Всі рубрики

 

  

 

Багатогранний Пленум ВССУ.


 
25 вересня 2015 р. відбулося засідання пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, участь в якому, крім суддів ВССУ, взяли заступник Генерального прокурора України Олег Заліско, начальник Департаменту державного обвинувачення представництва інтересів громадянина або держави в судах Генеральної прокуратури Сергій Тимченко, секретар дисциплінарної секції Вищої ради юстиції, суддя ВССУ Алла Лесько, член Вищої ради юстиції, суддя ВССУ Алла Олійник, секретар дисциплінарної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя ВССУ Михайло Макарчук, секретар пленуму Вищого господарського суду України Лариса Рогач

На розгляд пленуму у першому читанні було запропоновано проект постанови «Про судову практику у справах про постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови».

Суддя Наталя Квасневська звернула увагу колег на питання щодо кваліфікації дій, за які встановлена відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудних вироків, рішень, ухвал або постанов. 

Проект містить роз’яснення щодо предмету аналізованого складу кримінального правопорушення, яким є постановлені передбачені ст. 375 КК України одноособово або колегіальні вироки, рішення, ухвали або постанови судів першої інстанції, апеляційної, касаційної інстанцій, а також Верховного Суду України та рішення Конституційного Суду України. Висвітлено також питання щодо встановлення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 375 КК України, згідно з положенням ч. 1 ст. 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»; розглянуто питання підсудності зазначеної категорії справ; визначено підстави проведення негласних слідчих дій щодо суддів, працівників суду та правоохоронних органів. 

Зазначений проект постанови пленуму викликав певну дискусію серед суддів з огляду на його значимість для судової практики та суспільного резонансу питань, які в ньому роз’яснюються. 

Після обговорення запропонованого проекту постанови члени пленуму більшістю голосів вирішили підтримати його у першому читанні й створити робочу групу для його доопрацювання до другого читання, до складу якої увійшли судді ВССУ, представники Генеральної прокуратури України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищого господарського суду України, адвокатського корпусу, науковці, члени НКР ВССУ. 
 
Під час засідання також було затверджено узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності на житловий будинок.
 
Як повідомила суддя ВССУ Галина Юровська, необхідність його проведення зумовлена тим, що останнім часом зросли проблеми застосування норм, які регулюють право власності на житловий будинок, у зв’язку з неузгодженістю, колізіями та прогалинами у законодавстві і, як наслідок, неоднаковістю судової практики. 

Судовою палатою у цивільних справах ВССУ також було проведено узагальнення практики розгляду судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах. Пояснюючи актуальність його підготовки, суддя, вчений секретар НКР ВССУ Олег Ткачук зазначив, що пленум ВССУ у лютому 2014 р. вже прийняв постанову №6, де роз’яснив судам спірні питання, що стосуються судового контролю за виконанням судових рішень органами державної виконавчої служби.
Водночас процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень, комплексно ще ніким не роз’яснювались, а виконання судових рішень – підсумковий етап у процесі реалізації захисту цивільних прав. 

При цьому норми розділу VI ЦПК України є доволі складними для застосування. Тому в зазначеному узагальненні роз’яснено процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень, а саме: порядок звернення судових рішень до виконання та особливості негайного виконання судових рішень, порядок вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу, порядок вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника – фізичної особи або особи, в якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, що йому належать від інших осіб, або дитина, щодо якої виконується рішення про її відібрання; особливості звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, спірні питання при тимчасовому обмеженні боржника – фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи у праві виїзду за межі України та інші спірні питання. Крім того, щодо кожного процесуального питання судам роз’яснено: підсудність та юрисдикцію розгляду певної заяви, оскільки не всі вони виписані, а загальні положення ЦПК України про територіальну та предметну підсудність не завжди застосовуються.

Пленум постановив надіслати апеляційним судам України витяги із зазначених узагальнень для врахування у судовій практиці, а також підготувати відповідні постанови пленуму.

Судова палата у кримінальних справах ВССУ провела узагальнення судової практики щодо забезпечення права на захист у кримінальному провадженні. Суддя, секретар палати Валентина Щепоткіна поінформувала, що в узагальненні насамперед звернуто увагу на необхідність неухильного забезпечення права на захист на усіх стадіях кримінального провадження, створення судом передбачених процесуальним законодавством умов для реалізації підозрюваним, обвинуваченим, засудженим права на захист поряд із професійним захистом, недопущення випадків обмеження у здійсненні права на захист (зокрема, про недопустимість ухвалення незаконних процесуальних рішень щодо учасників кримінального провадження, що обмежують гарантовані КПК способи захисту). Також наголошено на необхідності забезпечення права на захист у випадках, коли участь захисника у кримінальному провадженні є обов’язковою, зокрема у провадженнях стосовно осіб, які обвинувачуються у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Пленум постановив надіслати зазначене узагальнення апеляційним судам для врахування в судовій практиці.

Відповідною постановою, що її ухвалив пленум, було внесено зміни і доповнення до постанови пленуму ВССУ від 17 жовтня 2014 р. №10 «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах». Необхідність прийняття таких змін, пояснив суддя Олег Ткачук, викликана прийняттям 22 травня 2015 р. і набранням чинності з 1 вересня 2015 р. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору». Як відомо, правильне вирішення проблеми судових витрат – це без перебільшення забезпечення доступу до правосуддя. 

Крім того, пленум підтримав проект постанови про визнання такими, що втратили чинність, двох попередніх постанов пленуму про процедуру розгляду заяв про допуск справ до провадження ВСУ для їх перегляду після касаційного розгляду. 

Під час засідання судді обговорили й організаційні питання, зокрема, відповідними постановами внесли зміни до Регламенту пленуму й Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму ВССУ, а також до Положення про Науково-консультативну раду ВССУ та оновили її склад. Було затверджено і новий склад редакційної колегії офіційного друкованого органу ВССУ – науково-практичного журналу «Часопис цивільного і кримінального судочинства». 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________