Всі рубрики

 

  

 

Українськими в’язницями «опікуватимуться» швейцарці

Інтервенційна стратегія 30 вересня ц.р. у приміщенні Апеляційного суду м. Києва відбулася презентація проекту «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні», який розпочав свою роботу 1 серпня 2009 р. і триватиме протягом двох з половиною років – до 31 січня 2012 р. Проект має на меті продовжити роботу, яку за технічної та фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва з 1998 р. успішно проводили її партнери з числа неурядових громадських організацій та органів державної влади. Захід передбачає створення умов, за яких попередні та майбутні надбання реформування кримінально-виконавчої системи Україні спиралися б на національне законодавство, практичні методи регулювання, досвід професіоналів, міжнародні та національні стандарти дотримання прав людини. Завдяки активному обговоренню проблем кримінально-виконавчої служби із залученням широкого кола українських посадовців, науковців, національних і міжнародних експертів, а також представників громадськості була розроблена інтервенційна стратегія, в основі якої лежить десятирічний досвід попередньої співпраці в рамках проектів Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Проект наголошує, що якісне управління – передумова розвитку, що базується на дотриманні прав людини, удосконаленні законодавчої бази та ефективному використанні практичних методів регулювання. Щоб сфокусувати увагу на проблемах диференційованого підходу в роботі з ув'язненими чоловіками і жінками, хлопчиками і дівчатками в Україні, організатори заходу пропонують використовувати гендерно-орієнтований підхід. Крім того, проект спрямований на захист інших особливо вразливих груп ув'язнених і засуджених. Його головна мета – підтримка реформування і модернізації Державної кримінально-виконавчої служби України шляхом просування демократичних і гуманістичних ідеалів та цінностей, міжнародних норм і стандартів, базованих на рівних правах та можливостях для чоловіків і жінок, захист прав людей, які перебувають у місцях позбавлення волі та попереднього ув'язнення, поліпшення умов утримання для найуразливіших категорій засуджених і осіб, узятих під варту. Основним виконавцем проекту є Міжнародна тюремна реформа – міжнародна неурядова організація, зареєстрована в Нідерландах у 1989 р. Партнерами проекту є Центр суддівських студій, Інформаційно-консультативний жіночий центр, громадська організація «Громадський захисник», Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Три основні завдання проекту: Завдання перше: з метою всесторонньої підтримки реформування шляхом проведення досліджень, забезпечення розвитку і навчання персоналу створити на базі Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Центр компетентності Державної кримінально-виконавчої служби України під керівництвом Державного департаменту України з питань виконання покарань. Головню метою на цьому етапі є розвиток Центру компетентності як основної сполучної ланки між різними зацікавленими структурами і відомствами задля акумуляції та аналізу наявного швейцарсько-українського досвіду взаємодії, збору та розповсюдження інформації про кримінальну (тюремну) реформу в усьому світі, своєчасного реагування на нові аспекти реформ через розвиток стратегій та методологій. Завдання друге: захистити права особливо вразливих груп ув'язнених та засуджених, у тому числі жінок і неповнолітніх, а також осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, відповідно до міжнародних стандартів і стандартів позитивної тюремної практики. Основними цілями на цьому етапі є реформування процедури взяття під варту до суду (законо­давство і практика), захист основних прав людини в місцях позбавлення волі і попереднього ув'язнення з акцентом на особливо вразливі групи (як-от жінки, жінки з малолітніми дітьми, неповнолітні та засуджені до довічного позбавлення волі), забезпечення належного виконання своїх обов'язків персоналом (відповідно до вимог міжнародних та європейських стандартів дотримання прав людини). Завдання здійснюватиметься за такими напрямами: підтримка реформування системи попереднього ув'язнення в Україні та покращення умов утримання в СІЗО, особливо для жінок та неповнолітніх (на базі Київського СІЗО), запровадження нових підходів у роботі із засудженими жінками та матерями з дітьми в місцях позбавлення волі та після їхнього звільнення, введення нових спеціалізованих учбових програм для персоналу, який працює із засудженими до довічного позбавлення волі та з особами, які відбувають тривалі терміни покарань. Завдання третє: сформувати позитивне ставлення суспільства до реформування кримінально-виконавчої служби України. Це завдання передбачає також підвищення ефективності взаємодії як працівників пенітенціарної системи, правоохоронних органів, органів прокуратури та суду, так і законодавців, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, науко­вих і навчальних установ, громадських організацій. Водночас проект зосереджується на підвищенні обізнаності широкого загалу щодо процесу реформування.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________