Всі рубрики

 

  

 

Конституція і народний суверенітет

Проблеми реалізації конституції та народного суверенітету в Україні займають одне з ключових місць у конституційно-правовому житті держави, що пов’язано з процесом утвердження в ній конституційної демократії, тобто системи участі народу в здійсненні влади на підставі та в межах чинної Конституції України. Конституційна демократія в Україні означає реалізацію народного суверенітету, тобто права народу бути єдиним джерелом влади в державі (ст. 5 Конституції України), політичним суддею і політичним дизайнером цієї влади на всеукраїнських виборах і референдумах. Ця нова для держави форма демократії переживає етап становлення, а тому потребує особливої уваги не тільки політиків і державців, але й вчених і фахівців. У цьому контексті примітною подією стало видання збірки наукових праць «Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації», яка була презентована, як уже писав ПТ (№17 від 28 квітня 2009 р.), на засіданні комітету з конституційного права, адміністративного права та прав людини АПУ. Про актуальність порушених у книзі питань свідчить поважний склад її авторського колективу. Так, у збірці вміщені наукові доробки судді КСУ, заслуженого юриста України, к.ю.н. Володимира Кампа, міністра юстиції України, голови Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, заслуженого юриста України, к.ю.н. Микола Оніщука, доцента Національного університету «Києво-Могилянська академія», к.ю.н. Галини Волянської, доцента Національної академії управління, народного депутата України ІІ скликання, к.ф.-м.н. Володимира Ковтунця, доцента кафедри правознавства Маріупольського державного гуманітарного університету, к.ю.н.>, керівника>департаменту Міністерства юстиції України к.ю.н. Владислава Федоренка та>Михайла Савчина. Один з авторів збірки, радник голови КСУ к.ю.н. Михайло Савчин, справедливо відзначив, під одним науковим дахом зібралися досить різні автори, яких об’єднало те, що вони вирішили спільно розробити актуальні проблеми конституціоналізму та демократії в Україні. Різноплановий аналіз проблем Конституції та народного суверенітету в Україні дозволив авторам зробити ряд принципових висновків і прогнозів. Як було наголошено, народний суверенітет, обмежений Конституцією, є запорукою того, що народ і влада краще прислухатимуться одне до одного та між ними виникне більш глибоке порозуміння. Один з рецензентів цієї книги – суддя КСУ у відставці, декан юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету професор Петро Мартиненко – під час презентації висловив свій безсторонній погляд на проблеми, порушені в наукових статтях збірки. «Конституційне право пов’язане не стільки з владою, скільки з народом, адже Конституція завжди розглядається як акт, яким громадяни уповноважують владу на певні дії в установлених межах. Тому сьогодні, в умовах незалежної України, немає жодних обмежень для творчої роботи в цьому напрямі», – резюмував пан Мартиненко.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________