Всі рубрики


Характерні риси відповідальності за порушення митних правил

Митний кодекс України 2002 р. закріплює, що боротьба з порушеннями митних правил є невід’ємною складовою митної справи в України та одним з основних завдань митних органів держави. Порушення митних правил – найпоширеніший вид протиправного посягання на врегульовані законодавчими нормами суспільні відносини. Чинне законодавство встановлює, що кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення митних правил застосовується на підставі і в порядку, передбаченому законодавством. Кримінальна відповідальність за вчинення контрабанди В умовах активізації зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, а також негативних явищ в економіці України та інших країн з кожним роком спостерігається різке зростання незаконного переміщення товарів, історичних та культурних цінностей і інших спеціальних предметів, що мають ознаки контрабанди, передбаченої ст.ст. 201, 305 Кримінального кодексу України (далі – КК України). Переміщення товарів, які перебувають у вільному обігу в Україні, утворює склад контрабанди тоді, коли воно вчинено одним із двох указаних у ст. 201 КК України способів (поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю). Тобто у цьому випадку спосіб виступає обов’язковою ознакою складу злочину. Крім того, переміщення товарів визнається злочином лише за умови, що воно вчинене у великих розмірах. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їхня вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (згідно із приміткою до ст. 201 КК України). Ціна та вартість при кваліфікації порушень 1 січня 2008 р. набрав чинності Закон України від 28 грудня 2007 р. № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», ст. 59 якого розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня ц.р. встановлено у сумі 515 грн на місяць. Законом України від 22 травня 2003 р. № 889-VI «Про податок з доходів фізичних осіб» для норм кримінального та адміністративного законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, у тому числі і при порушенні митних правил, суму неоподаткованого мінімуму доходів громадян встановлено на рівні податкової соціальної пільги, яка згідно з пп. 6.1.1. п. 6 ст. 6 цього Закону встановлюється у розмірі, що дорівнює 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої для будь-якого платника податку за станом на 1 січня звітного податкового року. Таким чином, з 1 січня 2008 р. при кваліфікації діянь, пов’язаних із порушенням митних правил у ході переміщення товарів через митний кордон України, передбачених ст. 201 КК України та розділом ХVIII Митного кодексу України (далі – МК України), вчинених протягом поточного року, слід застосовувати неоподатковуваний мінімум доходів громадян у розмірі 50% суми мінімального розміру заробітної плати, встановленої законом, що становить 257 грн 50 коп. Тобто цьогоріч кримінальна відповідальність за вказані порушення митних правил настає при переміщенні товарів на суму 257 тис. 500 грн і більше. Переміщення товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, однак не у великих розмірах, тягне адміністративну відповідальність згідно з МК України. На практиці вартість предметів визначається за національною валютою України за допомогою нормативних актів про ціни та ціноутворення на відповідні товари, вільних ринкових цін на них, а у разі відсутності таких цін – на підставі висновків товарознавчої експертизи. У разі якщо предмети переміщення відсутні (знищені, реалізовані, вивезені за межі України або місце їх знаходження невідоме чи істотно змінені, пошкоджені тощо), при визначені їх вартості використовуються відомості, які містяться у документах. Вартість може визначатися на підставі цін на ідентичні або на подібні товари відповідно до порядку, встановленого митним законодавством. Адмінвідповідальність за порушення митних правил Адміністративна відповідальність за порушення митних правил є складовою адміністративної відповідальності. Нормативною підставою її настання виступає Митний кодекс. Визначення поняття «порушення митних правил» міститься в ст. 319 МК України – це встановлений законодавством України порядок переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України. Застосування митними органами адміністративного примусу за порушення митних правил має свої особливості, що пояснюється специфікою мети їх діяльності та завдань, які сформульовані перед ними на сучасному етапі. Так, у питаннях притягнення до адміністративної відповідальності за здійснення правопорушень у сфері митної справи чинний Митний кодекс не відсилає до норм адміністративного права. Лише ст. 357 МК України «Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил» у питаннях, що не регулюються при провадженні в справах про порушення митних правил чинним МК України, відсилає до законодавства України про адміністративні правопорушення і тільки в тій частині, що не регулюється МК України. Наприклад, незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу (зоологічних і ботанічних колекцій, тварин і рослин, занесених до Червоної книги України тощо) тягне адміністративну відповідальність за ст. 88 Кодексу України про адміністративні правопорушення за умови, що ці дії не містять складу злочину, передбаченого ст. 201 КК України. Слід зазначити, що адміністративна відповідальність за порушення митних правил у деяких випадках може наставати тоді, коли правопорушник виявлений на території іншої держави. Такі випадки мають місце за наявності державних угод чи договорів між митними органами суміжних держав про сумісний контроль, у цьому випадку, незалежно від місця виявлення правопорушення, якщо сталося переміщення товарів та транспортних засобів за кордон України, відповідальність настає за законодавством України. Також доцільно зауважити, що при вирішенні питання про адміністративну відповідальність за статтями МК України не мають значення мотив і мета вчинення правопорушення, а також чи настали від цього шкідливі наслідки. Це підтверджено постановою Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» (п. 14). *** Отже, кримінальна та адміністративна відповідальність за скоєння митних правопорушень, як складова юридичної відповідальності, є важливим засобом забезпечення законності і правопорядку у сфері зовнішньоекономічної діяльності, захисту економічних інтересів нашої держави, контролю за додержанням законодавства України з питань митної справи. Вона сприяє формуванню у населення поваги до закону і права, виходячи з цього, є істотним чинником побудови правової держави.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________