Всі рубрики

 

  

 

КСУ на захисті права приватної власності

23 жовтня 2008 р. КСУ оприлюднив прийняте 16 жовтня Рішення у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 1, 2, 4, 6 ЗУ «Про передачу колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства «Градобанк» у державну власність» (далі – Закон), Постанови ВРУ «Про визнання колекції образотворчого мистецтва національним надбанням України» (далі – Постанова). Суб’єкти права на конституційне подання (48 народних депутатів України) стверджували, що положення Закону про передачу колекції образотворчого мистецтва АТ «Градобанк» у державну власність є порушенням права приватної власності й суперечить принципу верховенства права, передбаченого ст. 8 Конституції України. Із тих же міркувань народні депутати України вважали такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), Постанову. Крім того, на їхню думку, визнання колекції національним надбанням фактично припиняє в примусовому порядку право власності АТ «Градобанк». КСУ встановив, що в Законі не дотримано принципу непорушності права приватної власності, що спричинило протиправне позбавлення цього права. У зв’язку з цим єдиний орган конституційної юрисдикції визнав неконституційними положення ст. 1 Закону в частині передачі колекції у державну власність, статей 2, 5, 6 Закону щодо віднесення колекції до державної власності частини Музейного фонду України й передачі на постійне зберігання до Національного художнього музею України в м. Києві, а також Постанови. «Постановою врегульовано ті ж самі, що й у Законі, правовідносини правового режиму власності щодо колекції, які відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 92 Конституції повинні визначатися виключно законами України, а тому вона є неконституційною», – підкреслюється в Рішенні. Визнані неконституційними правові норми втрачають чинність із дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення. Положення ст. 1 Закону стосовно визнання колекції об’єктом національного культурного надбання визнано таким, яке відповідає Конституції України. «Правовий статус колекції як об’єкта національного культурного надбання не позбавляє права власника володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном, а лише обумовлює певні особливості здійснення власником своїх прав щодо такого об’єкта, якi встановленi іншими спеціальними законами», – обґрунтував свій висновок КСУ. Що ж до ст. 4 Закону, якою доручено КМУ разом з НБУ до 31 грудня 2004 р. забезпечити складання переліку творів колекції образотворчого мистецтва АТ «Градобанк», проведення мистецтвознавчої експертизи й визначення їх оціночної вартості, то «положення цієї норми вичерпали свою дію». Тому КСУ припинив конституційне провадження у справі в частині перевірки щодо конституційності положень ст. 4 Закону. Коментар фахівця Суддя КСУ – доповідач у цій справі
Ярослава МАЧУЖАК: – Основне питання цього Рішення – захист права приватної власності. Цей акт конституційної юрисдикції побудований на положеннях Конституції про принцип непорушності права приватної власності. Зважаючи на те, що законодавець допустив порушення цих конституційних положень, Закон і визнано неконституційним у цій частині. КСУ керувався громадськими інтересами щодо колекції. Треба віддати належне її власникам – вони зібрали дуже хороші твори мистецтва українських і зарубіжних художників. Тому щоб громадяни України мали доступ до цього зібрання, Суд визнав конституційним положення Закону про визнання колекції об’єктом національного культурного надбання. З іншого боку, мені здається, що для власника престижно мати зібрання творів мистецтва з таким статусом.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________