Всі рубрики


Співавтор Фінансової енциклопедії

Директор ЮФ «АС Консалтинг» кандидат юридичних наук Андрій Цвєтков виступив одним із авторів Фінансової енциклопедії. Він виокремив положення та висунув наукові погляди щодо діяльності комерційного банку та банку з іноземним капіталом, ліквідності банку, представництв та філій іноземного банку тощо. Фінансову енциклопедію в Україні видано вперше. Ця праця була видана під егідою Академії правових наук України за загальною редакцією доктора юридичних наук, доцента, члена-кореспондента АПрН України Олени Орлюк. Серед авторського колективу слід відзначити таких відомих вчених: доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України Лідію Воронову та доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АПрН України Миколу Кучерявенка. Фінансова енциклопедія – це систематизоване фахове видання про фінансову діяльність і фінансову систему, побудоване за принципом національної галузевої енциклопедії. У книзі вміщено близько 1000 статей, що загалом становлять цілісну систему знань про фінанси, податки, валюти, фінансові інструменти та фінансових посередників. Видання відображає світову та національну історію фінансової справи, діяльність державних та міжнародних інституцій, висвітлює процеси глобалізації на фінансових ринках. На сторінках енциклопедії аналізуються положення національних, європейських, міжнародних правових актів, що регулюють сферу фінансового контролю, аудиту, бюджетного процесу, банківської діяльності тощо, висвітлюються базові європейські та міжнародні стандарти у галузі фінансової діяльності.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________