Всі рубрики

 

  

 

Законодавчі новинки

Верховна Рада України з моменту відкриття VII сесії працювала досить плідно. Зокрема, було прийнято Закон…  …«Про внесення змін до Закону України «Про столицю України місто-герой Київ» (щодо порядку утворення районних рад)» Згідно із Законом районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади м. Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради. Документ також передбачає, що рішення територіальної громади м. Києва або Київської міської ради щодо утворення (неутворення) районних рад мають бути прийняті до дня чергових виборів. Крім того, документ встановлює, що виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в м. Києві. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України. …«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо факторингу» Закон спрямований на вдосконалення законодавчих актів, що регулюють діяльність фінансових установ, які надають послуги факторингу (Господарського та Цивільного кодексів України, законів «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Про банки і банківську діяльність»). Законодавчий акт передбачає, що фінансові установи мають право надавати послуги факторингу з урахуванням вимог ЦКУ та цього Закону. Фінансова установа, що надає послуги факторингу, може надавати послуги з ведення обліку грошових вимог, поруки за виконання боржником свого обов’язку за грошовими вимогами постачальників товарів (послуг), пред’явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг) або від свого імені, а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від боржника. …«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо строків виплати заробітної плати)» Закон вніс зміни до Кодексу законів про працю. Зокрема, встановив, що
 «заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата». …«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Закон спрямовано на створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб та усунення розбіжностей між положеннями Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» і деякими іншими законодавчими актами, що регулюють, зокрема, порядок проведення державної реєстрації та припинення окремих видів юридичних осіб. Відповідні зміни внесено до ЦК, законів «Про господарські товариства», «Про об‘єднання громадян», «Про адвокатуру», «Про колективне сільськогосподарське підприємство» та деяких інших з метою приведення їх у відповідність до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Зокрема, Закон «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» доповнено положеннями, згідно з якими «внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, яка є фінансовою установою, здійснюється на підставі витягу про її виключення з Державного реєстру фінансових установ за формою, встановленою відповідним органом державного регулювання ринків фінансових послуг, та інших документів, перелік яких встановлений законом для державної реєстрації юридичних осіб».
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________