Всі рубрики

 

  

 

Єдиний соціальний внесок – 2014.

 

 

ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві відповідає на найнагальніші питання платників податків щодо єдиного соціального внеску


– Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування, найманих працівників немає. Який розмір єдиного соціального внеску необхідно застосовувати?

– Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2462) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Єдиний внесок для платників, зазначених, зокрема, у п. 4 та 5 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, встановлюється у розмірі 34,7% визначеної п. 2 та 3 ч. 1 ст. 7 Закону №2464 бази нарахування.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 7 Закону №2464 визначено, що єдиний внесок для платників, зазначених, зокрема, у п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) за кожну особу. 

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Отже, фізичні особи – підприємці, які обрали загальну систему оподаткування без використання праці найманих працівників, нараховують єдиний внесок у розмірі 34,7%. на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) та більшою максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.


– Чи переноситься граничний термін сплати єдиного соціального внеску, якщо останній день строку сплати припадає на вихідний або святковий день?

– Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону №2464 платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – роботодавці зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20-го числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28-го числа наступного місяця.

Порядок нарахування і сплати єдиного внеску затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. №455 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 р. за №1622/24154.

Пунктом 4.10 розділу ІV Інструкції №455 встановлено: якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.


– Який термін сплати штрафної санкції по єдиному соціальному внеску?

– Відповідно до абз. 2 п. 14 ст. 25 Закону №2464 суми пені та штрафів, передбачених цим Законом, підлягають сплаті платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом 10 робочих днів після надходження відповідного рішення.


– Чи передбачаються штрафні санкції за несплату єдиного соціального внеску до органів Міндоходів?

– Так. Відповідно до положень Закону №2464 єдиний внесок сплачується незалежно від фінансового стану платника. А за несвоєчасне або не в повному обсязі перерахування єдиного внеску до бюджету до платника застосовують фінансові санкції. Посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.


– Яким чином відбувається зняття з обліку платника єдиного внеску?

– Процедура зняття з обліку платника єдиного внеску розпочинається за наявності відомостей від держаного реєстратора про припинення діяльності фізичної особи – підприємця, юридичної особи або про закриття відокремленого підрозділу. Ще однією підставою для зняття з обліку є наявність судових рішень або відомостей з ЄДР щодо порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника єдиного внеску.


– Чи є базою нарахування ЄВ суми виробничих премій працівникам, які знаходяться у відпустках у зв’язку з вагітністю, пологами і по догляду за дитиною до 3 та 6 років?

– Відповідно до положень ст. 4 Закону №2464 зі змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.
Базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників відповідно до положень Закону №2464 є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі.

Згідно з нормами Закону «Про відпустки» №504/96-ВР від 15.11.1996 р. право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, в тому числі на соціальну відпустку – відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Крім того, підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Таким чином, суми виробничих премій працівникам, які знаходяться у відпустках у зв’язку з вагітністю, пологами і по догляду за дитиною до 3 та 6 років, є базою для нарахування та утримання єдиного внеску.


– Чи повинна сплачувати єдиний внесок фізична особа, яка застосовує загальну систему оподаткування, за той період, у якому вона не отримувала прибуток?

– Відповідно до норм Закону №2464 платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначено фізичних осіб – підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

Нагадаємо: для фізичних осіб – підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) ЄВ встановлюється у розмірі 34,7% суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального єдиного внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Враховуючи зазначене, фізичні особи – підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, не повинні сплачувати ЄВ за періоди, в яких не отримували дохід (прибуток), у разі наявності підтверджуючих документів.


– Чи потрібно подавати звіт платника єдиного внеску, якщо суб’єкт господарювання не має найманих працівників?

– Відповідно до норм Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №454 від 09.09.2013 р., якщо юридичні особи не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, звіт до органів доходів і зборів ними не подається.

Разом з тим фізичні особи – підприємці зобов’язані подавати звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування. Такі фізичні особи – підприємці звільняються від сплати за себе ЄВ, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Звіт зазначеними особами не подається.


– Чи має право фізична особа укласти договір про добровільну сплату єдиного внеску та який розмір внеску при цьому передбачений?

– У разі бажання фізичної особи сплачувати ЄВ на добровільних засадах його розмір визначається у відсотках до бази нарахування ЄВ:

  • на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 33,2%;
  • на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 1,5%;
  • на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, – 1,9%;
  • на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, – 1,51%.

Єдиний внесок для осіб, які виявили бажання брати участь у декількох видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, встановлюється у розмірі:

  • у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, – 36,6% визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування ЄВ;
  • у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, – 36,21% визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування ЄВ.

У разі бажання зазначених осіб бути застрахованими за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності) єдиний внесок встановлюється у розмірі 38,11% визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________