Всі рубрики

 

  

 

Звільнення від проходження стажування помічника адвоката

 

Відповідно до Положення про Раду адвокатів України Рада адвокатів України для забезпечення виконання вимог Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. №5076-VI ухвалила рішення від 16.02.2013 р. №99 про затвердження роз’яснень з питань порядку прийняття радами адвокатів регіонів рішень про звільнення від проходження стажування осіб, які мають стаж роботи помічником адвоката.

Згідно приписів ст. 10 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю приймається радою адвокатів регіону після оцінювання результатів проходження особою, яка склала кваліфікаційний іспит, стажування протягом шести місяців у адвоката, призначеного радою адвокатів регіону.

Положення щодо обов’язкового стажування за Прикінцевими положеннями Закону вступили в силу через шість місяців з дня набрання чинності Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», тобто 16 лютого 2013 р.

Особи, які на день звернення із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічником адвоката не менше одного року за останні два роки, від проходження стажування звільняються (ч. 5 ст. 10 Закону).

Закон «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р. №2887, що втратив чинність у зв’язку із прийняттям Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дозволяв адвокату мати помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу юридичну освіту. Умови їх роботи визначались контрактом між адвокатом (адвокатським об’єднанням) і помічником адвоката з додержанням законодавства про працю. Помічник адвоката міг виконувати доручення у справах, що знаходились у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень останнього. Чинним Законом встановлено, що діяльність помічника адвоката регулюється спеціальним Положенням, яке затверджується Радою адвокатів України.

З метою правильного вирішення питання про видачу особі, яка працювала не менше року протягом останніх двох помічником адвоката, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, вона повинна подати до ради адвокатів регіону такі документи:

  • заяву про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування;
  • свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту, встановленого зразка;
  • довідку кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про дату звернення особи із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту;
  • трудовий договір (контракт) з адвокатом (адвокатським об’єднанням) з реєстраційний записом посадової особи служби (центру) зайнятості встановленої форми та печаткою, у разі укладення такого договору з адвокатом, який здійснював адвокатську діяльність індивідуально, протягом тижня з моменту допуску до роботи. (наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р. №260 в редакції наказу від 14.10.2010 р. №320 «Про затвердження форми трудового договору між працівником та фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником та фізичною особою»);
  • довідку про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України відповідно до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України. (постанова правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. №21-1, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 р. за №64/8663, із змінами і доповненнями (остання редакція від 19 грудня 2012 р. №25-1);
  • оригінал та копію трудової книжки, засвідчену за останнім місцем роботи;
  • нотріально посвідчену копію диплому про набуття повної вищої освіти (магістр, спеціаліст) за спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Міжнародне право»;
  • копію паспорта та картки фізичної особи платника податків (якщо особа в силу релігійних переконань не відмовилася від її отримання).

При укладенні трудового договору (контракту) з адвокатським об’єднанням особа додатково подає: оригінал та посвідчену адвокатським об’єднанням копію трудового договору (контракту); копію наказу керівника адвокатського об’єднання про прийняття помічника на роботу; довідку про нарахування і виплату заробітної плати за посадою помічника адвокатського об’єднання.

Рада адвокатів регіону може перевірити власним запитом будь-яку надану особою інформацію, про що особа власноручно надає дозвіл встановленої форми.
При розгляді заяви та доданих до неї документів, рада адвокатів регіону на своєму засіданні проводить співбесіду з особою, яка звернулася із заявою про видачу свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та звільнення від стажування, з метою з’ясування готовності особи здійснювати адвокатську діяльність самостійно.

У разі необхідності на засідання ради адвокатів регіону можуть бути запрошені адвокат, у якого особа працювала у якості помічника, керівник адвокатського об’єднання.

Встановивши, що особа, яка звернулася із заявою про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, відповідає вимогам, зазначеним у ст. 6, ч. 5 ст. 10 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та нею дотримані вимоги ст. 7 Закону, рада адвокатів регіону приймає рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.

Особа, яка працювала на посаді помічника адвоката/адвокатського об’єднання, після отримання свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, має право звернутися до ради адвокатів регіону про призначення стажування у загальному порядку.

Крім того, Радою адвокатів України ухвалено рішення №173 «Про застосування Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №5076-VI від 5 липня 2012 р. у частині складання кваліфікаційних іспитів та отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю» від 27 липня 2013 р., де встановлено, що видача свідоцтв, за умови успішного складання кваліфікаційного іспиту, особам, які звернулися із заявами про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю до 16 серпня 2012 р., здійснюється у порядку, що діяв до набрання чинності Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», тобто без проходження стажування


Катерина КОВАЛЬ
заступник голови
Національної асоціації адвокатів України,
Ради адвокатів України,
Союзу юристів України

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________