Всі рубрики


Судова практика стосовно окремих категорій справ

31 січня 2008 р. консультаційна фірма «Вертан» за інформаційної підтримки газети «Правовий тиждень» організувала семінар-практикум «Окремі види договорів: складання, укладення, виконання. Судова практика стосовно окремих категорій справ». Семінар складався з чотирьох секцій: 1) «Судова практика стосовно окремих категорій справ: узагальнення судової практики з податкових спорів»; 2) «Спори, пов’язані із захистом соціальних прав громадян від неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів соціального захисту, пенсійних фондів. Спори, пов’язані з прийняттям на публічну службу, її проходженням та припиненням»; 3) «Визнання договорів неукладеними. Виконання договорів» та 4) «Аналіз типових помилок, які допускаються сторонами на стадії укладення договорів купівлі-продажу. Їх вплив на належне виконання, податковий облік і особливості судового захисту порушених прав. Умови застосовності договірної конструкції доручення: схеми, оподаткування, практика виконання і судового захисту». Захід провели судді Судової палати з адміністративних справ ВСУ Микола Гусак та Віктор Маринченко, суддя ВГСУ Борис Грек та директор ЮФ «Центр приватного права», адвокат, к.ю.н. Олександр Сєрьогін. У семінарі взяли участь представники юридичних фірм та підприємств. Першим з доповіддю, що стосувалася особливостей розгляду судом окремих категорій справ (так званих податкових), виступив Микола Гусак. Доповідач узагальнив судову практику по таких справах та звернув особливу увагу присутніх на актуальні питання щодо спорів про відшкодування податку на додану вартість. Не менш цікавою виявилася й доповідь Віктора Маринченка про особливості розгляду спорів, пов’язаних із захистом соціальних прав громадян від неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів соціального захисту, пенсійних фондів. Він також детально розповів про категорію справ, пов’язаних із прийняттям на публічну службу, її проходженням та припиненням. Висвітливши, зокрема, поняття публічної служби та особливості провадження. Так, під публічною службою розуміється «діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування» (п. 15 ст. 3 КАС). До цього переліку, за його словами, теоретично можна включити й працівників бюджетних установ (лікарів, учителів та ін.), державних та комунальних підприємств, нотаріусів тощо. До публічної служби можна віднести й будь-яку іншу державну службу, що у найзагальнішому вигляді визначено як професійну діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті задля практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Це служба в Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Президента України, в органах виконавчої влади, інших державних органах, апаратах судів. Щодо спорів стосовно прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з публічної служби, то такі спори передбачають звернення державних службовців чи службовців органів місцевого самоврядування до суду у випадках, якщо вони вважають, що їхні права під час проходження публічної служби було порушено. Адже ч. 2 ст. 38 Конституції гарантує рівний доступ громадян до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування. Порушення в цьому випадку можуть знаходити свій прояв у незаконному притягненні публічних службовців до дисциплінарної відповідальності, порушенні порядку та умов прийому на службу та звільнення з посад, порушенні порядку проведення конкурсу та атестації, незаконному переведенні службовця на іншу посаду тощо. Пан Маринченко також звернув увагу учасників на те, що трудове законодавство може застосовуватися до відносин публічної служби лише субсидіарно, якщо відсутні відповідні положення у конституційному та адміністративному законодавстві. Наступний доповідач – Борис Грек – розповів про підстави визнання договорів неукладеними, звернувши увагу присутніх на колізії ЦКУ і ГКУ. Крім того, він узагальнив судову практику у таких справах. Окремо промовець зупинився на таких питаннях, як виконання договорів; істотна зміна обставин як підстава для односторонньої відмови від виконання договору; «передбачене невиконання договору» – практика виконання; звільнення від виконання. Він також оприлюднив позицію ВГСУ щодо нових підходів до заліку однорідних вимог і розповів про адміністративно-господарські санкції, порядок їх застосування та практику доведення. Олександр Сєрьогін, своєю чергою, проаналізував типові прорахунки, що їх допускають сторони на стадії укладення договорів купівлі-продажу, та їх вплив на належне виконання, податковий облік і особливості судового захисту порушених прав, зупинившись на істотних умовах договору купівлі-продажу (предмет, ціна договору (ціна товару), термін виконання зобов’язань за договором). Також він розповів про особливості застосування оптимізації та мінімізації оподаткування під час здійснення операцій купівлі-продажу та про те, як запобігти конфліктним ситуаціям з контролюючими органами. Крім того, доповідач зупинився на особливостях оподаткування за договором доручення, звернувши увагу учасників семінару на вплив норм ЦКУ на формування бази оподаткування під час здійснення операцій у рамках договорів доручення. Цікавим виявився й аналіз типових схем відносин, які для належного договірного оформлення потребують використання конструкції договору підряду
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________