Всі рубрики


ЄСПЛ визнав правоту України в справі «Бац проти України».


23 лютого 2017 р. на сайті Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) було опубліковано ухвалу у справі «Бац проти України», у якій ЄСПЛ, врахувавши надані Урядом зауваження, визнав заяву заявника щодо порушення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) неприйнятною у зв’язку з необґрунтованістю скарг заявника.

Вказана справа стосувалась скарг заявника, Анатолія Йосиповича Баца, на порушення принципу рівності сторін, гарантованого п. 1 ст. 6 Конвенції, у зв’язку з його стверджуваним неповідомленням про розгляд апеляційної скарги у справі, де він був позивачем, що унеможливило захист його інтересів. Заявник, зокрема, пов’язував порушення принципу рівності сторін з тим фактом, що на відміну від нього відповідач був присутній у судовому засіданні.

Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ було сформовано та надіслано до Європейського суду ряд аргументів, які вказували на необґрунтованість прав заявника, гарантованих Конвенцією.

Розглядаючи аргументи сторін, Європейський суд зазначив, що оскільки заявник мав можливість подати письмові зауваження на апеляційну скаргу відповідача та викласти свої аргументи у своїй касаційній скарзі заявник мав адекватну можливість захистити свої інтереси в національних судах. Крім того, незважаючи на те, що заявник заперечував отримання судової повістки разом з надісланою йому апеляційною скаргою та вказував на невідповідності у матеріалах його цивільної справи, що підтверджують його позицію, Уряд України надав Європейському суду переконливі аргументи та докази вручення йому зазначеної повістки.

Європейський суд також взяв до уваги те, що під час судового засідання судом апеляційної інстанції розглядалось питання щодо належності повідомлення заявника про судове засідання, з огляду на що Європейський суд, зокрема, зазначив, що «зазвичай до компетенції Суду не відноситься заміна оцінки фактів національних судів своєю власною оцінкою, і, як правило, саме національні суди мають оцінювати подані до них докази».

Таким чином, Європейський суд дійшов висновку, що скарги заявника є необґрунтованими та такими, що мають бути визнані неприйнятними відповідно до пп. 3 та 4 ст. 35 Конвенції.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№15-20 | 03 грудня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
  • 60-річна історія успіху Нью-Йоркської конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.
  • Про проблемні питання виведення банків з ринку.
  • Права дітей на належне утримання: новації законодавства та судової практики.
Придбати PDF-версію
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________