Всі рубрики

 

  

 

Чи потрібні заступники народних депутатів?

Як відомо, згідно із ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, до складу якої входять 450 народних депутатів України, що обираються всенародно та виконують свої обов’язки відповідно до норм Конституції та законів України. Делеговані українським народом повноваження народні депутати здійснюють безпосередньо, беручи участь у голосуваннях на засіданнях Верховної Ради. Проте, як свідчить практика, саме через недосконалу процедуру реалізації права на волевиявлення народних депутатів їм важко брати участь у прийнятті рішень стосовно низки важливих законодавчих актів та політичних рішень за певних несприятливих обставин. Головною, на наш погляд, обставиною, що обмежує право нардепа на участь у голосуванні, є його відсутність на засіданні парламенту з поважних причин. На жаль, у вітчизняній практиці цю проблему вирішують шляхом голосування когось із членів фракції за відсутнього народного депутата його ж карткою для голосування. Однак навряд чи можна вважати такі дії колег законними, а рішення – легітимними. Голосування відбудеться за будь-яких обставин Зазначена проблема змушує шукати правові форми та способи її вирішення в межах чинного законодавства та з урахуванням прав народних депутатів. Зокрема, ознайомившись із правовим статусом членів парламентів та формами їх роботи в зарубіжних країнах, ми з’ясували, що в цих країнах існує інститут заступника депутата парламенту. Наукова література визначає заступника депутата парламенту як особу, що за відсутності депутата парламенту виконує його обов’язки. Інститут заступника депутата парламенту існує у Нідерландах, Швеції, Естонії, Люксембурзі, і регламентується на конституційному та законодавчому рівнях. Заступників депутатів парламенту обирають на тих самих виборах, що й депутатів, а у тих країнах, де діє принцип несумісності депутатського мандата і членства в уряді, заступники депутатів парламенту заповнюють вакансії у парламенті у разі призначення депутатів членами уряду. Повноваження заступника депутата парламенту припиняються разом із завершенням повноважень скликання того складу парламенту, до якого було обрано заступника депутата парламенту. Депутат зайвим не буває У законодавстві Австрії існує ще один цікавий інститут - інститут запасного депутата парламенту, який відрізняється від статусу та повноважень заступника депутата парламенту. Так, запасним депутатом парламенту є особа, обрана депутатом парламенту на випадок виникнення у нього вакансії і обирається понад визначене число членів нижньої палати. На відміну від заступника депутата парламенту, у разі появи вакансії у палаті запасний депутат має звичайний статус депутата до закінчення строку повноважень палати. На наш погляд, інститут запасного депутата парламенту не є актуальним для запровадження в Україні, оскільки у разі вибуття народного депутата України із парламенту згідно з нормами чинного законодавства на його місце заступає наступний у виборчому списку партії кандидат у депутати. Таким чином, інститут запасного депутата не вирішує конкретну проблему відсутності депутата на певному засіданні парламенту, а має на меті закріпити запасного депутата у виборному органі на постійній основі замість депутата, який вибув. Ймовірні повноваження заступника депутата Звертаємо увагу на інститут заступника депутата парламенту як потенційний елемент виборчої демократії та гарант прав громадян на участь в управлінні державою з позицій правового поля України. Вважаємо, право на вибір свого заступника повинен мати майбутній народний депутат. При цьому заступник депутата парламенту закріплювався би за кандидатом, але не входив би до виборчого списку. Згідно із встановленою процедурою кандидат у народні депутати мав би у встановленому порядку зареєструвати свого заступника у відповідних органах (з’їзд партії, ЦВК). Доцільно передбачити, що заступник депутата парламенту повинен бути помічником народного депутата. Адже для моделювання та прийняття певних рішень, їх розуміння необхідно безпосередньо бути причетним до парламентської діяльності з метою професійного та відповідального голосування замість відсутнього народного депутата, якого заміщає заступник депутата парламенту. З огляду на партійний характер пропорційної виборчої системи України заступник депутата парламенту має бути членом партії, кандидат від якої планує балотуватися до Верховної Ради. Під час заміщення відсутнього на засіданні депутата заступник депутата парламенту повинен мати гарантії депутатського індемнітету та імунітету (у межах, що має народний депутат). Говорячи про втрату повноважень заступником депутата парламенту, слід зазначити, що останній повинен був би позбавлятися цього статусу у таких випадках: 1) у разі закінчення повноважень парламенту, до якого входив народний депутат; 2) у разі дострокового припинення повноважень народного депутата України (ч. 2 ст. 81 Конституції України); 3) за інших обставин (за власним бажанням, у разі смерті, притягнення до кримінальної відповідальності тощо). Мета нововведення З практичного погляду головними цілями впровадження інституту заступника депутата парламенту в українському парламентаризмі є такі: 1) забезпечення присутності у сесійній залі 450 обранців (народних депутатів або заступників депутатів парламенту), тобто повного складу Верховної Ради України; 2) відмова від практики голосування народних депутатів України депутатськими картками своїх відсутніх колег; 3) створення здорової (нової) атмосфери у парламенті – атмосфери реальної роботи, реальної участі народних депутатів України у справах парламенту; 4) представлення (репрезентування) нового обличчя українського парламенту у світі. Інститут заступника депутата парламенту покликаний поліпшити результативність та якість роботи парламенту. Діяльність заступника депутата парламенту зможе стати ефективним механізмом оновлення складу парламенту, посилювати конкуренцію не лише між народними депутатами, але й між останніми і заступниками депутатів парламенту. Будучи членом партії, що сформувала фракцію у парламенті, заступник депутата парламенту повноцінно виконуватиме обов’язки депутата, дотримуючись внутрішньопартійних домовленостей та принципів роботи, працюючи в інтересах виборців. Впровадження інституту заступника депутата парламенту в Україні потребує внесення змін у низку законодавчих актів та є одним із нововведень у контексті конституційної реформи. З огляду на зарубіжний досвід роботи заступників депутатів парламенту цей елемент народовладдя виправдовує покладені на нього сподівання та сприяє забезпеченню працездатності парламенту. Український парламентаризм, який наразі функціонує в рамках традиційної правової культури, шляхом запровадження інституту ЗДП отримає новий механізм оновлення та поступу на шляху до формування класичного європейського парламентаризму. Викладену ідею можна сприймати по-різному, але вважаємо, що вона заслуговує на увагу і може бути предметом ґрунтовного науково-прикладного дослідження. Довідка «ПТ»
Значення інституту заступників депутатів в інших країнах Як відомо, членство в парламенті визнається несумісним з іншими посадами (винятки, зазвичай, складають наукова та освітня діяльності). Зокрема, в Казахстані, Люксембурзі, Македонії, Нідерландах, Словаччині, Франції та Швейцарії членство в парламенті визнається абсолютно несумісним з міністерським портфелем. В Австрії така несумісність стосується тільки членства в нижній палаті. Все це не означає, що депутат не може бути призначений членом уряду, але у випадку такого призначення він повинен відразу або у визначений строк звільнити своє місце в палаті. В Болгарії, Естонії і Португалії в таких випадках депутати тимчасово припиняють свої повноваження. В Люксембурзі і Нідерландах передбачено заповнення вакансій у парламентах за рахунок так званих заступників депутатів (у Нідерландах – надзвичайних членів). Заступників обирають на тих самих виборах, що й депутатів, зокрема у Франції прізвища заступників депутатів пишуться у виборчому списку разом з прізвищами кандидатів у депутати, але значно меншим шрифтом. В Естонії повноваження резервних членів парламенту припиняються після поновлення депутатських повноважень тих, хто тимчасово був членом уряду. Інститут заступників депутатів існує також у Норвегії, Швеції та деяких інших країнах, але має тут дещо інше призначення. Наприклад, у Швеції заступник депутата тимчасово займає місце в палаті, коли депутат з поважних причин не може брати участь у роботі сесійних засідань, постійних комісій чи інших парламентських структур більше місяця. Рішення про таку заміну приймає парламент. В Австрії існує інститут запасних депутатів, яких обирають понад визначене число членів нижньої палати. Місце в палаті вони займають лише після появи там вакансії і користуються звичайним статусом депутата аж до закінчення строку легіслатури. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________