Всі рубрики

 

  

 

Податкові перспективи-2008

Упродовж останніх років в Україні докладається чимало зусиль для модернізації податкової служби та вдосконалення існуючої системи оподаткування. Однак ще не вирішеними лишаються кілька проблем, які виникають під час адміністрування податків. Зокрема, наявність прогалин у законодавстві, що дозволяє несумлінним платникам податків ухилятися від оподаткування. Адміністрування податків Для вирішення цих питань у ДПАУ цьогоріч планують застосовувати системний підхід. Так, під час реформування податкової системи конче важливо дотримуватися послідовної політики щодо вдосконалення податкового законодавства та забезпечити стабільність правового поля, яка дозволить суб’єктам господарювання планувати свою діяльність на перспективу. Тому на сьогодні актуальним є затвердження стратегії реформування податкової системи України, яка обов’язково має ґрунтуватися на оцінці проблем та недоліків існуючої системи та визначати шляхи їх розв’язання. З огляду на те, що на державну податкову службу покладено функції здійснення контролю за додержанням податкового, валютного законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків, ДПАУ особливу увагу приділяє вдосконаленню норм чинного законодавства, безпосередньо пов’язаних з адмініструванням податків. Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2007 р. № 107-VI внесено низку змін до податкового законодавства, спрямованих на стабілізацію фінансово-господарського стану підприємств, розширення бази оподаткування. У зв’язку з цим ДПАУ пропонує внести зміни до чинного законодавства, що стосуються оподаткування прибутку підприємств, доходів фізичних осіб, податку на додану вартість. Електронна звітність Слід зазначити, що для усунення суб’єктивізму під час адміністрування податку на додану вартість та декриміналізації процесів його відшкодування розроблено проект ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість», в якому передбачено подання органам податкової служби копії записів у реєстрах податкових накладних в електронному вигляді. Забезпечення автоматизації процесів адміністрування ПДВ сприятиме уникненню людського втручання при відборі платників податків для перевірок, зменшенню кількості цих перевірок, поліпшенню обслуговування платників та вчасному відшкодуванню податку на додану вартість. Кількість платників податків, які вже сьогодні надсилають податкову звітність в електронному вигляді, становить 247 тис. (29% зареєстрованих юридичних осіб), з них одночасно надсилають реєстри податкових накладних в електронному вигляді 136,3 тис. платників податків (42,5% зареєстрованих платників ПДВ). Боротьба з фальсифікатом Готуються зміни і до чинного законодавства, які спрямовані на посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, виготовленням та продажем фальсифікованої продукції, небезпечної для життя та здоров’я громадян, зокрема, стосовно питання державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців. Ці зміни сприятимуть визначенню повного та достовірного переліку зареєстрованих на території України юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, спрощенню порядку започаткування власної діяльності фізичними особами та її припинення. Спрощена система ДПАУ вважає нагальним прийняття ЗУ «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», що обумовлюється необхідністю створення як належного нормативно-правового поля для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності в Україні, так і законодавчого підґрунтя для унеможливлення зловживання спрощеною системою оподаткування. Податок на нерухомість Актуальним на сьогодні є питання запровадження податку на нерухоме майно, оскільки вказаний податок є своєрідним вимірювальним механізмом реального, а не формально задекларованого багатства громадянина. Введення податку на нерухоме майно (нерухомість) фізичних осіб створить додаткове джерело надходжень до місцевих бюджетів. Водночас зрозуміло, що без проведення повної державної реєстрації нерухомості, здійснення її оцінки запровадження податку на нерухоме майно не буде ефективним. ДПАУ вже розпочала роботу з відпрацювання концепції Закону про податок на майно. Податковий кодекс Комплексне ж вирішення питання реформування податкової системи, створення цілісного, узгодженого, стабільного податкового законодавства можливе лише шляхом прийняття Податкового кодексу. У разі його запровадження держава отримає не тільки досконале податкове законодавство та нормативні акти щодо адміністрування податків з чітким визначенням прав та обов’язків як платників податків, так і органів державної податкової служби, вдосконалені процеси адміністрування податків, а й  якісну систему обслуговування платників податків. Це, своєю чергою, сприятиме підвищенню рівня добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків та забезпеченню повної та своєчасної сплати податків, зборів та обов’язкових платежів.  Прес-служба ДПА України
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________