Всі рубрики

 

  

 

Закон про ВРП не містить конфліктів із європейськими стандартами.


У рамках співробітництва Вищої ради правосуддя та Проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні» 24 лютого 2017 р. відбулася низка заходів, присвячених презентації оцінки європейськими експертами положень Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (далі – Закон) та Регламенту ВРП на відповідність європейським стандартам та рекомендаціям.

Зокрема, 24 лютого у ВРП проведено двосторонні консультації членів ВРП з експертами Ради Європи, присвячені обговоренню ключових положень експертних висновків та плануванню подальшої роботи із удосконалення вказаних нормативних актів. Цього самого дня вказані висновки обговорено за участю широкої громадськості та ЗМІ.
Під час зустрічі з європейськими колегами голова ВРП Ігор Бенедисюк, зокрема, відзначив спільну роботу над документом Конституційної комісії та Ради з питань судової реформи, до складу якої входять троє представників ВРП. Водночас голова Ради зауважив, що вважає Закон певною мірою компромісним, однак необхідним та виправданим на цьому етапі розвитку.

«Аналізуючи Закон та зміни до проекту, ми не знайшли будь-яких конфліктів із європейськими стандартами», – зазначив експерт РЄ, голова окружного суду Флорідсдорф (Відень, Австрія), член Консультативної ради європейських суддів Герхард Райснер, наголосивши на готовності надавати і в подальшому поради для кращого впровадження закону, яким суттєво змінено статус, склад, діяльність та повноваження Ради.

Експерт також привітав зменшення політичного впливу на судову владу, наголосивши на важливості нової функції ВРП щодо захисту незалежності суддівської влади та на здійсненні заходів для відновлення довіри до системи правосуддя в Україні.

Експерти та члени ВРП обговорили проблемні питання застосування вказаного законодавства та шляхи їх вирішення. Зокрема, йшлося про практичні аспекти застосування нової процедури дисциплінарного розгляду справ стосовно суддів, виконання повноваження ВРП щодо захисту незалежності суддів та авторитету правосуддя, надання обов’язкових для розгляду Верховною Радою висновків щодо законопроектів, які стосуються судоустрою і статусу суддів. Обговорено питання формування складу ВРП, зокрема доцільності участі суддів у відставці у складі Ради. Члени ВРП ознайомили учасників зустрічі із принципом формування Дисциплінарних палат та обговорили застосовані у ВРП механізми дотримання вимоги закону щодо обов’язкової участі двох суддів у складі Дисциплінарних палат. Предметом дискусії була й доцільність функції ВРП з перегляду скарг на притягнення прокурорів до відповідальності. Окрему увагу було приділено питанням імунітету судді, ролі ВРП у кримінальному провадженні стосовно судді, ознакам втручання в діяльність, меж відкритості розгляду дисциплінарних справ та трактування ВРП строків їх розгляду тощо.

Під час консультацій начальник відділу з питань реформи сектору правосуддя Департаменту з питань виконання рішень ЄСПЛ Павло Пушкар зауважив, що зміни до законодавства стосовно правосуддя впроваджують ключові положення Європейської хартії щодо закону про статус суддів 1998 р. Він також нагадав, що поступ України з прийняттям змін до Конституції в частині правосуддя було відзначено й на грудневому засіданні Комітету Міністрів РЄ як величезний крок вперед у контексті виконання заходів загального характеру, визначених ЄСПЛ у рішеннях «Волков проти України» та «Салов проти України».

За словами Павла Пушкаря, 7–9 березня ц.р. Комітет Міністрів РЄ, який здійснює нагляд за виконанням рішень ЄСПЛ, планує розглянути експертний звіт Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду про стан виконання цих рішень на підставі прийнятих змін до Конституції України та вказаних законів.

Комітет Міністрів надасть оцінку інституційним змінам складу органу, його відповідності принципам неупередженості та незалежності, змінам повноважень дисциплінарних органів, норм стосовно конфлікту інтересів, підстав дисциплінарної відповідальності судді та передбачених санкцій. Звіт також буде спрямований на вирішення в українському законодавстві виявлених у рішенні «Салов проти України» проблем, пов’язаних із критеріями оцінки роботи судді, та підстав просування судді по службі. Планується надати оцінку тому, чи запропонувало прийняте законодавство систему ефективного судового контролю щодо рішень про звільнення судді та дисциплінарної відповідальності стосовно звільнення суддів, враховуючи вимоги рішення ЄСПЛ «Волков проти України», а також чи відображає законодавство повною мірою принцип передбачуваності, визначеності, чи запобігає свавільному застосуванню.

Учасники зустрічі домовилися про продовження співпраці з метою удосконалення законодавчих положень та регламенту.

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________