Всі рубрики

 

  

 

«Що не дозволено жінкам, не дозволено і чоловікам»

Видавництво «Юридична думка» продовжує друкувати цикл книжок, присвячених проблемам становлення ґендерної рівності в сучасному правовому суспільстві. Монографія під назвою «Правові засади формування та розвитку ґендерного середовища в Україні» вийшла під загальною редакцією завідувача Центру правових досліджень ґендерної політики Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ Наталії Оніщенко та старшого наукового співробітника цього інституту Наталії Пархоменко. Книга починається латинським виразом «Що не дозволено жінкам, не дозволено і чоловікам». Адже в основу монографії покладено ідею міждисциплінарного підходу до ґендерної проблематики в теоретичному та практичному вимірах. У теоретичній частині розглядаються явища ґендерного менталітету та культури, досліджуються способи подолання ґендерних упереджень у контексті правових цінностей. Практична частина монографії висвітлює проблеми правовідносин суб’єктів у ґендерному середовищі та пропонує шляхи подолання колізій у галузевому законодавстві, досліджує питання рівності прав чоловіків та жінок у сферах кадрового забезпечення, освіти, економіки та виборчих процесах. Акцент зроблено на реаліях сучасної ґендерної політики та формуванні інфраструктури правового регулювання у сфері рівності прав і свобод жінки та чоловіка в Україні. Видання розраховане на державних службовців, політиків, науковців, викладачів, студентів та всіх зацікавлених у вирішенні проблем ґендерної рівності.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________