Всі рубрики

 

  

 

Перспектива – залучення капіталу

Як Україна виходитиме з фінансово-економічної кризи, багато в чому залежить від того, чи зуміє вона залучити інвестиції для виводу економіки з колапсу. Але залучити капітал в Україну можна, лише створивши для інвесторів комфортні умови ведення бізнесу завдяки відповідній законодавчій і нормативній базі. У цьому контексті великі надії покладають на Закон «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), який має зробити інтерес до розвитку акціонерних товариств реальним. Чи виправдає цей законодавчий акт очікування інвесторів? Це запитання стало основним мотивом круглого столу «Новий Закон про акціонерні товариства і перспектива для АТ залучення капіталу в умовах кризи і в періоді посткризи», який відбувся 13 жовтня ц.р. за ініціативи Міжнародної інвестиційної компанії SigmaBleyzer, сприяння Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (далі – ДКЦПФР) і проекту USAID «Розвиток ринків капіталів». Учасники заходу – експерти та професіонали ринку, які мають досвід підготовки і реалізації Закону, – зробили акцент на тому, що Закон допоможе вирішити низку проблем корпоративного управління, а також покращить інвестиційний клімат у країні загалом і кожному акціонерному товаристві зокрема. На підтвердження цієї тези радник юридичної фірми «Саєнко Харенко» Олена Щербина навела приклади тих положень документа, які мають збільшити обсяг прав акціонерів, покращити механізми їх реалізації та захисту. Закон суттєво змінив чотири права інвестора, котрий вкладає кошти в компанію з акціонерною формою власності: право на участь в управлінні цією компанією, право на отримання інформації про те, як компанія діятиме, отримавши гроші інвестора, право на отримання дивідендів у разі прибуткової діяльності компанії та право на вихід з неї. Зрозуміло, що Закон – не панацея. До того ж він вимагає великої цілеспрямованої роботи із введення його в дію. Начальник відділу розвитку законодавства на ринку цінних паперів ДКЦПФР Максим Лібанов наголосив, що ДКЦПФР робить усе можливе для втілення положень Закону в життя. Пан Лібанов навів приблизний перелік проектів рішень, які держрегулятор розробив, щоб забезпечити реалізацію положень Закону. Крім того, задля тимчасового послаблення вимог до цінних паперів, які проходять процедуру лістингу на фондових біржах, і впорядкування діяльності на фондовому ринку відповідно до нових законодавчих норм ДКЦПФР затвердила зміни до Положення про функціонування фондових бірж (затв. рішенням ДКЦПФР від 19.06.2006 р. № 1542). Наразі документ знаходиться на державній реєстрації в Мін’юсті. Слід підкреслити, що цей документ зокрема, для акцій, які заносяться та перебувають у другому рівні лістингу фондової біржі, до 1 січня 2011 р. призупиняє дію вимоги про відсутність в емітента акцій збитків за підсумками останнього фінансового року (адже через складну фінансово-економічну ситуацію в Україні більшість фінансово стабільних підприємств, залишаючись інвестиційно привабливими, мають збитки за показниками 2008 р. і першого кварталу 2009 р.), а також вилучає вимогу про наявність в емітента акцій загальної кількості акціонерів не менше 100 осіб (це викликано тим, що чинне законодавство, зокрема Закон, передбачає перебування в лістингу фондової біржі цінних паперів публічних акціонерних товариств, у тому числі тих, які мають до 100 акціонерів).
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________