Всі рубрики

 

  

 

ВСУ узагальнив практику судового розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю

Судова палата в цивільних справах Верховного Суду України обговорила узагальнення судової практики розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Актуальність узагальнення зумовлена передусім тим, що із прийняттям Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ та Цивільного кодексу України правовий режим банківської таємниці суттєво змінився. Оскільки процедура розкриття банківської таємниці судами, що її регулює Цивільний процесуальний кодекс України, має спірні аспекти та не узгоджена з іншими галузевими нормативними актами, суди по-різному тлумачать і застосовують законодавство, розглядаючи справи про розкриття банківської таємниці. Проведене узагальнення засвідчило, що окремі суди допускають порушення норм матеріального та процесуального права, зокрема неправильно визначають підсудність спорів, розглядають справи за відсутності осіб, які беруть у них участь, не повідомляють таких осіб про час і місце судового засідання, порушують строки розгляду справ тощо. Найскладніші проблеми пов’язані з різним застосуванням судами норм глави 12 розділу IV ЦПКУ, що мають особливості, на відміну від загальних положень цього розділу та окремого провадження, а також з необхідністю керуватися нормами спеціальних законів, що регулюють банківську діяльність та визначають осіб, які мають право в певних межах вимагати розкриття інформації, що містить банківську таємницю. В узагальненні висвітлено низку складних питань, що стосуються практики розгляду судами зазначеної категорії справ. Зокрема, роз’яснені питання про суб’єкта звернення до суду в зазначеній категорії справ, відмінності двох форм розкриття банківської таємниці (адміністративної та судової), визначення підсудності цієї категорії справ, розкриття банківської таємниці щодо контрагентів особи – власника інформації, розгляду заяв лише з повідомленням заявника в закритому засіданні тощо. Особливу увагу звернено на розгляд справ за заявами органів державної податкової служби. З погляду дотримання державних гарантій прав та законних інтересів учасників правовідносин у сфері фінансово-кредитної діяльності важливими є висновки щодо належного обґрунтування заявниками (переважно уповноваженими державними органами) необхідності та обставин, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, обсяги її розкриття та мету використання. Аналіз справ засвідчив, що державні органи в багатьох випадках не надають суду інформацію, яка дозволяє чітко визначити підстави для розкриття банківської інформації. Це є причиною того, що окремі суди припускаються помилок, вирішуючи справи зазначеної категорії, що, своєю чергою, призводить до зловживань певних державних органів (заявників) і великої кількості випадків необґрунтованого розкриття банківської таємниці.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________