Всі рубрики

 

  

 

Рейтинг конкурентоспроможності регіонів України

АР Крим
 • Лідирує cеред інших регіонів за розвитком інфраструктури, посідає друге місце в регіональному рейтингу за складниками «охорона здоров’я та початкова освіта», «вища освіта та професійна підготовка».
 • Проблемними аспектами є розвиток фінансового ринку, ефективність ринку товарів та послуг, а також інституціональний розвиток.
Вінницька область
 • Якісні показники освіти – регіональна конкурентна перевага області. Найвищим результатом є десята позиція за складовою «охорона здоров’я та початкова освіта».
 • Область є абсолютним аутсайдером за складовими «державі та приватні інституції», «ефективність ринку праці» і «технологічна готовність».
Волинська область
 • Найконкурентоспроможнішими характеристиками області є «державні та приватні інституції», «охорона здоров’я та початкова освіта» і «рівень розвитку бізнесу».
 • Програє за рівнем розвитку інфраструктури, ефективністю ринку праці та ринку товарів
Дніпропетровська область
 • Лідирує за складовими «рівень розвитку бізнесу», «інфраструктура» та «інновації».
 • Програє іншим регіонам за рівнем розвитку системи охорони здоров’я, початкової освіти та інституцій.
Донецька область
 • Посідає високі місця за рівнем технологічної готовності, фінансового ринку, вищої освіти та професійної підготовки
 • Програє іншим регіонам за рівнем охорони здоров’я та ефективності ринку товарів.
Житомирська область
 • Сильні сторони: якість інституціонального середовища та ефективність ринку праці. За цими складниками показники перевищують середні значення у країні.
 • Серед найпроблемніших аспектів – якість інфраструктури, рівень розвитку бізнесу та інновації. За якістю інфраструктури область демонструє найгірший результат серед регіонів.
Закарпатська область
 • До конкурентних переваг належать: інституціональний розвиток, ефективність ринку праці та технологічна готовність.
 • Програє іншим регіонам за рівнем розвитку фінансового ринку, ефективністю ринку товарів та інфраструктурою.
Запорізька область
 • Має гарні показники розвитку фінансових ринків, бізнесу та інноваційного потенціалу.
 • Посідає останні сходинки рейтингу за ефектив­ністю ринку праці.
Івано-Франківська область
 • Найвищим результатом є сьома позиція за складни­ком «ефективність ринку праці». Цим успіхом область завдячує тісному взаємозв'язку між продуктивністю та оплатою праці, а також гнучкій практиці наймання та звільнення працівників.
 • За рештою складників область відстає від середнього значення у країні.
Київ
 • Лідирує за рівнем інновацій, ефективністю ринків товарів та послуг, вищою освітою та професійною підготовкою, а та­кож за рівнем технологічної готовності.
 • Поступається іншим регіонам за рівнем розвитку інституціонального середовища та бізнесу.
Луганська область
 • Має деякі конкурентні переваги за рівнем розвитку інституцій, бізнесу і фінансового ринку.
 • Програє іншим регіонам за рівнем охорони здоров’я та початкової освіти, технологічної готовності та розвитку інфраструктури.
Львівська область
 • Лідирує за рівнем розвитку фінансових ринків, посідає другу і третю позиції в регіональному рейтингу за складниками «інновації» та «інституції».
 • Програє іншим регіонам за ефективністю ринку праці та рівнем розвитку бізнесу.
Одеська область
 • Найконкурентоспроможнішими характеристиками є ефективність ринку праці, рівень розвитку інфраструктуру та бізнесу.
 • Програє іншим регіонам за такими складовими, як інновації, ефективність ринку товарів, державні та приватні інституції.
Полтавська область
 • Має конкурентні переваги, що стосуються якості інф­раструктури, рівня розвитку товарного ринку, галузі охорони здоров'я та початкової освіти.
 • Програє іншим регіонам за технологічною готовністю, ефективністю ринку праці та розвитком фінансового ринку.
Рівненська область
 • Демонструє найкращі показники за рівнем розвитку фі­нансових ринків (сьома позиція в Україні), а також за розвитком інституцій, систем охорони здоров'я і початкової освіти.
 • Не є конкурентною за рівнем інновацій та інф­раструктури.
Сумська область
 • Має деякі конкурентні переваги за рівнем розвитку дер­жавних інституцій, якістю інфраструктури та ефективністю ринку праці.
 • Програє конкурентам за станом вищої освіти та професійної підготовки, розвитком товарного ринку та бізнесу.
Харківська область
 • Має високі показники за рівнем вищої освіти та профе­сійної підготовки, розвитку ринку товарів, систем охорони здоров'я та початкової освіти.
 • Програє іншим регіонам за рівнем розвитку фінансо­вого ринку, станом інфраструктури, конкурентоспроможністю дер­жавних та приватних інституцій
Херсонська область
 • Має певні конкурентні переваги за ефектив­ністю ринку товарів та праці, а також за рівнем технологічної готовності.
 • Програє конкурентам за розвитком фінан­сового ринку, бізнесу, систем охорони здоров'я та початкової освіти.
Хмельницька область
 • Конкурентоспроможна за охоро­ною здоров'я та початковою освітою, розвитком фінансового ринку та інфраструктури.
 • Програє іншим регіонам за рівнем іннова­цій, розвитком інституцій та технологічною готовністю.
Черкаська область
 • Найбільшими перевагами є ефективність рин­ку товарів, якість державних і приватних інституцій, а також технологіч­на готовність.
 • Має низькі показники вищої освіти та професійної підготовки, охорони здоров'я та початкової освіти, а також розвитку бізнесу.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________