Всі рубрики


Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП

Відомості про юридичну особу – її найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, види діяльності, а також ім’я фізичної особи – підприємця, її види діяльності, та багато іншої необхідної інформації містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР), що є автоматизованою системою збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Єдиний державний реєстр, створений відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон), забезпечує накопичення інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та ведеться Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, який є його розпорядником та адміністратором. Відомості до ЄДР вносять державні реєстратори за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця під час проведення державної реєстрації. Законом встановлено, що відомості, які містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб – платників податків. Якщо відомості, які підлягають внесенню до ЄДР, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін (ст. 18 Закону). Відомості, що містяться в ЄДР, надаються у вигляді: виписки з ЄДР; довідки про наявність або відсутність в ЄДР інформації, яка запитується; витягу з ЄДР. Порядок надання відомостей з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Порядок) встановлений наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 жовтня 2005 р. № 97. Приймання запиту про надання відомостей з ЄДР провадиться державними реєстраторами у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення або в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях. Для отримання виписки з ЄДР особа подає запит державному реєстратору за місцезнаходженням або місцем проживання. Для отримання довідки або витягу з Єдиного державного реєстру особа має право звернутися із запитом до державного реєстратора незалежно від місцезнаходження або місця проживання запитувача. Державному реєстратору пред’являються паспорт та документ, що засвідчує повноваження. Виписка Виписка з ЄДР (розділ 3 Порядку) – це документ, що містить відомості про юридичну особу або фізичну особу – підприємця, яка подала запит про її видачу. Запит про видачу виписки з відомостями, що стосуються інших юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, державним реєстратором до розгляду не приймається. Виписка оформлюється на бланку суворої звітності, який має облікову серію та номер. У виписці зазначаються такі відомості про запитувача: найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця; ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків; форма власності юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця; прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб – платників податків; наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи – підприємця; наявність даних про перебування юридичної особи в процесі припинення або перебування фізичної особи – підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності; дата та номер запису в ЄДР; дата видачі виписки. Виписка надається протягом двох робочих днів з дати надходження запиту безпосередньо фізичній особі – підприємцю або уповноваженому представнику юридичної особи за довіреністю та пред'явленим паспортом. Довідка Довідка про наявність або відсутність в ЄДР інформації (розділ 4 Порядку) – це документ, що містить відомості про наявність або відсутність інформації про реєстраційні дії щодо юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців за критерієм пошуку, зазначеним у запиті. Довідка оформлюється на бланку суворої звітності, який має облікову серію і номер. У довідці про наявність або відсутність в ЄДР інформації зазначаються такі відомості: ідентифікаційний код юридичної особи; найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця; реєстраційна дія; дата проведення реєстраційної дії, номер запису або слова «запис відсутній»; місце проведення реєстраційної дії (найменування виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або в районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації); прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла запис про реєстраційну дію. Довідка надається протягом п’яти робочих днів з дати надходження запиту. Витяг Витяг з ЄДР (розділ 5 Порядку) – це документ, що містить відомості про юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців за критерієм пошуку, зазначеним у запиті. Витяг оформлюється на бланку суворої звітності, який має облікову серію і номер. Критерій пошуку в ЄДР формується особою, що звернулася за наданням витягу, з використанням таких показників: за певною територією України (область, район, місто (село), вулиця); за ідентифікаційним кодом юридичної особи; за організаційно-правовою формою та найменуванням юридичної особи; за прізвищем, ім’ям та по батькові фізичної особи – підприємця. За вибором особи, що звернулася за наданням витягу з Єдиного державного реєстру до витягу можуть бути внесені, зокрема, такі відомості:
  1. про юридичну особу: дані про постановку на облік (зняття з обліку); серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; місце проведення державної реєстрації; форма власності юридичної особи; вищий орган управління; дата закінчення формування статутного або складеного капіталу юридичної особи; розмір внеску до статутного або складеного капіталу юридичної особи; керівник юридичної особи; засновники юридичної особи; відокремлені підрозділи юридичної особи; відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності; основні види діяльності; телефон для зв’язку;
  2. для фізичної особи – підприємця: дані про постановку на облік (зняття з обліку); серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; місце проведення державної реєстрації; відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної особи – підприємця без довіреності; основні види діяльності; телефон для зв’язку.
При зверненні для отримання витягу державний реєстратор опрацьовує протягом двох робочих днів запит у залежності від критеріїв запиту. Після надання документа, що підтверджує внесення плати за формування витягу з ЄДР, витяг надається протягом робочого дня. Плата за відомості За одержання виписки з ЄДР справляється плата в розмірі одного НМДГ (ч. 10 ст. 21 Закону). Розмір плати за одержання витягу та довідки з ЄДР визначається спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації – Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва. Так, за одержання витягу з ЄДР справляється плата в розмірі трьох НМДГ. За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20% одного НМДГ. За одержання довідки з ЄДР справляється плата в розмірі одного НМДГ (п. 1 наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 жовтня 2005 р. № 99). Документом, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з ЄДР, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку (ч. 7 ст. 20 Закону).
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________