Всі рубрики

 

  

 

Мовчати не можна або реалії професійного самоврядування нотаріусів.

 

 

Питання організації та функціонування професійного самоврядування для українського суспільства є досить новим. Відсутність системного, послідовного, чітко спланованого і обгрунтованого впровадження основоположних фундаментальних засад діяльності самоврядних професійних організацій, розяснення суті цих засад, усвідомлення та засвоєння членами таких організацій ролі професійного самоврядування, високого рівня чесного і порядного ставлення до ролі кожного члена організації у діяльності всього професійного цеху, відповідальності кожного за свою професію, за свої професійні вчинки та, врешті, ЗА МОЖЛИВІСТЬ ЧЕСНО ДИВИТИСЯ В ОЧІ своєму колезі – усі ці питання мали б стати першочерговими у виховній роботі з членами професійних самоврядних організацій. Ці та інші напрямки роботи таких організацій, у тому числі необхідність розроблення проекту закону про професійне самоврядування в Україні, який поряд з іншими нагальними проблемами передбачав би неможливість необгрунтованого, протизаконного втручання органів державної влади у діяльність самоврядних професійних організацій, йшлося на засіданні круглого столу, проведеного НПУ восени минулого року за участі представників більш ніж 15 самоврядних та саморегулівних громадських організацій. На жаль, розпочата нами робота не була підтримана й продовжена новим керівництвом НПУ, очевидно через абсолютну відсутність розуміння її важливості та необхідності.

Чесно кажучи, стаття Катерини Чижмарь викликала у мене різні почуття.... Перше, це сором за своїх колег, які частково на догоду тодішньому міністрові Лукаш та директору департаменту Чигвінцевій, частково під безпрецендентним за своєю протизаконністю та наглістю, жорстоким тиском на нотаріусів і керівників територіальних органів юстиції, а часто - просто залякуванням їх, СВІДОМО ухвалювали рішення з’їзду з грубим порушенням Статуту НПУ.

Друге – це те, що сказати правду про події, що відбулися 10 січня ц.р., знайшла за необхідне людина, яка зробила для нотаріату України, його ролі та престижу чи не найбільше за останні 10 років.

І третє – у мене знову з’явилась надія на прогрес у розвитку нотаріального самоврядування. І це – найважливіше!

Напевно, ні в кого вже не викликає сумнівів в нелегітимності позачергового з’їзду нотаріусів та ухвалених ним рішень, у тому числі й щодо обрання Президента НПУ.

Про це чітко свідчать факти.

Моя робота як Президента НПУ, результатом якої були реформування нотаріату, створення нотаріального самоврядування, вирішення великої кількості організаційних питань, створення системи підвищення професіоналізму нотаріусів, створення та функціонування Фонду підтримки нотаріусів, забезпечення захисту інтересів нотаріату і окремих нотаріусів, та, врешті, вступ до МСЛН, який визнав роботу НПУ такою, що відповідає вимогам цієї дуже авторитетної організації, була визнана з’їздом незадовільною.

А якими ж досягненнями відзначилась робота нинішнього керівництва НПУ? Розвалено все, що було зроблено раніше: знищено Фонд підтримки нотаріусів та систему підвищення кваліфікації (ті вбогі заходи, які зараз проводяться, не можна навіть приблизно назвати підвищенням професіоналізму), з грубим порушенням трудового законодавства звільнено більшість підготовлених фахівців – працівників апарату НПУ, фактично розвалено роботу журналу «Нотаріат для Вас», а створення нового – на порушення рішення Ради НПУ так і не забезпечено належним чином.

Жодних конкретних кроків по захисту інтересів нотаріусів, в тому числі тих, хто працює в зоні АТО не робиться, президент НПУ просто боїться виступати проти будь-якого посадовця чи державного органу, навіть якщо прийняті ними рішення не відповідають вимогам законодавства про нотаріат.

Це лише частина серйозних проколів у роботі нового президента Палати.

На жаль, факти свідчать про те, що роль президента НПУ у співпраці з МЮ України зводиться до повної і безумовної підтримки будь-яких ідей, навіть якщо вони суперечать Статуту НПУ. Чого варте лише ухвалене кулуарно рішення Ради Палати про делегування нотаріусів до складу ВККН!

Не дивлячись на те, що таких повноважень, згідно Статуту НПУ та ЗУ «Про нотаріт», не має жоден керівний орган Палати, нотаріуси були делеговані до складу Комісії.

При цьому кандидатури нотаріусів (які, до речі, так і залишились невідомими нотаріальній громаді), у переважній більшості областей зборами нотаріусів навіть не обговорювались, а питання щодо їх рекомендації вирішувалися особисто головами відділень НПУ.

Цілком очевидно, що проведення позачергового з’їзду нотаріусів України, який вирішив би питання внесення відповідних змін до Статуту НПУ та делегував представників до складу ВККН, президент НПУ просто боїться, я впевнена, виникло б питання її звіту про роботу.

Думаю, що МЮУ критично поставиться до зазначеного рішення Ради НПУ та легітимності делегованих від НПУ нотаріусів.

Усі ці та багато інших недоліків і порушень у роботі нового керівництва НПУ свідчать про одне: роль професійного самоврядування нотаріусів успішно нівелюється при безпосередній участі президента НПУ. Має місце повне нерозуміння того, що НПУ - вже не громадська організація.

Вважаю, що мовчати далі вже не можна, адже протиправні рішення керівництва НПУ можуть призвести до невиправних наслідків!


Перший Президент НПУ, Заслужений юрист України, член НПУ Людмила ПАВЛОВА

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________