Всі рубрики

 

  

 

Порядок заходження іноземних військових кораблів до територіальних вод України

У відкритому морі військові кораблі мають свободу судноплавства у мирних цілях, тому перебувають та переміщуються там вільно і без узгодження з іншими державами. До того ж у відкритому морі військові кораблі користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції будь-яких держав, крім держави прапора. Інша справа, коли військові кораблі потрапляють до територіального моря чи до внутрішніх вод, на які поширюються суверенні права інших держав. Свобода мореплавства стає обмеженою, за винятком випадків, передбачених нормами міжнародного морського права. Суверенна територія прибережної держави має внутрішні води та води територіального моря. Правовий статус останнього визначається переважно нормами Конвенції ООН з морського права 1982 р. (далі – Конвенція 1982 р.). За умови додержання її норм кожне судно, у тому числі й іноземний військовий корабель, має право мирного проходу через територіальне море прибережної держави. Конвенція 1982 р. передбачає чіткі випадки, коли прохід не може вважатися мирним. Якщо іноземний військовий корабель не додержується законів і правил прибережної держави, що стосуються проходу через територіальне море, та ігнорує вимогу, яка звернена до нього, прибережна держава має право вимагати від такого військового корабля негайно залишити територіальне море і внутрішні води. Порядок заходження Правовий статус внутрішніх морських вод визначається національним законодавством прибережної держави. Вона може встановити режим перебування іноземних військових кораблів на свій розсуд і взагалі заборонити заходження таких кораблів до внутрішніх вод на тривалий час. Більшість прибережних країн видають спеціальні правила, що регламентують доступ іноземних військових кораблів на їхню територію. Україна, як і інші прибережні держави, приймає законодавство, яке встановлює режим внутрішніх вод і територіального моря. У чинному вітчизняному законодавстві можна виокремити два порядки (чи види) заходження і перебування іноземних військових кораблів у територіальних водах України залежно від мети їх заходження чи перебування. Перший порядок передбачає такі цілі перебування: а) участь у спільних військово-морських навчаннях та інших заходах щодо вдосконалення військової підготовки в рамках домовленостей про міжнародне військово-морське співробітництво; б) транзитне переміщення через територіальні води України; в) надання Україні на її прохання військової допомоги у відсічі збройної агресії з боку третьої країни чи надання допомоги в ліквідації стихійного лиха; г) обслуговування інших військових частин, які розміщені на території України відповідно до міжнародних договорів. Цей порядок передбачений Законом України « Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України» від 22.02.2000 р. Міністерство закордонних справ разом з Міністерством оборони  вносять до Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо допуску іноземних військових кораблів на територію України. РНБО, визнаючи відповідність допуску іноземних військових кораблів на територію України її національним інтересам і законам, вносить відповідну пропозицію на розгляд Президента. Якщо він приймає відповідне рішення про допуск іноземних військових кораблів, воно підлягає схваленню ВР. Якщо допуск іноземних військових кораблів здійснюється на підставі чинних для України міжнародних договорів, Президент не виносить своє рішення на схвалення ВР. Другий порядок відповідає міжнародним морським звичаям щодо дружніх візитів іноземних військових кораблів. Міжнародна практика знає кільки форм візитів при заходженні військових кораблів до іноземного порту: офіційні візити, неофіційні візити у відповідь, попередні візити та вимушені заходи військових кораблів до територіальних вод. Чинне вітчизняне законодавство передбачає три види заходження іноземних військових кораблів у внутрішні води та порти України: а) офіційні візити; б) неофіційні візити; в) ділові заходження. Підставою для допуску іноземних військових кораблів у внутрішні води, на рейди та в порти України є попередній дозвіл уряду, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Дозвіл на заходження іноземних військових кораблів одержується дипломатичними шляхами не пізніше ніж за 30 діб до передбачуваного заходження, якщо сторони не домовилися про інше. При цьому повідомляється інформація про: про кількість, клас, назву і розміри корабля; мету і характер заходження; порт, який передбачається відвідати; загальну чисельність особового складу тощо. Таким чином, Україна успадкувала практику СРСР щодо дозвільного порядку заходження іноземних військових кораблів до територіальних вод. Зазначені правила не стосуються тих випадків, коли до України на військовому кораблі прибувають глави держав та урядів, і вимушеного заходження іноземних військових кораблів. Про заходження військового корабля, на якому перебуває глава держави чи уряду, робиться попереднє повідомлення, не пізніше ніж за дві доби до передбачуваного заходження, якщо інше не встановлено міжнародним договором. Кількість іноземних військових кораблів однієї і тієї ж держави в одному порту не має перевищувати три одиниці, якщо інше не передбачене міжнародними договорами. Найбільший термін перебування іноземного військового корабля в порту України не має перевищувати сім діб, якщо одержаний дозвіл не передбачає іншого терміну. Rel?che forc?e Чинне законодавство України під вимушеним заходженням (rel?che forc?e) іноземного військового корабля до територіальних вод України розуміє заходження, яке здійснюється через надзвичайні обставини, як-от: аварія, стихійне лихо, сильний шторм, що загрожує безпеці корабля, льодохід, буксирування пошкоджених суден, доставка врятованих людей, необхідність надання медичної допомоги членам екіпажу корабля тощо. Про вимушене заходження негайно повідомляється адміністрація найближчого порту України, а після прибуття до нього іноземний військовий корабель подає адміністрації порту відповідні дані. Знаходячись у територіальних водах прибережної держави, іноземний військовий корабель має отримати попередній дозвіл на здійснення будь-яких дій, що можуть кваліфікуватися прибережною державою як немирні дії. Це, зокрема, стосується використання повітряних апаратів, спуску водолазів у воду, направлення на берег різних озброєних чи неозброєних команд тощо. Звичаї міжнародного морського права визначають дії, заборонені іноземним військовим кораблям при їх знаходженні в територіальних водах прибережної країни. Це такі дії, як: а) рух шлюпок і катерів; б) навчання з висадження десантів; в) занурювання підводних апаратів і їх рух під водою; г) навчальні стрільби; д) встановлення мін, димових завіс і різних приладів; е) кіно- і фотозйомка; є) складення опису різних районів; ж) креслення планів і схем порту; з) ведення наукових досліджень і вимірювань. Право кваліфікації дій у якості мирних чи не мирних належить виключно прибережній державі. Мирний прохід іноземного військового корабля через територіальне море України без заходження у внутрішні води та порти України здійснюється без отримання дозволу та допускається за звичайними маршрутами міжнародного судноплавства в територіальних водах України. Тривале перебування Треба зазначити, що міжнародне морське право регулює та передбачає лише тимчасове перебування іноземних військових кораблів у територіальному морі, внутрішніх водах, на рейді чи в портовій споруді прибережної держави. Тому все викладене стосується лише заходження іноземних військових кораблів з метою тимчасового перебування у внутрішніх водах і територіальному морі України. Перебування ж російських військових кораблів, допоміжних суден та обслуговуючих засобів у внутрішніх водах і територіальному морі України фактично є постійним чи доволі тривалим. Перебування російських військових кораблів на території України не можна відносити до такого поняття, як просто «мирний прохід» чи «заходження до портів України». Заходження і перебування військових кораблів ЧФ РФ на території України в силу довготривалості та специфічної мети має інший правовий режим і потребує іншої правової регламентації. Не лише військово-політичні, військово-стратегічні та військово-морські потреби, але й чинне законодавство України вимагає визначення нормативного порядку плавання і перебування іноземних військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах, визначення рекомендованих курсів або морських коридорів чи схем поділу руху іноземних військових кораблів у територіальних водах України та встановлення відповідних районів, у яких забороняється плавання й перебування іноземних військових кораблів (Закон «Про державний кордон України»). Екологічне законодавство України має передбачати правила безпеки довкілля і морського середовища при експлуатації іноземних військових кораблів, правила зберігання та використання палива та інших шкідливих речовин, які використовуються іноземними військовими кораблями, а також правила знищення боєприпасів, які не були використані (Закон України « Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України»). Адміністративне законодавство України має визначати порядок здійснення контролю над іноземними військовими кораблями, які перебувають у територіальних водах України (той самий Закон). Що потрібно зробити? За 19 років незалежності Україна спромоглася повністю втратити торговельний флот, досі залишається занедбаним українське суднобудування. Мине небагато років – і можна буде забути, що колись на півдні України будували судна та кораблі. Звідки в України з’явиться військово-морська сила для захисту свого народу та суверенітету, якщо не будувати кораблів? Звідки з’явиться військово-морська могутність України? За роки незалежності Україна так і не встановила правові інститути чи механізми захисту порушених інтересів на морі. Забруднення моря в Керченській протоці, майнова шкода, заподіяна торговельному флоту України блокадою в Поті (це лише останні, гарячі події), – можна не сумніватися, що все це так і залишиться без відповідного відшкодування і компенсації. Треба вдосконалити адміністративні правила перебування іноземних військових кораблів у територіальних водах України, терміни й умови їх перебування, а також їхню відповідальність. До того ж необхідно визначити умови здійснення публічного невоєнного і неторгового мореплавання, правовий статус військових та інших публічних перевезень, правовий статус власного морського нейтралітету України та умови інтернування іноземних військових кораблів, які беруть участь у морській війні. Багато чого треба зробити, але чи зробить це українська влада і коли саме – невідомо.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________