Всі рубрики

 

  

 

Літній форум з публічного права втретє об’єднав адвокатів.

 

 

ІІІ Щорічний літній форум, що нещодавно відбувся в приміщенні конференц-залу готелю «Русь», був присвячений актуальним питанням адвокатської практики, змінам до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також питанням пошуку шляхів реформування сфери публічного права, вирішення правових проблем АРК, роботи адвоката у справах з державними органами, обміну досвіду адвокатами в галузі публічного права.

З вітальним словом до присутніх звернувся президент Асоціації адвокатів України адвокат Олег Чернобай. Олег Валерійович наголосив на тому, що цей захід проводиться вперше разом з Національною асоціацією адвокатів України і підтримав ідею проведення таких спільних заходів у майбутньому.

Модератором першої сесії виступив адвокат, радник ЮФ «єПраво» Владислав Власик.

Представник Уповноваженого ВР України з прав людини Богдан Крикливенко виступив із доповіддю щодо актуальних питань захисту прав людини. Він звернув увагу аудиторії на порушення прав громадян у Криму та на сході України, зокрема на проблеми з медикаментами, з наданням медичної допомоги особливо тяжко хворим. Також пан Крикливенко нагадав про підготовлений і схвалений єдиний законопроект на виправлення цих порушень – закон «Про визначення статусу осіб-переселенців». Доповідач розповів про започаткований проект-моніторинг, за результатами якого будуть розроблені зміни до КПК України. Адже робота працівників Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини полягає не тільки в узагальненні існуючих системних проблем та наданні висновків щодо невиконання рекомендацій Кабінету міністрів, іншим органам і посадовим особам.

Про корупцію як засіб перешкоди правосуддю розповів головний експерт компоненту протидії корупції Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» Клаус Хьонер. Корупція – це системна проблема. Вона відбувається на всіх рівнях. А адвокати – це ворота між клієнтами і судовою системою. Отже, вони мають можливість боротися чи сприяти корупції. Відповідно, саме адвокати мають найбільший вплив в протидії корупції під час взаємодії з клієнтами. Якщо адвокати менше долучатимуться до корупційних схем, зменшиться рівень корупції і у судовій системі. Доповідач наголосив, що антикорупційна стратегія адвокатури може запропонувати чудову карту поведінки.

Проблематику реформування адвокатури розкрила у своїй доповіді адвокат, к.ю.н., доцент кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, член правління ААУ Олена Костюченко, яка розповіла про здобутки робочої групи, що розробляє зміни до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Зокрема, ними запропоновано відраховувати стаж з моменту отримання свідоцтва, крім часу зупинення його дії. Вводиться поняття «іноземний адвокат», який може практикувати тільки з права своєї країни, міжнародного права. На думку законотворців, іспит варто розділити на теоретичну частину, проходження стажування протягом шести місяців, під час якого набуваються практичні навички, а також можливість доступу до практичної частини іспиту. Як експеримент, пропонується запровадити тестування та електронну систему перевірки робіт, для чого необхідним є технічне забезпечення. Також є пропозиції щодо розширення прав адвокатів, зокрема, введення права збирати докази і самостійно проводити процесуальні дії з дозволу суду.

Важливою і надзвичайно актуальною була доповідь адвоката, голови Науково-консультативної ради НААУ Олександра Дроздова на тему «Про проблеми реформування адвокатури (за матеріалами законопроектів та рішень Європейського суду з прав людини)». Він звернув увагу на доцільність введення в Конституцію окремої глави, присвяченої адвокатурі. Також доповідач наголосив і на необхідності інших пропозицій до законів, зокрема на розробці спеціального режиму оподаткування для доповнення Податкового кодексу України, а також права для адвокатів збирати докази, такі як акти ревізії, перевірки тощо, в усіх підприємствах, установах та організаціях, органах державної влади, їх посадових та службових осіб. Також адвокатам треба реально надати право на запити до інформаційних баз даних, а адвокатський запит має бути забезпечено адміністративною відповідальністю.
Друга сесія Форуму була присвячена темі «Актуальні питання останніх змін в законодавстві та практиці». Модератором виступив адвокат юридичної компанії «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» Єгор Штокалов.

Адвокат, керуючий партнер АО «Фортіс», член правління ААУ Микола Пашинський виступив з доповіддю на тему «Громадські хвилювання і військовий стан як обставини форс-мажору в договірних відносинах». Він, зокрема, зазначив про проблему нечіткого формулювання поняття «непереборної сили» у законі, а також наголосив на тому, що це є підставою для звільнення від відповідальності.

Партнер, керівник практики міжнародного арбітражу МЮГ «AstapovLawyers» Євген Блінов зазначив, що законодавець оперує такими поняттями, як «випадок», «непереборна сила», «перешкода», «зміна обставин». Дискусійним є питання, чи є належним та достатнім доказом довідка Торгово-промислової палати України. Інколи суди визнають таку довідку, як доказ у справі між двома резидентами. В деяких рішеннях суди спираються на довідки гідрометеорологічного центру, інших установ.

Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва Богдан Санін розповів про громадські організації як суб’єкти контролю за діяльністю органів державної влади. Наголосив на доцільності обов’язкового громадського контролю за суб’єктами владних повноважень. Зокрема, для цього громадські об’єднання мають право звертатися за оскарженням рішень. Найчастіше ними подаються позови про скасування реєстрації лікарських засобів, які зареєстровані без проведення експертизи.

Про законодавчу базу, яка визначає процесуальні засади та порядок здійснення перевірок медичних закладів охорони здоров’я контролюючими та правоохоронними органами вичерпно розповів адвокат, керуючий партнер АО «Нацина Рачук», віце-президент ААУ Олег Рачук. Перевірки у сфері медицини оформлюються наказом МОЗ. Перевірки у відповідні строки здійснюються залежно від рівня ризику. Частими порушенням є неведення медичними закладами медичної документації або її невідповідність встановленим вимогам, невідповідність фактичної діяльності заявленим напрямкам, зазначеним у ліцензії, невідповідність рівня працівників встановленим вимогам. Експерти радять звертатись до апеляційно-експертної ради при Держпідприємництві. Також доповідач детально розповів про особливості перевірки клініко-експертних комісій.

Третя сесія Форуму була присвячена темі «Податкові питання – остання практика». Модератором сесії виступив адвокат, партнер ПГ «Домініон» Михайло Гончарук.

Розтлумачив положення Закону «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» адвокат, член ревізійної комісії ААУ Артур Резнік. Зокрема, новелами цього Закону є фіксована ставка податку з підприємств у 18%, особливості оподаткування сільгосппродукції, відміна 5%-вого податку, крім доходу за державними облігаціями. При цьому банки вже не є податковими агентами. Клієнт самостійно подає декларацію і сплачує податок з процентів. Також відбулися зміни в оподаткуванні житлової нерухомості, адже її оподаткування здійснюватиметься з урахуванням загальної площі. Збільшено акцизи, а також суму збору при реєстрації транспортного засобу. Крім того, введено новий порядок виплати допомоги при народженні та по догляду за дитиною.

Радник МЮФ Baker and McKenzie Юрій Залуський наголосив на тому, що податкова медіація – це не податковий компроміс, не зменшення суми податкового боргу. Податкові органи наразі не готові до податкової медіації. Був проект щодо податкової медіації з великими платниками податків, який фактично не було реалізовано. Хоча медіаторами можуть бути також і окремі департаменти податкової служби (досвід Грузії). Натомість прекрасним механізмом податкової медіації є ПДВ-облігації.

Адвокат, керуючий партнер АО «Столичний адвокат» Олег Вдовичен наголосив на необхідності пред’явлення усіх документів за усі періоди при здійсненні податкової перевірки. Для знищення документів варто враховувати, що мають бути наявні у сукупності наступні підстави: 3-річний строк зберігання документів, проведення комплексної податкової перевірки. Крім того, опис знищених документів має бути узгоджено з податковими органами. Потрібно повідомити податкову, органи пожежної служби, слідчі органи, органи охорони про втрату документів і протягом 90 днів їх відновлюють. Можливою причиною відсутності документів може бути лише надання їх на вимогу суду.

Заступник голови НААУ, керуючий партнер ЮФ «Гвоздій та Оберкович» Валентин Гвоздій розповів про законодавчо визначений порядок проведення перевірок. Рішення керівника податкового органу має бути оформлено наказом та надано під розписку або надіслано рекомендованим листом. Разом з тим відповідальність має нести той, хто склав акт, а не той, хто його підписав. Щодо судової практики, то варто враховувати практику Верховного Суду України, яка говорить про те, що представники податкової мають бути допущені на територію підприємства, установи, організації для того, щоб доводити вчинення процесуальних порушень під час перевірок.

Остання сесія Форуму була присвячена темі «Робота адвоката у спорах з державними органами». Модератором виступив адвокат, заступник директора ЮА «Шевчук та партнери» Костянтин Глоба.

Своєю чергою, Заслужений юрист України, член Науково-консультативної ради при ВАСУ Антон Монаєнко звернувся до питання визначення правової природи окремих актів суб’єктів владних повноважень та порядку їх оскарження (податкових консультацій, актів перевірок). Оскарження податкових консультацій підпадає під дію ст. 17 КАС України. Негативною є практика, коли складається акт перевірки і не виноситься повідомлення-рішення. У разі оскарження такого акта перевірки судді відмовляють в провадження за такими актами. Також є безперспективним і механізм адміністративного оскарження повідомлення-рішення.

Начальник управління розслідувань недобросовісної конкуренції Антимонопольного комітету України Петро Харченко розглядає суб’єктами господарювання також і органи влади в частині здійснення ними господарської діяльності. Доповідач звернув увагу на те, що достатньо встановити склад правопорушення щодо поширення неточної, неповної, неправдивої інформації у сфері підприємницької діяльності. На створення добросовісної конкуренції на ринку спрямовані, в тому числі правила професійної етики.

Адвокат, старший радник ЮФ «КМ Партнери» Катерина Гупало доповіла про захист в рамках кримінального провадження внаслідок податкової перевірки. Зокрема, за приклад було взято досвід США, де розрізняється ухилення та уникнення від надмірного оподаткування. Основним є те, щоб платник податків нічого не приховував від податкової.

Атестований судовий експерт-товарознавець Мін’юсту України, к.т.н., професор Віталій Архипов наголосив на частих порушеннях процесуального порядку призначення експертизи. Зокрема, через те, що в ухвалі суду про призначення експертизи просять надати документи сторонам, і експерти, як наслідок, роблять запити, призначають повторні експертизи.

Адвокат, заступник голови АО «Дудник, Поліщук, Кузьменко та партнери» Володимир Поліщук розповів про тимчасові обмеження у праві виїзду за кордон. Заборонено виїжджати за кордон може бути фізичній особі та керівнику юридичної особи. Відповідне подання має бути узгоджено з начальником відповідного відділу органу виконавчої служби (якщо тільки він не є виконавцем) і подано негайно до суду за місцезнаходженням органу виконавчої служби. В касаційному порядку ухвали про заборону виїзду за кордон не оскаржуються, а ухвали про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон не виносяться. Замість такої ухвали Державна прикордонна служба виключає відомості про заборону виїзду за кордон зі свого реєстру.

Асоціація адвокатів України висловлює щиру вдячність всім учасникам, доповідачам, модераторам, партнерам, інформаційним та медіапартнерам заходу.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________