Всі рубрики

 

  

 

Поштар дзвонитиме протягом доби

На практиці чимало судових справ з різних причини розглядають з порушенням процесуальних строків, установлених законодавством. Визначені процесуальним законодавством строки розгляду справ різних категорій часто порушуються через неявку на судове засідання учасників процесу. Так, станом на 1 січня 2007 р. через неявку підсудних, свідків, захисників, прокурорів та інших учасників процесу було відкладено розгляд понад 12 тис. справ, із них 6,2 тис. (або 50,9%) – через неявку свідків чи потерпілих і 3,7 тис. (або 30,3%) – через неявку підсудного. Одна з причин відкладення судового розгляду справ у зв’язку з нез’явленням на судове засідання учасників процесу – несвоєчасна або неналежна доставка підприємствами поштового зв’язку судових повісток і повідомлень. Практика діяльності судів загальної юрисдикції свідчить про те, що близько 50% судових викликів, які направляються поштою, у зв’язку з неналежним врученням не досягають процесуальної мети їх відправлення.   Ця ситуація частково зумовлена тим, що оператори поштового зв’язку у своїй діяльності керуються положеннями не процесуального законодавства, а виключно спеціальних нормативно-правових актів у галузі зв’язку – Законом України «Про поштовий зв’язок», а також розробленими на його основі Правилами надання послуг поштового зв’язку, затвердженими постановою КМУ від 17.08.2002 р. № 1155. Ці нормативні акти, на жаль, не враховують вимоги процесуальних норм ЦПК, КАСУ та КПК. У зв’язку з актуальністю цієї проблеми народні депутати Юрій Кармазін, Микола Кравченко, Валерій Бондик, Юрій Литвин, Андрій Сенченко та Михайло Соколов подали законопроект, який передбачає доповнення ст. 17 Закону «Про поштовий зв’язок» новими частинами. Зміст новел полягає в тому, що при прийманні, обробці, перевезенні та доставці судових повісток і повідомлень повинні виконуватись вимоги ЦПК, у випадках адміністративних справ – КАСУ, кримінальних – КПК. Нова ч. 5 ст. 17 Закону «Про поштовий зв’язок» пропонує визначити строк вручення операторами зв’язку поштових відправлень, які містять судові повістки і повідомлення, а саме обмежити його добою з часу надходження таких відправлень до відділення зв’язку, а також передбачити необхідність повернення до суду розписок про одержання судових повісток і повідомлень (з помітками про дату їх вручення) у той самий день. КПК пропонують доповнити ст. 254-1 про судові повістки та повідомлення і порядок їх вручення. Автори законопроекту пропонують закріпити тезу про те, що підсудний, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач викликаються до суду повістками. До відома інших осіб інформація про день, час і місце розгляду справи доводиться судовими повідомленнями. Судове повідомлення має містити ті самі відомості, що й судова повістка, крім попередження про застосування заходів примусу в разі неявки. Судові повістки і повідомлення надсилають поштою або через кур’єрів за адресою місця проживання, зазначеною у справі, або за іншою відомою адресою особи, яку викликають. Пропонують також закріпити в законодавстві і таку норму: судова повістка і судове повідомлення мають бути відправлені з таким розрахунком, щоб оператор зв’язку чи кур’єр мав можливість вручити їх особам, які викликаються, не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання. Слід зазначити, що учасники процесу можуть бути викликані в суд телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобів зв’язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. Водночас особи, щодо яких були застосовані заходи безпеки, викликаються в судове засідання виключно через орган, який здійснює ці заходи. Судові повістки і повідомлення вручаються під розписку. Розписка про одержання судової повістки чи повідомлення з поміткою про дату вручення має бути повернута до суду особами, які їх вручали, у той самий день. За відсутності адресата особа, що доставляє судову повістку чи повідомлення, негайно повертає їх до суду з поміткою про причини невручення. У разі відмови адресата одержати судову повістку чи повідомлення особа, яка їх доставляє, робить відповідну помітку і повертає судовий виклик до суду. Осіб, які проживають за межами України, викликають до суду відповідно до положень міжнародних договорів України про надання правової допомоги через Міністерство юстиції, яке вступає у зносини з відповідними органами іноземної держави, компетентними вручити судовий виклик. У разі відсутності міжнародного договору про надання правової допомоги з певною державою судові повістки і повідомлення доставляють і вручають органи закордонних справ України в цій країні. Доручення про вручення судової повістки чи повідомлення особі, яка перебуває за межами України, має бути складене з таким розрахунком, щоб судовий виклик був переданий уповноваженому для вручення органу за кордоном у строк, достатній для забезпечення явки відповідної особи, але не пізніше ніж за 15 днів до судового засідання. Крім того, проект Закону передбачає надання доручення КМУ в місячний строк із дня набрання чинності Законом внести зміни й доповнення до своїх нормативно-правових актів, що стосуються правил надання послуг поштового зв’язку в Україні. Це дозволить визначити механізм вручення підприємствами зв’язку судових повісток відповідно до вимог чинного процесуального законодавства України, узгодити підзаконні нормативно-правові акті центральних органів виконавчої влади щодо зв’язку, матеріально-технічного, фінансового й іншого забезпечення судової діяльності в частині приймання, пересилання й доставки судових повісток і повідомлень, а також визнати судові повістки згідно із затвердженою формою самостійним видом поштових відправлень. За прогнозами авторів документа, його реалізація потребує виділення з державного бюджету не додаткових, а достатніх коштів на оплату послуг операторів поштового зв’язку з доставки та вручення судових повісток. У 2008 р., за даними ДСАУ, зазначені потреби судів були недофінансовані з державного бюджету України на 5 918,7 тис. грн. Законопроект має на меті вдосконалити механізм врученням судових повісток операторами поштового зв’язку, тобто вирішити організаційні питання. Але прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку вручення судових повісток» навряд чи забезпечить належне виконання підприємствами зв’язку вимог процесуального законодавства України. Адже гарантувати вручення повістки особі, яка не знайдена або не проживає за вказаною адресою, пошта не в змозі. Установи зв’язку можуть лише своєчасно доставити документ. Таким чином, прийняття законопроекту має зменшити кількість судових процесів, які затягуються через «випадкову» неявку сторін, свідків, експертів, спеціалістів, але не зможе вплинути на свідому неявкою до суду.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________