Всі рубрики


22(95)
27 травня 2008
Тема тижня:
Судовий прецедент
Правова система України та судовий прецедент: можливість співіснування
Заперечення, а точніше ігнорування судової практики як джерела права, залишилось нам у спадок з радянських часів (у недалекому минулому прецедент як джерело права застосовувався тільки у країнах англо-американської системи права, можливість його запровадження на теренах колишнього СРСР оцінювалося виключно негативно). Сучасне ж порівняльне правознавство навряд чи дозволить нам погодитися з правильністю такого твердження. Оскільки в країнах континентального права (Німеччині, Франції, Нідерландах, Швейцарії), на які Україна традиційно орієнтується в своєму правовому розвитку – якщо не в самому тексті закону, то принаймні в сучасній правовій доктрині, ніхто не заперечуватиме правотворчу роль судів (Кирилюк Д. Чи визнається в Україні судовий прецедент? // http://justinian.com.ua/article.php?id=2221). Перші...
Юридичний форум
Народ як суб’єкт права власності
У відповідності до ст. 13 Конституції земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Чи можна назвати Український народ повноцінним суб’єктом права власності? Чи може він реалізувати це своє право? Чи...
Форум юридичної компаративістики
Вже протягом трьох років в Україні проводяться міжнародні наукові семінари «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку». Організатори цього форуму від початку ставили достатньо амбітні цілі: привернути увагу пострадянських юристів до порівняльного правознавства як інструменту пізнання зарубіжного права, визначення загального, специфічного та особливого у сучасному...
Держрегулювання
Надання населенню житлових субсидій
Основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлових та комунальних послуг, визначаються ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» (далі Закон). Відповідно до ст.ст. 1 та 16 Закону житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і...
Аграрне право
Конкурентоспроможність АПК в контексті євроінтеграційних процесів України
Вступ України до СОТ створює значні можливості для українських товаровиробників, які принесуть Україні кращий доступ до світових ринків, розширять споживчий асортимент та полегшать доступ до іноземних технологій. Водночас рівень конкуренції на внутрішньому ринку суттєво зросте, а оскільки до України прийдуть нові міжнародні гравці, то необхідно бути до цього підготовленими. Тож пріоритетним має бути...
Господарське право
«Несправедливість» закону, або Про дискримінаційні обмеження для окремих категорій ЗМІ
Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права, яке вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовчу діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності. Право не слід ототожнювати із законом, бо воно не обмежується лише законодавством як однією...
Кримінальний процес
Особливості порушення кримінальної справи в Україні та США
Відомо, що своєчасне порушення кримінальної справи сприяє ефективному розслідуванню злочинів та зміцненню правопорядку в державі. Україна Порушення кримінальної справи за українським законодавством – це початкова стадія кримінального процесу. Наразі не існує єдиного погляду щодо визначення назви цієї стадії, її меж та характеру діяльності. Часто виникає запитання, чи обґрунтована...
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-18 | 30 вересня
Тема тижня:
Міжнародний арбітраж
Тема тижня
  • Ефективний арбітраж: який він?
Придбати PDF-версію
 
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________