Всі рубрики


15-16(145-146)
19 квітня 2011
Тема тижня:
Цінні папери та фондовий ринок
Розкриття інформації в ЕСКРІН: відповіді на актуальні питання
Однією з умов ефективного функціонування ринку цінних паперів є своєчасне розкриття емітентами цінних паперів повної і точної інформації, адже на фондовому ринку інформація відіграє для інвесторів ключову роль. З прийняттям Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР, Комісія) рішення від 22.06.2010 р. № 981, яким затверджене Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядок заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі (далі – Положення № 981), в Україні була запроваджена електронна система комплексного розкриття інформації (далі – ЕСКРІН). Вона має забезпечувати доступність повної і достовірної інформації про підприємство-емітента...
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-18 | 30 вересня
Тема тижня:
Міжнародний арбітраж
Тема тижня
  • Ефективний арбітраж: який він?
Придбати PDF-версію
 
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________