Всі рубрики

 

  

 

Якщо боржник – Держбюджет

Виконання рішення суду здійснюється органом державної виконавчої служби в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження», та розпочинається з відкриття виконавчого провадження постановою державного виконавця. Необхідно відзначити, що державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження з виконання виконавчого документа, який видається на виконання рішення суду, за наявності підстав, перелік яких визначений ст. 26 вищевказаного Закону. Однією з таких підстав є невідповідність виконавчого документа ст. 19 Закону, яка визначає обов’язкові вимоги до виконавчих документів, що підлягають виконанню державною виконавчою службою. Це, зокрема, найменування або ім’я стягувача та боржника, їх місцезнаходження або місце проживання та ін. У багатьох випадках боржником у виконавчому документі зазначено «Державний бюджет України». Таке визначення боржника суперечить положенням ст. 11 вказаного Закону, згідно з якими боржником може бути фізична або юридична особа, яка зобов’язана за рішенням вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. Крім того, вищевказане визначення боржника у виконавчому документі не відповідає положенням ст. 19 Закону, оскільки в цьому разі не може бути вказане місцезнаходження боржника. Таким чином, характерною особливістю виконання рішень судів, згідно з якими боржником є Державний бюджет, є визначення боржником за цим рішенням суду відповідного органу державної влади, який згідно з положеннями Бюджетного кодексу є розпорядником тих бюджетних коштів, стягнення яких передбачено судовим рішенням. Постанова КМУ від 9 липня 2008 р. № 609 затвердила Порядок виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ. Цей Порядок визначає механізм виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, шляхом безспірного списання, у тому числі з реєстраційних і спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства, що прийняті судовими й іншими державними органами, які відповідно до закону мають право приймати такі рішення. Після надходження списаних у примусовому порядку коштів на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби державний виконавець здійснює заходи для виплати цих коштів стягувачу в порядку, передбаченому ст. 44 Закону «Про виконавче провадження». Виплата стягувачеві стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових сум заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із ст. 52 Закону), не допускається. У більшості випадків боржником у виконавчому документі, виданому на виконання рішення про стягнення коштів з державного бюджету, виступає Державне казначейство. Серед таких судових рішень переважна більшість – рішення про стягнення матеріальної або моральної шкоди, заподіяної громадянам та юридичним особами незаконними діями чи бездіяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду. Зауважимо, що згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2009 рік» Держказначейство є головним розпорядником бюджетних коштів за програмою 3504030 «Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави». Видатки за рішеннями суду, боржником за якими є Держказначейство, на інші цілі, ніж визначені вказаною програмою, у держбюджеті на 2009 р. не передбачені. Органи державної влади відповідно до положень ст. 2 Закону «Про джерела фінансування органів державної влади» здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Саме від бюджетних призначень на відповідний рік цілком і повністю залежить виконання рішень судів, за якими боржником виступає Державний бюджет.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________