Всі рубрики

 

  

 

Медіація в Україні: практика застосування світових тенденцій

Наприкінці грудня ц.р. в Києві відбулася міжнародна конференція «Медіація в Україні: практика застосування світових тенденцій», організована постійно діючим Третейським судом при Асоціації «Третейський захист» (Київ) та IGC Centralex (Лондон»). Конференція зібрала під одним дахом фахівців у галузі медіації з України, Росії та Великої Британії, представників виконавчої та судової влади України та всіх, хто цікавиться інститутом медіації. Метою заходу був обмін досвідом, пошуки шляхів запровадження медіації в Україні, популяризації її як ефективного позасудового способу розв’язання конфліктів і вироблення рекомендацій за результатами роботи конференції. Законодавча база Впровадження медіації потребує вдосконалення законодавства, яке регулює процес вирішення спорів альтернативними методами. Чинне законодавство вже має основи для запровадження медіації. Зокрема, це інститут примирення в процесуальному законодавстві – ст. 175 Цивільного процесуального кодексу, ст. 78 Господарського процесуального кодексу, які регламентують укладання між сторонами судового процесу мирової угоди з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок. Інша ситуація у кримінальному процесі, хоча там теж застосовується інститут примирення. Зокрема, ст. 145 і 146 Кримінального кодексу України визначають підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям та примиренням винного з потерпілим. Впровадженню медіації заважають відсутність регламентації цього процесу в законодавчих актах та обмежене коло прав, до яких можна застосувати зазначений метод. Саме тому Міністерство юстиції України розробило проект Закону «Про медіацію», який пропонує визначити основні засади проведення медіації, встановити вимоги до медіаторів, окреслити коло їхніх прав та обов’язків, визначити порядок оплати праці, соціального та пенсійного забезпечення, а також оподаткування доходів медіаторів. Спочатку було два проекти законів – «Про медіацію» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо медіації», які під час доопрацювання об’єднали в один. У жовтні цей законопроект надіслали до Кабінету міністрів України для погодження з центральними органами виконавчої влади. Зараз Мін’юст доопрацьовує документ з урахуванням зауважень і пропозицій, після чого його винесуть на розгляд КМУ. Медіація у світі У Європі впровадження медіації розпочалось ще на початку 80-х рр. минулого століття. Зараз вона успішно розвивається в таких країнах, як Польща, Норвегія, Німеччина, Фінляндія, Австрія та Велика Британія. У Польщі медіатори, щоб отримати справи, повинні зареєструватися в суді та мати відповідну кваліфікацію. Оплата праці медіаторів здійснюється з державного бюджету. У Чехії державна організація – Служба апробації та медіації – підпорядкована Міністерству юстиції. Ця служба має свою виконавчу вертикаль, завдяки чому її послуги доступні в усіх регіонах країни. Медіацією можуть займатися ті, хто мають спеціальну підготовку в галузі права чи соціальних наук та пройшли спеціальний тренінг. У Франції послуги медіації надають громадські організації, а медіатори мають бути акредитовані прокурором, після чого можуть підписати контракт з Міністерством юстиції Франції щодо надання послуг медіації. Вони є безкоштовними для учасників процесу і оплачуються з державного бюджету. В Австрії послуги медіації надають департамент Міністерства юстиції та Асоціація пробації і соціальної роботи. Асоціація є незалежною приватною організацією, яка субсидіюється Міністерством юстиції, має власну систему управління та контролю якості надання послуг. В Австрії медіатори повинні мати професійну кваліфікацію в галузі права, соціальної роботи або психології та проходять обов’язкову підготовку з ведення програм медіації. За статистичними даними, у Росії 30% спорів врегульовують через третейські суди, а 20% – за допомогою медіації. Ще не прийнятий Закон «Про медіацію», тому статус медіатора не визначений чітко. Але встановлено, що медіаторами не можуть бути особи, які обіймають державні посади. Як бачимо, європейський досвід орієнтований на широке залучення громад до програми відновного правосуддя. Йдеться про передачу функції медіації недержавним організаціям, залучення медіаторів з місцевих громад, автономію процесу медіації від офіційного правосуддя. Пілотні проекти в Україні У рамках програми «Прозорість та ефективність судової системи» Рада Європи уклала з головами Господарського суду м. Києва, Вінницького апеляційного адміністративного суду, Донецького апеляційного адміністративного суду та Білоцерківського міжрайонного суду домовленість про добровільне застосування процедури медіації в цих судах. Можна припустити, що, навіть прийнявши прогресивні закони, українці не зможуть їх застосувати, доки такі пілотні проекти не продемонструють свою ефективність. Тридцять шість українців уже пройшли підготовку в Центрі ефективного розв’язання спорів і конфліктів у Великій Британії, із них сім акредитовані в цій країні як медіатори. Отже, Україна має можливості для впровадження та розвитку медіації. Хочеться сподіватись, що конференція стане ще одним кроком уперед на шляху розвитку вітчизняної медіації та зробить свій внесок у популяризацію цього ефективного способу розв’язання конфліктів, який поки не надто поширений в Україні.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________