Всі рубрики

 

  

 

Повноваження виконавчого органу господарського товариства

У структурі органів управління господарського товариства виконавчий орган відповідає за поточну діяльність товариства. Відповідно до чинного законодавства України такий виконавчий орган може діяти як колегіальний (дирекція, правління) або одноособовий (генеральний директор, директор).
До прийняття Закону „Про акціонерні товариства” повноваження з обрання (призначення) та відкликання виконавчого органу належали до виключної компетенції загальних зборів. З набуттям чинності зазначеним нормативно-правовим актом ці повноваження віддали наглядовій раді. Водночас відповідно до положень ч. 3 ст. 52 Закону „Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів також мають право обирати та відкликати повноваження виконавчого органу. ‹...› Повний текст статті
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________