Всі рубрики

 

  

 

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. – Том 1, Том 4.

Нещодавно друком вийшли перший та четвертий томи Науково-практичного коментаря до Цивільного кодексу України за редакцією професора І. В. Спасибо-Фатєєвої. У першому томі коментуються загальні положення, що є ключовими для всіх цивільних відносин і застосовуються до тих, які регулюються в інших розділах та главах ЦКУ. Основними категоріями, що їх розглядає коментар, є суб’єктний склад цивільних відносин та підстави їх виникнення, загальні засади захисту та відповідальності тощо. У четвертому томі розглядаються об’єкти цивільних прав, правочини, представництво і довіреність, строки та терміни в цивільному законодавстві, позовна давність, особисті немайнові права фізичних осіб. При написанні коментаря автори використали наукові та практичні позиції вищих судових інстанцій і Міністерства юстиції України. Матеріал викладено в доступній формі, увагу акцентовано практично на всіх проблемах цивільного законодавства та запропоновано шляхи їх вирішення. Коментар стане незамінним помічником для нотаріусів, адвокатів, суддів, юристів-практиків, науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________