Всі рубрики


Про проведення земельних аукціонів

У 2008 р. питання проведення земельних аукціонів стало дуже актуальним, оскільки законодавство України зазнало значних змін у питаннях продажу й передачі в оренду земельних ділянок, які перебувають в комунальній і державній власності. Відповідно до ст. 82 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2007 р. № 107-VI у 2008 р. продаж земельних ділянок державної й комунальної власності здійснюється виключно на конкурентних засадах (аукціонах), окрім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, яке є власністю покупців цих ділянок, у яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі. В свою чергу ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 3 червня 2008 р. № 309-VI були внесені зміни до ЗК України, які передбачають, що: 1) набуття права оренди земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах (крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, у яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, набуття права на оренду земельних ділянок під об’єкти соціального призначення, будівництво соціального й доступного житла, використання земельних ділянок для розробки корисних копалин і спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій), використання релігійними організаціями (під культовими будівлями), які легалізовані в Україні) – ст. 124 ЗК України; 2) продаж земельних ділянок державної й комунальної власності громадянам і юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі – ст. 127 ЗК України. Також ст. 16 ЗУ «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV визначено, що набуття права оренди земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах (крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, у яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, набуття права на оренду земельних ділянок під об’єкти соціального призначення, будівництво соціального й доступного житла, використання земельних ділянок для розробки корисних копалин і спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій), використання релігійними організаціями (під культовими будівлями), які легалізовані в Україні. Слід зазначити, що ст. 9 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» № 1775-III від 1 червня 2000 р. (далі – Закон № 1775-III) визначено види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, зокрема, у п. 58 цієї статті визначено такий вид діяльності, як проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів. Тобто проведення земельних аукціонів може здійснюватися організацією, яка має відповідну ліцензію. Пунктом 2 постанови КМУ «Деякі питання проведення земельних аукціонів» від 22 лютого 2008 р. № 90 внесено зміни до Переліку органів ліцензування, відповідно до яких, органом ліцензування щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів є Держкомзем України, але згідно з Указом Президента України № 309/2008 від 7 квітня 2008 р. дія цієї Постанови була зупинена. Президент також звернувся до КСУ для вирішення питання про конституційність затвердження Кабміном порядку проведення земельних аукціонів. Кабінет Міністрів прислухався до зауважень Президента й скасував порядок проведення земельних аукціонів, затверджений постановою від 22 лютого 2008 р., але затвердив новий порядок проведення земельних аукціонів поставною від 17 квітня 2008 р. № 394. Втім, на думку Президента, і прийняття нового порядку виходить за рамки повноважень уряду й підлягає призупиненню. Зараз законодавством чітко встановлено, що земельні ділянки, які належать до державної й комунальної власності без земельних аукціонів відчужуватися й передаватися в оренду не можуть, але законодавством не врегульований порядок проведення земельних аукціонів, що робить їх проведення неможливим. Але деякі місцеві ради проводять земельні аукціони. Наприклад, 10 вересня 2008 р. Сумська міська рада спільно з Сумською товарною біржею «Сумиагропромбіржа» провели перший в місті земельний аукціон з продажу права оренди трьох земельних ділянок під будівництво багатосекційних житлових будинків». Крім того, за інформацією із ЗМІ, земельні аукціони проводяться у Львові, Севастополі, Тернополі, Харкові й інших містах. Виникає питання легітимності проведення земельних аукціонів за відсутності затвердженого й чинного Порядку проведення земельних аукціонів. Місцеві ради намагаються вийти з такої ситуації шляхом затвердження на сесії місцевих рад Положення про проведення земельних аукціонів. Легітимність таких документів доволі сумнівна, як і наявність повноважень місцевих рад їх приймати. Як уже зазначалося, на проведення земельних аукціонів має право організація, яка має відповідну ліцензію. Відповідно до офіційної інформації, отриманої від Держкомзему України, ним не було видано жодної ліцензії на право проведення земельних аукціонів, оскільки Міністерство юстиції відмовило в реєстрації наказу, яким затверджувалися ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів. Отже, зараз усі земельні аукціони, які відбулися в Україні в 2008 р., проведені з порушенням Закону № 1775-III. Автор вважає, що необхідно звернути увагу, які правові наслідки тягне за собою проведення земельного аукціону без ліцензії. Імперативними приписами ч. 3 ст. 3 Закону № 1775-III встановлено, що ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на заняття певним видом господарської діяльності, який відповідно до законодавства підлягає обмеженню. З цією нормою кореспондуються й приписи п. 3 ст. 14 ГК України, відповідно до яких ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання-ліцензіата на провадження зазначеного виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Відносини, пов’язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються законом. За правилами ст. 227 ЦК України, правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом недійсним. Згідно з приписами статей 216 та 236 ЦК України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків окрім тих, які пов’язані з його недійсністю. Крім того відповідно до абз. «д» пп. 9.1.2 ЗУ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами й державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 р. № 2181-III відсутність ліцензії може стати підставою для адміністративного арешту активів, а згідно зі ст. 164 Кодексу про адміністративні правопорушення заняття господарською діяльністю без ліцензії, якщо її отримання передбачено законом, тягне за собою накладення штрафу від трьох до восьми НМДГ з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва й сировини або без такої. Здійснення безліцензійної діяльності може стати ще й підставою для притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 202 КК України). Підсумовуючи все викладене, можна дійти до висновку, що у зв’язку відсутністю нормативної бази проведення земельних аукціонів зараз неможливе, а ті посадові особи, які приймають рішення про проведення земельних аукціонів, і ті, хто виявляє бажання взяти в цих аукціонах участь, наражають себе на певну небезпеку.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________