Всі рубрики

 

  

 

Пробація як альтернатива ув’язненню

Актуальність створення в Україні служби пробації зумовлена необхідністю виконання міжнародних зобов’язань щодо ширшого запровадження видів покарань, альтернативних позбавленню волі. Застосування видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, або таких, що входять до системи пробації, є вигідним і з економічного погляду. Досвід більшості європейських країн свідчить про те, що пробація є значно (у середньому в 10 разів) дешевшою за ув’язнення, не кажучи вже про соціальні та моральні витрати. Адже сьогодні більш ніж сто тисяч осіб, які відбувають пока­рання в Україні за вчинені злочини, відірвані від навколиш­нього середовища, перебувають у несприятливих для їхньої по­зитивної реабілітації умовах, переживають важкі психічні стани, викликані ізоляцією від суспільства, примусовим способом життя, обмеженнями в реалізації потреб особистості, вимуше­ністю бути в замкненому колі таких самих злочинців. На багатьох засуджених справляють негативний вплив і такі чин­ники, як розлука із сім’єю (понад 30% таких сімей розпадаються), втрата родинних зв’язків, фаху, місця проживання тощо. Результат, протилежний необхідному Поміщення особи на тривалий термін до замкненого з соціального погляду та одностатевого середовища, що обмежує можливості її самореалізації внаслідок застосування режиму, спричиняє виникнення в цієї особи низки важких негативних психічних станів. Внаслідок постійного застосування примусу до них додається ворожість до персоналу, що здійснює такі заходи, яка з часом інколи переростає у відкриту конфронтацію з кримінально-виконавчою та правоохоронною системою загалом. В основі вчинення особою наступного злочину (рецидиву) лежить певна форма впливу відбутого до цього ув’язнення. Існує також низка інших проблем. Таким чином, остаточний результат діяльності кримінальної системи може виявитися протилежним необхідному. Тому ізоляція із застосуванням режиму має застосовуватися у випадках стійкої асоціальної спрямованості особи, коли ця міра покарання є чи не єдиним засобом вберегти суспільство від нового злочину. Альтернатива є З метою вирішення цієї проблеми вживають різноманітні організаційно-правові заходи, пріоритетними серед яких є застосування санкцій, альтернативних позбавленню волі та поєднаних з наглядом за засудженими. Впровадження пробації як одного з механізмів впливу на осіб, які не становлять великої загрози для безпеки суспільства, на сьогодні є важливим аспектом діяльності держави. Для України елементи роботи служби пробації не є чимось новим і незвіданим. Її своєрідним аналогом на цей час є кримінально-виконавча інспекція, яка здійснює покарання, не пов’язані з позбавленням волі. Проте постало питання про можливість цієї служби забезпечити виконання нових, додаткових навантажень, переорієнтацію її функцій з переважно контролюючих на соціально-попереджувальні та ресоціалізацію злочинців. Це знайшло відображення в Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженій у 2008 р. Указом Президента, яка передбачає створення служби пробації у сфері відання Мін’юсту. Відтак розробляється нормативно-правова база для створення служби пробації, як це передбачено Концепцію, яка б гармонійно вписалася до існуючої системи кримінальної юстиції і з повною віддачею сприяла гуманізації системи покарань, більш ефективній індивідуалізації та диференціації останніх. 20 червня 2008 р. Комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності провів комітетські слухання та круглий стіл на тему «Шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері правопорушень, вчинених неповнолітніми, в контексті гармонізації з міжнародними нормами і стандартами (щодо законодавчого забезпечення впровадження пробації в Україні)». За результатами комітетських слухань прийнято рішення про створення робочої групи Комітету з підготовки законопроектів щодо запровадження в Україні служби пробації. Розроблені цією робочою групою проекти Законів «Про пробацію» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження пробації)» зареєстровані у ВР (реєстр. №3412 та №3413). Основний зміст законопроектів полягає у створенні в Україні служби пробації, а також переліку обов’язків та обмежень, що можуть покладатися судом на особу, яка передається під нагляд цієї служби: не залишати місце проживання у визначені судом години; утримуватися від контактів з особами, визначеними судом; пройти курс лікування від наркоманії або алкоголізму; працевлаштуватися; відвідувати заняття психолога тощо. Окремий розділ присвячений пробації, що стосується неповнолітніх. Все це допоможе вплинути на чисельність засуджених у місцях позбавлення волі, захистити від «кримінального зараження» осіб, які не становлять великої небезпеки для суспільства, і загалом наблизити українську систему виконання покарань до вимог Ради Європи та європейських стандартів.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________