Всі рубрики


Проблеми запровадження пробації в Україні

КК України запроваджує низку нових, альтернативних позбавленню волі, видів кримінальних покарань, а також передбачає можливість звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням за умови гарантії його виправлення без відбування покарання. На сьогодні контроль за виконанням таких покарань покладається на кримінально-виконавчу інспекцію Державної кримінально-виконавчої служби. Тому додаткові навантаження на кримінально-виконавчу інспекцію, переорієнтація її діяльності на виконання соціально-запобіжних функцій ставить питання про доцільність утворення служби пробації, яка б мала більші правові та соціальні повноваження, та реально займалася б питаннями ресоціалізації засуджених. Аналіз досвіду передових країн Європи свідчить, що виконання  альтернативних видів покарань покладено на спеціалізовану державну службу, яка знаходиться поза поліцією та в’язницею – службу пробації. Суть пробації полягає у встановленні нагляду за засудженим із покладенням на нього певних зобов’язань й обмежень, без ізоляції його від суспільства (відвідувати центри пробації, періодично зустрічатися з наглядовим офіцером, брати участь у певних різновидах діяльності, дотримуватися законослухняної поведінки тощо). Своєрідним аналогом служби пробації в Україні є кримінально-виконавча інспекція, яка виконує покарання, не пов’язані з позбавленням волі. Проте служба пробації в країнах розвиненої демократії істотно відрізняється від кримінально-виконавчої інспекції за своїми функціями, організацією діяльності, кадровим забезпеченням, методами роботи. Однією з найважливіших функцій служби пробації є досудова, яка здійснюється на стадії розслідування злочину одночасно з проведенням слідчих дій органами дізнання та слідства. При цьому забезпечується збір інформації про правопорушника з метою надання допомоги суду у визначенні найбільш ефективного для певної особи виду покарання (позбавлення волі чи іншого альтернативного покарання) на основі прогнозу подальшої поведінки особи та можливостей її виправлення у в’язниці чи на волі. Ця функція дає суду можливість отримати додаткову інформацію про особу, яка не завжди може бути отримана в ході слідства та судового засідання, дозволяє розробити програми виправлення засудженого, якщо суд йому призначив альтернативний вид покарання, або програми виховного впливу на нього у місцях позбавлення волі. Значне місце в соціальному дослідженні особи відводиться різного роду бесідам з правопорушником, його близькими, рідними, колегами, друзями. Тому виконання цієї функції вимагає від працівників служби певних знань у галузі психології та педагогіки. Підготовлений службою пробації висновок допоможе суду у винесенні правильного вироку, а надалі сприятиме офіцерові пробації у його роботі з виправлення злочинця. При цьому офіцер пробації є фігурою процесуальною, учасником судового процесу, який підтверджує зроблений висновок і несе відповідальність за підсудного у випадку призначення останньому альтернативного позбавленню волі покарання. Другою функцією служби пробації є післясудова (виконання альтернативних видів покарань, нагляд за засудженим та його виправлення на основі спеціальної програми, запропонованої у висновку). Офіцер пробації здійснює соціально-психологічну роботу із засудженим, у ході якого він прагне психологічно впливати на особу, зняти напругу, страх, розчарування, агресію, невдоволення. Крім того, залежно від складу злочину, характеристики особи та її суспільної небезпеки суд може додатково встановити пробацію з обов'язковим проживанням у спеціальних гуртожитках, психіатричним лікуванням, а також лікуванням від алкоголізму й наркотичної залежності. Нагляд здійснюють як офіцери пробації, так і волонтери та особи з оточення правопорушника. Мінімальний період пробації в більшості країн становить шість місяців, максимальний – три роки. Застосовуючи пробацію, суд надає правопорушнику можливість розібратися у вчиненому злочині й зробити все необхідне, щоб в подальшому злочин не повторився. Здебільшого передбачаються спеціальні програми інтенсивної пробації: для водіїв, котрі скоїли злочини у нетверезому стані; соціально-психологічний тренінг сексуальних злочинців; програма утримання від уживання алкоголю, наркотиків; навчання контролю своїх емоцій; профілактики злочинної поведінки тощо. Практика роботи служби пробації в європейських країнах дозволяє сформулювати такі її основні завдання: 1) сприяння інтеграції злочинця в суспільстві, формування у нього поваги до соціальних та правових норм; 2) участь потерпілого в кримінальному процесі та відновлення справедливості стосовно захисту його прав; 3) залучення злочинця до процесу реституції; 4) захист суспільства завдяки ефективному застосуванню альтернативних видів покарань; 5) зменшення ризику вчинення повторних злочинів. В Україні кримінально-виконавча інспекція здійснює лише післясудову функцію, тобто після набрання вироком законної сили та отримання його на виконання кримінально-виконавчої інспекції. Експерименти з відпрацювання елементів пробації у діяльності кримінально-виконавчої інспекції розпочаті в Україні з 2003 р. Працівники кримінально-виконавчої інспекції у пілотних регіонах (м. Ялта та м. Біла Церква) пройшли навчання із залученням закордонних спеціалістів служби пробації та українських експертів. Уже розроблені методичні рекомендації щодо здійснення підготовки соціального повідомлення про особу, яка притягується до кримінальної відповідальності, які були опрацьовані у ВСУ та направлені працівникам суду та кримінально-виконавчих інспекцій для підготовки досудових матеріалів на підсудного. Таким чином, вивчення зарубіжного досвіду у сфері пробації, усвідомлення її необхідності дозволяє наблизитись до її законодавчого закріплення та створення відповідної служби, яка б виконувала всі види покарань, що не пов’язані з позбавленням волі.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-4 | 29 квітня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
  • Незворотність змін. Мін’юст та міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!
  • Проарбітражний підхід. Про підсумки застосування нового арбітражного законодавства.
  • ДП «СЕТАМ» перейшло від Мін’юсту до сфери управління АРМА.
Придбати PDF-версію
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________