Всі рубрики


Судова палата у господарських справах Верховного Суду України

Постанова від 17 квітня 2007 р.
Справа № 3-1058к07 Судова палата у господарських справах ВСУ, розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ТОВ «Міжнародна компанія «Antares» на постанову ВГСУ від 27 лютого 2007 р. у справі за позовом ТОВ «Міжнародна компанія «Antares» до «Антарес Титаніум Трейдінг, Лтд», компанії «Мон Блан Трейдінг, Лтд» про стягнення $ 1 371 589,06 штрафних санкцій за договором про купівлю-продаж (викуп) та маркетинг продукції від 2 грудня 2003 р. та додатковою угодою від 8 квітня 2004 р., встановила наступне. Обставини справи У лютому 2005 р. ТОВ «Міжнародна компанія «Antares» звернулось у Господарський суд м. Києва з позовом до «Антарес Титаніум Трейдінг, Лтд» та «Мон Блан Трейдінг, Лтд» про стягнення $1 371 589,06 за договором б/н від 2 грудня 2003 р. Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачі порушили умови оплати продукції, а також зобов’язання щодо виплати позивачу премії за неналежне виконання договору. Рішенням Господарського суду м. Києва від 22 серпня 2005 р., залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 27 жовтня 2006 р., позов задоволено. Місцевий господарський суд, із висновками якого погодився і суд апеляційної інстанції, в обґрунтування прийнятого рішення послався на невиконання відповідачами договірних умов, визначених розділом 2 договору щодо внесення після 10 робочих днів після підписання договору часткової попередньої оплати позивачу у розмірі $10 000 000 та $200 000 преміальних, у порушення вимог ст. 526, ч. 1 ст. 530 ЦК України, що зумовило згідно з пунктами 2.1, 3.4.1, 3.5, 4.1 договору застосування до відповідачів штрафних санкцій у розмірі $200 000 та нарахування процентів на суму $1 171 589,06 від несвоєчасного внесення попередньої оплати у розмірі $10 000 000. Постановою ВГСУ від 27 лютого 2007 р. вказані рішення, постанову місцевого та апеляційного господарських судів у справі скасовано. Провадження у справі припинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України. У касаційній скарзі ставиться питання про скасування зазначеної постанови ВГСУ з підстав її невідповідності Конституції України, порушення судом норм матеріального права. Ухвалою колегії суддів Судової палати у господарських справах ВСУ від 22 березня 2007 р. порушено касаційне провадження з перегляду постанови ВГСУ від 27 лютого 2007 р. у справі № 6/165. Суд вирішив Заслухавши суддю-доповідача, представників сторін, обговоривши доводи касаційної скарги і перевіривши матеріали справи, Судова палата у господарських справах ВСУ вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав. Ухвалюючи оскаржену постанову, ВГСУ виходив з того, що місцевий господарський суд, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, допустив порушення норм процесуального права, прийнявши до провадження позовну заяву та вирішивши по суті заявлених вимог спір у даній справі. При цьому суд касаційної інстанції послався на приписи ст.ст. 15, 124 ГПК України, якими не передбачено визначення договірної підсудності справ господарським судам, а також, посилаючись на рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду від 12 вересня 2005 р. у справі № 4607 (уповноваженого сторонами розглядати спірні відносини згідно з Ексклюзивним договором про купівлю-продаж (викуп) та маркетинг продукції від 2 грудня 2003 р., укладеним між ТОВ «Міжнародна компанія «Antares» (виробником), «Антарес Титаніум Трейдінг, Лтд» (покупцем) та компанією «Мон Блан Трейдінг, Лтд» (бенефіціаром), яким додаткова угода від 8 квітня 2004 р., за якою суди попередніх інстанцій стягнули з відповідачів нерезидентів штрафні санкції, визнана сфабрикованою, оскільки у її підписанні не брали участі відповідачі у даній справі. Але погодитися із вказаним висновком не можна, виходячи з наступного. Як встановили суди попередніх інстанцій, 2 грудня 2003 р. між сторонами у справі було укладено Ексклюзивний договір про купівлю-продаж та маркетинг продукції б/н. Строк дії договору встановлено до 31 грудня 2008 р. 8 квітня 2004 р. сторони уклали додаткову угоду до вказаного договору, якою було внесено зміни. Зокрема, додатковою угодою сторони встановили арбітражне застереження, підпорядкувавши всі правовідносини між собою українському праву та визначили, що спори між контрагентами підлягають вирішенню у Господарському суді м. Києва. Положеннями ГПК України не передбачено визначення договірної підсудності справ господарським судам. При цьому правовідносини, пов’язані з усіма видами зовнішньоекономічної діяльності в Україні, регулюються положеннями Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а питання, що виникають у сфері приватноправових відносин з іноземним елементом (хоча б один учасник правовідносин є іноземцем, особою без громадянства або іноземною особою), зокрема, питання підсудності судам України справ з іноземним елементом визначені Законом України «Про міжнародне приватне право». Згідно з ст. 38 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» спори, що виникають між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб’єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, а також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України. Статтею 76 Закону України «Про міжнародне приватне право» визначено, що суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, зокрема у випадку, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у ст. 77 цього Закону, якою визначено випадки виключної підсудності у справах з іноземним елементом. При цьому згідно з положеннями ст. 75 вказаного Закону підсудність судам України справ з іноземним елементом в даному випадку не визначається виключно моментом відкриття провадження у справі. Враховуючи положення вказаних законів, а також те, що рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду щодо додаткової угоди було прийнято 12 вересня 2005 р., тобто після прийняття ухвали про порушення провадження у даній справі, вказаний спір підлягає розгляду в господарському суді України. За таких обставин постанова ВГСУ підлягає скасуванню, а справа – передачі для розгляду касаційної скарги по суті спору. Суд постановив Керуючись ст.ст. 111-17 – 111-20 ГПК України, Судова палата у господарських справах ВСУ постановила касаційну скаргу ТОВ «Міжнародна компанія «Antares» задовольнити. Постанову ВГСУ від 27 лютого 2007 р. скасувати, справу передати до ВГСУ для розгляду касаційної скарги по суті. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________