Всі рубрики

 

  

 

Верховенство права як головний принцип правової системи

Основним Законом в Україні визнається та діє принцип верховенства права. Щоправда, зміст цього принципу Конституція не розкриває. За цих умов постає велика проблема з віднесенням України до правової держави. У відповідній конституційній формулі творці Основного Закону країни видали бажане за дійсне. Хіба ж можна називати правовою державу, у якій стабільним є високий рівень правопорушень, злочинності й корупції, існує прірва між доходами багатих та бідних, систематично порушуються права і свободи громадян? За цих умов правова держава для України – не реальність, а ідеал, наближення до якого пов’язано із вирішенням як теоретичних, так і практичних проблем підвищення ролі права і закону в регулюванні суспільних відносин. Саме розробці цієї ідеї було присвячено двохтомну монографію (авторський колектив: Ю. Шемшученко, Н. Карпачова, М. Оніщук, В. Авер’янов, Н. Оніщенко, О. Зайчук тощо). У першій книзі «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (відповідальний редактор – д.ю.н. Наталія Оніщенко) йдеться про проблеми теорії принципу верховенства права, у другій – «Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві» (відповідальний редактор – д.ю.н. Вадим Авер’янов) – про проблеми практики застосування цього принципу, зокрема, у сфері державного управління і адміністративного права. Слід відзначити, що в Україні вже існують роботи, присвячені розкриттю принципу верховенства права, однак, попри це, проблема залишається актуальною. Більше того, навколо неї виникло багато квазінаукових спекуляцій – через те, що до її аналізу часто вдаються дилетанти, кон’юнктурники та, як це не прикро, політики. Деякі автори навіть виконують спеціальні замовлення певних антиправових кіл. Істотною вадою досліджень сутності верховенства права є відірваність цього поняття від реалій життя, надання йому значення самостійної абстрактної й містифікованої ідеї. А тому особливістю цієї двохтомної монографії є доктринальна розробка розуміння сутності, природи принципу верховенства права та його практичного втілення в повсякденному житті. Чим кардинально відрізняється ця наукова праця від інших «політичних» розробок, так це тим, що поряд із західною традицією висвітлення та розуміння принципу верховенства права автори намагалися розглянути цей принцип крізь призму вітчизняної наукової думки та віддати належне тим розробникам, які намагалися його дослідити та проаналізувати. Особливо слід наголосити на вдалому викладі та логічній структурі видання, яке може не лише слугувати науковою базою вивчення, але й стати в нагоді при вивченні загального курсу «Теорія держави і права», «Правові системи сучасності», «Історія держави і права зарубіжних країн» тощо. Насамкінець хотілося б відзначити, що авторський колектив зазначеного дослідження у ході бесіди із кореспондентами газети «Правовий тиждень» наголосив, що будь-яка наукова праця має свої переваги та певні недоліки, які можуть бути предметом лише наукових дискусій та обговорень в майбутньому в контексті кращих європейських традицій взаємоповаги та толерантності, а не політичних образ
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________