Всі рубрики

 

  

 

Податкова знижка на освіту.

Найкраще інвестування – це інвестування в освіту. Адже, витрачаючи кошти на знання, ви підвищуєте свою самосвідомість і конкурентоздатність на ринку праці. Гарна освіта дозволяє розраховувати на престижну роботу, яка приноситиме задоволення та, що також важливо, дохід. До того ж, маючи достатні знання в тій чи іншій галузі, легше реалізувати себе у бажаній для вас сфері. Але реалії сьогодення свідчать про те, що вартість навчання зростає пропорційно його значенню для нас. Щоб вирішити цю проблему, законодавство передбачає можливість повернення частки коштів, сплачених за навчання.


Податковий кодекс України запроваджує так звану податкову знижку для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання. Стаття 14.1.170 ПК зазначає, що податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних осіб або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподаткованого доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПК.

Порядок застосування податкової знижки передбачений ст. 166 ПК. Вона містить перелік витрат, для яких передбачено можливість податкової знижки. До цього переліку входять і витрати, пов’язані зі сплатою коштів платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку (та/або його сім'ї першого ступеня споріднення), який не одержує заробітної плати.

Зазначена сума не може перевищувати розмір місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн., в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Так, Державна податкова служба України зазначає: якщо у 2012 р. ви сплачували за своє навчання (середню професійну або вищу освіту) або за навчання члена своєї сім'ї першого ступеня споріднення, то ви маєте право на податкову знижку, тобто можете повернути з бюджету суму коштів, витрачених на навчання, але не більше 15% (ставка податку).

Щоб отримати таку знижку, необхідно до 31 грудня 2013 р. включно, тобто протягом 2013 р., подати до ДПІ за місцем проживання річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Але найважливіше – наявність документів, що підтверджують суми коштів, сплачених за навчання. До переліку таких документів входять квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, договір із навчальним закладом, довідка про доходи, отримані у звітному році, документи, що підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення), тощо.

Щоб прискорити розрахунок податковим органом сум, які підлягають поверненню з бюджету, ДПС радить разом із декларацією одразу надавати до податкового органу копії зазначених документів. Оригінали цих документів не надсилаються органу ДПС, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податкової перевірки.

ДПС попереджає: якщо до кінця 2013 р. ви не скористаєтесь правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2012 р., це право не переноситиметься на наступні податкові роки.

У багатьох батьків виникає питання: чи мають вони право скористатися податковою знижкою на навчання, якщо студент отримував дохід за цивільно-правовим договором? Щоб відповісти на нього, слід згадати визначення поняття «податкова знижка». Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, передбачених ПК.

При цьому Кодексом установлено обмеження щодо неперевищення сум нарахованої платником податку податкової знижки понад суму загального оподатковуваного доходу платника, одержаного протягом року як заробітна плата (п/п 2 п. 4 ст. 164 ПК). Згідно з п/п 48 п. 1 ст. 14 ПК заробітна плата для цілей Розділу IV цього Кодексу – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Ці відносини регулюються трудовим законодавством, зокрема Кодексом законів про працю. При укладанні трудового договору з працівником роботодавець видає наказ про зарахування його на роботу, на підставі якого у трудовій книжці цього працівника робиться позначка про прийняття його на роботу на відповідну посаду.

Таким чином, якщо студент протягом звітного року одержував дохід від виконання договорів цивільно-правового характеру, які не є трудовими договорами, то члени його сім’ї першого ступеня споріднення мають право на податкову знижку щодо сум, сплачених за навчання такого студента. А щоб отримати відповіді на інші питання, ви можете звернутися до органів виконавчої влади, які реалізують державну податкову політику.


Олександр КОЗАКОВ
юрист ЮК «Олексій Пуха і Партнери»

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________