Всі рубрики

 

  

 

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ.

 

 

ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві відповідає на найбільш нагальні питання платників податків щодо податкової звітності.


– Які послуги надає Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту (далі – АЦСК ІДД)?

– Акредитований центр сертифікації ключів ІДД надає наступні послуги електронного цифрового підпису: реєстрація заявників; надання у користування надійних засобів ЕЦП; допомога при генерації відкритих та особистих ключів; обслуговування посилених сертифікатів ключів заявника (сертифікація відкритих ключів заявників, розповсюдження та зберігання посилених сертифікатів ключів, управління статусом посилених сертифікатів ключів та розповсюдження інформації про статус сертифікатів ключів); надання послуг фіксування часу; консультативні послуги за зверненнями підписувачів. Ви маєте можливість звернутись до Акредитованого центру сертифікації ключів при ДПІ у Голосіївському районі м. Києва за адресою: вул. Жилянська, 23.


– Чи можливо здійснити процедуру реєстрації в АЦСК ІДД через мережу Інтернет без особистої присутності в центрі сертифікації?

– Процедура отримання послуг електронного цифрового підпису через мережу Інтернет не можлива. Регламентом АЦСК ІДД державної податкової служби, затвердженого головою ДПС України, передбачена особиста присутність заявника (чи його довіреної особи) під час процедури реєстрації. Детальну інформацію щодо процедури реєстрації можна переглянути на офіційному інформаційному ресурсі Акредитованого центру сертифікації ключів.


– Чи є платними послуги з придбання СГ посилених сертифікатів відкритих ключів в Акредитованому центрі сертифікації ключів?

– Відповідно до п. 2.2 р. 2 Регламенту Акредитованого центра сертифікації ключів, затвердженого головою ДПС України від 7.05.2012 р., АЦСК ІДД здійснює свою діяльність в сфері надання послуг електронного цифрового підпису органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам, з можливістю безоплатної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів. Отже, АЦСК ІДД надає послуги електронного цифрового підпису на безоплатній основі.


– Який порядок подання платниками податків податкової звітності в електронному вигляді?

– Платник податків отримує в будь-якому включеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді акредитованому центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих ключів посадових осіб підприємства, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та печатки підприємства. Крім того, платник податків отримує в органі доходів і зборів за місцем реєстрації або на офіційному веб-cайті Міндоходів чи регіонального органу доходів і зборів:

 • текст примірного договору про визнання електронних документів;
 • безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення формування та подання до органів доходів і зборів податкових документів в електронному вигляді.


– Які звіти може подати в електронному вигляді ЮО, ФО, ФОП?

– Підпунктом «в» п. 49.3. ст. 49 Податкового кодексу передбачено, що податкова декларація подається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Реєстр форм звітних документів платників податків юридичних та фізичних осіб для занесення до електронної бази звітних документів Міндоходів та оновлені версії форм податкової звітності можна знайти на офіційному веб-сайті Міндоходів (www.minrd.gov.ua).


– Які переваги подання звітності в електронному вигляді?

– До переваг подання звітності в електронному вигляді належать:

 • економія робочого часу суб’єктів господарювання, а також їхніх коштів на придбання бланків звітних документів;
 • відсутність дублювання на паперових носіях та зберігання паперових копій звітності, надісланої до органів Міндоходів України електронною поштою через мережу Інтернет із застосуванням ключів електронно-цифрового підпису;
 • уникнення витрачання часу у чергах до інспектора або вікна приймання звітності;
 • гарантія автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність арифметичних помилок та описок;
 • суттєве скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності заявлених сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податку;
 • конфіденційність інформації;
 • оперативність обробки отриманої інформації в органах Міндоходів України.


– Який порядок накладення електронних цифрових підписів (ЕЦП) посадових осіб СГ на податкову звітність?

– Відповідно до пп. 7.1 п. 7 р. ІІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України №233 платник податків створює податковий документ в електронному вигляді відповідно до затвердженого формату (стандарту) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Після підготовки платником податків податкового документа в електронному вигляді на нього накладаються ЕЦП посадових осіб платника податків у такому порядку: першим – ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другим – ЕЦП керівника, третім – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

За відсутності у платника податків посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків накладаються у такому порядку: першим – ЕЦП керівника, другим – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

Платником податків фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності електронні цифрові підписи накладаються у такому порядку: першим – ЕЦП платника податків – фізичної особи, другим – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків (за наявності).


– Яким чином підприємство веде касову книгу в електронному вигляді?

– Згідно з п. 4.4 глави 4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. № 637, підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових документів можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп’ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги («Вкладний аркуш касової книги» та «Звіт касира»), які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі. Записи в касовій книзі здійснюються на підставі відповідної інформації з касових документів. Записи в касовій книзі мають робитися до початку наступного робочого дня (тобто із залишками на кінець попереднього дня), а також містити всі реквізити, що передбачені формою касової книги. Сторінки касової книги мають нумеруватися автоматично в порядку зростання з початку року.

У разі роздрукування «Вкладного аркуша касової книги» у кінці місяця має автоматично роздруковуватися загальна кількість аркушів касової книги за цей місяць, а в разі роздрукування в кінці року – їх загальна кількість за рік.

Після роздрукування «Вкладного аркуша касової книги» і «Звіту касира» касир зобов’язаний перевірити правильність складання цих документів, підписати їх і передати «Звіт касира» разом з відповідними касовими документами до бухгалтерії під підпис у «Вкладному аркуші касової книги».

«Вкладний аркуш касової книги» протягом року зберігається касиром окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року (або залежно від потреби) «Вкладний аркуш касової книги» формується в підшивки в хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства - юридичної особи, а підшивки формуються в книгу, яка скріплюється відбитком печатки підприємства (юридичної особи).

Після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях має передаватися для зберігання відповідно до законодавства України.


– Яким чином укласти договір «Про визнання електронних документів» з податковою інспекцією в електронному вигляді?

– Для укладення договору «Про визнання електронних документів» з податковою інспекцією в електронному вигляді використовуються безкоштовні онлайн-сервіси, доступ до яких надано компаніями-учасниками Меморандуму щодо поліпшення процесу подання звітності, впровадження електронних сервісів та розвитку електронного документообігу, які доступні на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД за посиланням www.acskidd.gov.ua у розділі «Програмне забезпечення».


– Чи встановлені особливі вимоги до форми довіреності, яку необхідно надати серед інших реєстраційних документів до АЦСК ІДД повіреною особою в разі неможливості особистої присутності ФОП, яка працює без печатки, для отримання послуг електронного цифрового підпису?

– Відповідно до п. 5.2 Регламенту АЦСК ІДД, передбачено, що заявник може бути представлений довіреною особою, якщо немає можливості його особистої присутності в АЦСК ІДД. У цьому випадку заявник надає довіреність на подання документів для реєстрації. Довіреність засвідчується:

 • для юридичних осіб: підписом керівника з прикладенням печатки організації;
 • для фізичних осіб-підприємців – підписом підприємця з прикладенням його печатки або у разі відсутності печатки - нотаріально;
 • для фізичних осіб: нотаріально.

Отже, повіреною особою в разі неможливості особистої присутності фізичної особи – підприємця, яка працює без печатки, для отримання послуг електронного цифрового підпису до АЦСК ІДД серед інших реєстраційних документів надається засвідчена нотаріально довіреність.

Довіреність має містити інформацію про надання повноважень повіреній особі від імені довірителя здійснити процедуру реєстрації заявника у реєстрі підписувачів АЦСК ІДД та генерації ключів підписувача у АЦСК ІДД з наданням права підпису на всіх необхідних реєстраційних документах АЦСК ІДД у якості заявника.


– Змінились посадові особи на підприємстві або необхідно замінити ключі діючим посадовим особам, як оновити посилені сертифікати в податковій?

– Якщо у платника податків виникають зміни облікових даних, тобто змінюється керівництво (директор, головний бухгалтер або особа, уповноважена вести бухгалтерський облік), то у строк до моменту подання наступної електронної звітності потрібно отримати нові посилені сертифікати відкритих ключів на посадових осіб платника, які мають право підпису документів, та переукласти договір «Про визнання електронних документів». Якщо договір «Про визнання електронних документів» укладається в електронній формі, то посилений сертифікат платника податків та його посадових осіб імпортуються в базу сертифікатів разом з договором. Тому для імпортування в базу нових сертифікатів зазначений договір необхідно переукласти.


– Як платнику податків подати звітність в електронному вигляді до Міністерства доходів і зборів України після отримання послуг електронного цифрового підпису?

– Платники податків, які отримали ключі ЕЦП від АЦСК, можуть подавати звітність в електронному вигляді до Міністерства доходів і зборів України за допомогою безкоштовних електронних сервісів, наданих компаніями-учасниками Меморандуму щодо поліпшення процесу подання звітності, впровадження електронних сервісів та розвитку електронного документообігу, перелік яких зазначено на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД.


– Як впевнитись, що мою електронну звітність прийнято до Міндоходів?

– Після того, як платник надіслав звітність електронною поштою, він отримує дві квитанції. Перша квитанція підтверджує передачу електронних податкових документів та направляється на електронну адресу, з якої було надіслано податкову звітність. До тих пір, поки не надійшла перша квитанція, податковий документ вважається неодержаним.

Підтвердженням прийому податкових документів до бази даних Міндоходів є друга квитанція в якій вказуються:

 • реквізити прийнятого електронного податкового документа;
 • відповідність електронного податкового документа затвердженому формату (стандарту);
 • результати перевірки електронних цифрових підписів;
 • інформація про платника податків;
 • дата і час прийому;
 • реєстраційний номер;
 • податковий період, за який подається податкова звітність;
 • дані про відправника квитанції.

На цю квитанцію накладається ЕЦП органу Міндоходів та здійснюється її шифрування перед відправленням платнику. А інші примірники першої та другої квитанції в електронному вигляді зберігаються в органі Міндоходів.

Якщо електронний податковий документ надійшов до органу Міндоходів до 16 години, то протягом двох годин з моменту прийняття (неприйняття) платнику надсилається друга квитанція. Якщо після 16 годин – протягом перших двох годин наступного робочого дня.

Архів відправлених до податкового органу файлів податкових документів із накладеними на них ЕЦП платника та отриманих електронних квитанцій зберігається протягом терміну, передбаченого законодавством для зберігання податкової звітності на паперових носіях – тобто 1095 днів з дня податкової звітності.


– У яких випадках податкова звітність вважається прийнятою органом доходів і зборів, у тому числі якщо вона подана в електронному вигляді?

– Податкова декларація, надана платником, вважається прийнятою:

 • за наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова декларація та, за бажанням платника податків, на її копії, відмітки (штампу) контролюючого органу, яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання, або квитанції про отримання податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку, або поштового повідомлення з відміткою про вручення контролюючому органу, у разі надсилання податкової декларації поштою;
 • у разі, якщо контролюючий орган не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або не надсилає його платнику податків у встановлений строк.


– Чи має право контролюючий орган після отримання другої квитанції, надіслати лист платнику податків про невизнання звітності?

– Якщо надіслані податкові документи сформовано помилково, то платнику податків надсилається друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття податкових документів в електронному вигляді із зазначенням причин. На цю квитанцію накладається ЕЦП контролюючого органу, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в контролюючому органі. Відповідно до п. 49.11. ст. 49 Податкового кодексу у разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пп. 48.3 та 48.4 ст. 48 ПК, такий контролюючий орган зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови: у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв’язку, – протягом п’яти робочих днів з дня її отримання (п/п. 49.11.1 п. 49.1 ст. 49 ПК);у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника – протягом трьох робочих днів з дня її отримання (п/п. 49.11.2 п. 49.1 ст. 49 ПК). Отже, контролюючий орган має право після отримання другої квитанції, надіслати лист платнику податків про невизнання звітності із зазначенням підстав неприйняття.


– Чи можна змінити назву особистого ключа або сертифіката?

– Особистий ключ електронного цифрового підпису має жорстко визначену назву – «Key-6.dat», яка зміні не підлягає. Зміна назви особистого ключа призведе до неможливості його використання.

Назва сертифіката може бути змінена за бажанням клієнта, за виключенням розширення файлу – «*.cer».


– Яким чином можна дізнатись реєстраційний номер посиленого сертифіката ключа ЕЦП?

– Для перегляду реєстраційного номеру посиленого сертифіката відкритого ключа ЕЦП, отриманого від АЦСК, його необхідно завантажити на комп’ютер. Після чого, відкривши файл посиленого сертифіката на вкладці «Зміст» знайти поле «Серійний номер», у якому і міститься реєстраційний номер посиленого сертифіката.

Також, переглянути реєстраційний номер посиленого сертифіката можна за допомогою надійного засобу електронного цифрового підпису «ІІТ Користувач ЦСК – 1». Інсталяційний файл та настанову користувача «ІІТ Користувач ЦСК – 1» можна завантажити з офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД за посиланням www.acskidd.gov.ua у розділі «Програмне забезпечення» у вкладці «Інше».


– Чи можуть органи доходів і зборів відмовити у прийнятті посилених сертифікатів відкритих ключів у разі надання більше ніж 2-х ключів на осіб, які мають право підпису податкової звітності?

– Відповідно до п. 7 р. ІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України №233, підставою для прийняття податкового документа в електронному вигляді є:

 • його відповідність затвердженому формату (стандарту);
 • підтвердження електронного цифрового підпису платника податків та його посадових осіб, підписи яких є обов’язковими для звітів в паперовій формі за умов, встановлених в ст. 3 Закону від 22 травня 2003 р. №852-IV «Про електронний цифровий підпис»;
 • чинність відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання ЕЦП (підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів, або якщо до моменту одержання електронного документа строк дії відповідного сертифіката не був закінчений або відповідний сертифікат не був скасований/ блокований).

Отже, оскільки підставою для прийняття податкового документа в електронному вигляді є підтвердження електронного цифрового підпису посадових осіб платника податків, підписи яких є обов’язковими для звітів в паперовій формі, то, відповідно, можуть подаватись посилені сертифікати відкритих ключів на всіх відповідальних працівників підприємства, які мають право відповідного підпису.
Відповідно, контролюючі органи не можуть відмовити у прийнятті відповідних ключів.


– В якому випадку АЦСК ІДД може відмовити суб’єкту господарювання в видачі посилених сертифікатів ЕЦП?

– Для отримання послуги ЕЦП суб’єкт господарювання повинен звернутись до підрозділу реєстрації користувачів та надати пакет документів, перелік яких вказано в Регламенті АЦСК ІДД.

Згідно розділу 5. «Ідентифікація та автентифікація» Регламенту АЦСК ІДД адміністратор реєстрації приймає рішення про відмову в реєстрації за результатом розгляду поданих документів у разі:

 • відсутності всіх необхідних для реєстрації документів;
 • відсутності у довіреної особи документів, які засвідчують її повноваження та особу;
 • поданні заявником неналежно засвідчених копій документів;
 • невідповідності даних, що визначені в поданих документах, фактичним даним заявника.

Також адміністратор реєстрації може відмовити суб’єкту господарювання у наданні послуги ЕЦП, якщо документи мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи олівцем, а також мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.


– Який порядок підписання податкової звітності в електронному вигляді, у разі тимчасової відсутності керівника або головного бухгалтера?

– Оскільки підставою для прийняття податкової звітності в електронному вигляді є підтвердження ЕЦП посадових осіб платника податків, підписи яких є обов’язковими для податкової звітності в паперовій формі, то посилені сертифікати відкритих ключів можуть подаватись на всіх відповідальних працівників підприємства, які мають право відповідного підпису на випадок тимчасової відсутності керівника або головного бухгалтера.


– Чи можна особистий ключ електронного цифрового підпису переміщувати на інші носії?

– Особисті ключі підписувачів можуть бути вільно скопійовані або переміщені на будь-які носії, в тому числі і на жорсткий диск комп’ютера. Але для уникнення зловживань з особистими ключами електронного цифрового підпису та попередження їх компрометації, спеціалізоване програмне забезпечення АЦСК здійснює пошук та зчитування особистого ключа виключно з кореневого каталогу з’ємного носія ключової інформації (флеш-носій, CD/DVD - диск).


– Які необхідні документи для отримання посиленого сертифікату ключа для юридичної особи?

– Для отримання посиленого сертифікату ключа для юридичної особи необхідні наступні документи:

 • заповнена та підписана заява на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката ключа встановленого зразку та дозвіл на використання персональних даних підписувача для реєстрації підписувача у реєстрі підписувачів АЦСК ІДД та формування посиленого сертифікату відкритого ключа;
 • оригінал статуту юридичної особи (положення про установу, філію) або його нотаріально засвідчена копія (надається виключно для ознайомлення);
 • документи, що підтверджують повноваження керівника заявника (копія наказу про призначення тощо);
 • документи, що підтверджують належність підписувача до юридичної особи-заявника та його повноваження, засвідчені печаткою та особистим підписом керівника юридичної особи;
 • копії паспортів заявника та підписувачів (копії 1-4 сторінок), засвідчені власноручними підписами власників паспортів;
 • копія облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДРФО керівника та головного бухгалтера) у разі, якщо формуються сертифікати для керівника та бухгалтера.

Копії та витяги, крім нотаріально засвідчених, засвідчуються підписом керівника та печаткою юридичної особи, а також підписом уповноваженої особи ЦСК якій пред’являються копії разом з оригіналами. Використання факсимільного підпису при завірянні документів не допускається.


– Які документи необхідні для отримання посиленого сертифікату ключа для фізичної особи?

– Для отримання посиленого сертифікату ключа для фізичної особи – підприємця необхідно надати такі документи:1. заповнена та підписана заява приєднання та заява на реєстрацію для отримання сертифіката ключа встановленого зразку та дозвіл на використання персональних даних підписувача для реєстрації підписувача у реєстрі підписувачів АЦСК ІДД ДПС та формування посиленого сертифікату відкритого ключа;2. паспорт та копія паспорту заявника (копії 1-4 сторінок), засвідчену власноручним підписом власника; 3. копія облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду).


– На який строк видається електронний ключ?

– Строк дії особистого ключа абонента становить не більше двох років. Початком строку дії особистого ключа вважається дата та час формування сертифіката, що містить відкритий ключ відповідний до особистого.


– Чи можуть ФОП – платники ЄП проводити розрахунки через електронні платіжні системи, у тому числі через систему Web Money?

– Згідно з п. 291.6 ст. 291 ПК України платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Відповідно до п. 1.4 гл. 1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою НБУ №22, безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Таким чином, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку не можуть здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) через електронні платіжні системи, у тому числі через систему WebMoney. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________