Всі рубрики

 

  

 

Скільки коштує дешевий кредит

Останнім часом ринок кредитування переживає стрімке зростання, особливо активно розширюється ринок споживчого кредитування. Тільки закоренілі консерватори не хочуть використати шанс купити товари в кредит. Банкіри визнають, що займатись споживчими кредитами на сьогодні дуже вигідно, доходність за ним набагато вища, ніж за іншими видами кредитів. За оцінками фахівців, вона становить від 40 до 100%. На дешеві кредити нині можуть розраховувати лише ті, хто готовий надати довідки про доходи, заставу і поручителів. Якщо вони відсутні, то вартість кредиту зростає, можливо, у кілька разів. Почасти спокушений клієнту це усвідомлює тільки під час укладення кредитного договору, якщо уважно прочитає його умови. Далеко не завжди банки грають відкрито. Вартість кредиту Видатки за кредитом є платою за використання позичених коштів і включають в себе:
  • величину номінальної процентної ставки за кредитом – плату за кредит у процентному вираженні, яку сплачує позичальник за те, що банк надав йому можливість тимчасово використовувати чужі грошові засоби для вирішення своїх проблем і питань; величина процентної ставки залежить від суми кредиту, від його строку і від інших умов; крім того, процентна ставка може змінюватись як з вашої згоди, так і без неї, якщо це передбачено кредитним договором;
  • комісію за розгляд кредитної заявки – грошову суму, яка сплачується потенційним позичальником банку за розгляд його заявки на отримання кредиту, незважаючи від результату її розгляду;
  • комісію за ведення позичкового рахунку – грошову суму (як правило, у вигляді фіксованого відсотка від первісної суми кредиту, який сплачується щомісяця), яку банк стягує з позичальника за обслуговування кредиту; подібна комісія може збільшити вартість кредиту майже вдвічі;
  • штрафні санкції за прострочення;
  • платежі на користь третіх осіб тощо.
На вартість кредиту також впливає наявність у позичальника довідки про доходи, забезпечення кредиту (наявність застави або поручителів), вік позичальника, наявність громадянства України, строк перебування на останньому місці роботи і низка інших умов. Чим суворіші вимоги видачі кредиту, тим більша вірогідність його повернення, відтак, нижча його вартість. Найлегше отримати так звані експрес-кредити. Заявки щодо них, як правило, не довше одного дня, але за швидкість і можливість отримати кошти без надання великої кількості довідок доводиться платити. Вартість цього виду кредитів значно вища, ніж тих, що оформлюються на стандартних умовах і почасти доходить до 100% первісної суми кредиту. Залежність вартості кредиту від гарантій його повернення учасники ринку вважають цілком виправданою. Видаючи кредити, банки ризикують грошима вкладників, тому змушені страхуватись, пропонуючи великі відсотки. Проблема в тому, що більшість з них не говорить про це відкрито, маскуючи реальні цифри прихованими платежами і комісіями. Особливості умов кредитних програм Розповідаючи про умови кредитних програм, банківські працівники, як правило, головним показником називають річну процентну ставку, тоді як, на думку експертів, говорити про вартість кредиту, орієнтуючись тільки на цей показник, не можна. Аналізуючи умови кредитів, які пропонуються на сьогодні українськими банками, можна виділити три взаємопов’язаних показники: ефективна ставка відсотка, реальна ставка відсотка і розмір передплати. Саме вони відіграють визначну роль в тому, яку саме суму доведеться заплатити за користування кредитом. Ефективна ставка відсотка – це та ставка відсотка, яка реально виплачується позичальником і включає витрати на обслуговування кредиту. Ефективна процентна ставка за кредитом враховує не лише відсотки по кредиту за рік, але і періодичність виплат по ньому, а також всі витрати позичальника, пов’язані з отриманням і обслуговуванням кредиту згідно з кредитним договором. Слід мати на увазі, що при розрахунку ефективної ставки враховуються тільки ті витрати і комісії, які позичальник виплачує безпосередньо банку, не включаючи витрати на страхування та інші, не менш витратні, статті. Ефективна відсоткова ставка розраховується для кожної кредитної програми, виходячи з її індивідуальних умов. Методика розрахунку реальної ставки відсотка, крім річної ставки, комісій і платежів за відкриття рахунку і його обслуговування, періодичності виплати відсотків, строку кредиту, враховує ще й платежі на користь третіх осіб, а саме: платежі, пов’язані зі страхуванням, послугами нотаріусів, реєстраторів, біржові послуги тощо. Реальна ставка відсотка точно дисконтує всі майбутні платежі за кредитом до чистої суми виданого кредиту. Для порівняння даних за різними строками і умовами кредитування ефективна і реальна ставки відсотка приводяться до річних показників. Сума переплати включає в себе всі пов’язані з кредитом витрати, понесені поверх основної суми кредиту, а саме: суму сплачених відсотків за весь строк користування кредитом, суму сплачених комісій і винагород, платежі на користь третіх осіб. Також сума переплати може враховувати вартість грошей у минулому і майбутньому періодах, інфляцію (при використанні коефіцієнтів дисконтування). Для повного розуміння умов кредитування необхідно розглянути ще й таку категорію, як спосіб погашення заборгованості по кредиту, тобто спосіб внесення плати за кредит з урахуванням нарахованих на нього відсотків. Існує два основних способи погашення заборгованості: диференційований і аннуітетний. Диференційований платіж розраховується як загальна сума кредиту, поділена на строк кредиту в місяцях, плюс залишок суми кредиту, помножений на відсоткову ставку за місяць. При цьому сума щомісячних платежів буде зменшуватись через зменшення суми відсоткових платежів, а тіло кредиту зменшуватиметься рівноцінними частками. У випадку ж з аннуітетним способом погашення заборгованості виплати робляться рівними сумами впродовж всього строку. Аннуітетний спосіб більш простий для позичальника, але витрати при такому способі погашення більші через те, що тіло кредиту зменшується повільніше, відповідно сума процентів, що нараховуються, більша, ніж при диференційованому способі. Замість висновків Слід також зауважити, що видачею кредитів займаються не лише банки, а й інші фінансові установи, зокрема, кредитні спілки. В такому випадку особливо актуальним стає знання методик розрахунку ефективної і реальної ставок кредитування, оскільки вимоги до пакета документів у таких закладах значно менші, ніж у банку. У будь-якому випадку завжди треба уважно ознайомитись з умовами кредитного договору, звертати увагу на всі передбачені комісії і санкції. Доцільно також ознайомитись із графіком погашення кредиту. Підрахувавши щомісячні і одноразові платежі, можна легко визначити переплату, і тоді не буде неприємного здивування, коли прийде час платити. Аналізуючи ситуацію, яка склалась на ринку кредитування, експерти зазначають, що нині потрібні всі кредити: і дорогі, і дешеві. Передумов до змін існуючого стану речей, на їх думку, на сьогодні немає. Ані зменшувати вартість кредитів, ані говорити про неї відкрито банки не почнуть допоки попит на кредитні програми лишатиметься високим, а пропозиція – обмеженою. Адже чимало українців, навіть ті, хто знається на економіці, почасти змушені брати гроші від високі відсотки, позаяк умови більш дешевих кредитів виконати майже неможливо.  Довідка «ПТ» Кредитна реальність Розглянемо спрощений алгоритм розрахунку річних ефективної і реальної ставок відсотка. В процесі розрахунку допустимо такі припущення: відсотки по кредиту нараховуються і стягуються щомісяця; базою для нарахування відсотків є залишок суми основного боргу на початок звітного місяця; строк кредитування сприймається рівним цілому числу місяців; кількість днів у місяці сприймається рівною для всіх місяців; при встановленій номінальній ставці відсотка за кредитом нижче, ніж 0,1% річних сума відсотків у розрахунок не береться; коефіцієнти дисконтування не враховуються. Ефективна ставка відсотка (%еф) розраховується як сума відсотків по кредиту і комісійної винагороди, віднесена до середньовзваженої суми основного боргу по кредиту (Ксрв) і помножена на зворотне відношення кількості місяців кредитування (N) до 12 (кількості місяців у році):  %еф = ((відсотки + комісії) / Ксрв) х (12 / N) х 100%  Реальна ставка відсотка (%реал) розраховується як сума переплати, віднесена до середньовзваженої суми основного боргу по кредиту (Ксрв):  %реал = (сума переплати / Ксрв) х (12 / N) х 100%  Сума процентів розраховується шляхом додавання щомісячних видатків з оплати відсотків, які визначаються шляхом множення місячної номінальної відсоткової ставки, виражених у частках, на суму основного боргу за кредитом у відповідному періоді. Сума комісійної винагороди розраховується шляхом множення ставки комісійної винагороди, вираженої в частках, на суму кредиту. Середньовзважена сума основного боргу за кредитом за умови щомісячного погашення боргу рівними частками (диференційований спосіб погашення), що характерно для основних банківських продуктів кредитування, дорівнює середньоарифметичній сумі щомісячних залишків тіла кредиту, що визначається за формулою:  Ксрв = (К х (N + 1)) / 2N,
де К – сума кредиту, N – кількість місяців кредитування.  Для наочності розглянемо конкретний приклад. Кредит надається в сумі 10 000 грн строком на два роки під 12% річних. Щомісячна комісія за ведення позичкового рахунку становить 1% суми кредиту. Додатково оплачується нотаріальні послуги – 300 грн. Кредит сплачується диференційованим способом. За таких умов кредитування сума сплачених за два роки відсотків становить 1 200 грн, комісійна винагорода – 2 400 грн, сума переплати – 3 900 грн. Тепер розрахуємо показники, що нас цікавлять:  Ксрв = (К х (N + 1)) / 2N = (10 000 х (24 + 1)) / 48 = 5 208,33 грн.  %еф = ((відсотки + комісії) / Ксрв) х (12 / N) х 100% = = ((1 200 + 2 400) / 5 208,33) х (12 / 24) х 100% = = 69,12 х (12 / 24) = 34,56%  %реал = (сума переплати / Ксрв) х (12 / N) х 100% = = ((1 200 + 2 400 + 300) / 5 208,33) х (12 / 24) х 100% = = 74,88 х (12 / 24) = 37,44% Тобто за номінальної річної ставки кредитування 12% ефективна річна ставка кредитування становить 34,56%, а реальна річна ставка – 37,44%. Потенційні позичальники також повинні знати, що з метою захисту прав споживачів під час укладення договору про надання споживчих кредитів фізичним особам з 5 червня 2007 р. введено в дію постанову НБУ № 168, згідно з якою банки зобов’язані в кредитному договорі або додатку до нього надавати детальну розшифровку сукупної вартості кредиту з урахуванням процентної ставки по ньому, вартості всіх супроводжувальних послуг та інших фінансових обов’язків споживача. Такий кредитний договір обов’язково має містити графік платежів і детальний розрахунок реальної відсоткової ставки.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________