Всі рубрики


Типові помилки міжнародного податкового планування

Податкове планування – вибір оптимальної (з точки зору конкретної компанії) побудови правових форм діяльності з метою легальної оптимізації в рамках вживаного до такої компанії податкового законодавства. На сьогоднішній день оптимізація оподаткування цікава, перш за все, крупному й середньому бізнесу. Такі компаній набувають міжнародних корпоративних форм, формують холдинги. Саме у таких ситуаціях особливе значення матиме міжнародне податкове планування в рамках компаній і холдингів, яке по суті своїй засноване на відмінностях у системі оподаткування тих країн, де засновані компанії холдингу з урахуванням спеціальних угод, які існують між такими державами. Податкові ставки на доходи компаній, дивіденди, роялті та ін. в багатьох державах досить високі. Часто компаніям доводиться перераховувати до державного і (або) муніципального бюджету крупні суми. Як наслідок, компанії, зокрема крупні корпорації й холдинги, намагаються всіма можливими способами зменшити податковий тягар. На жаль, не завжди законними способами, іноді навіть шляхом ухиляння від сплати податків. Але існують цілком легальні способи зменшення податкового тягаря. Деколи, розробивши оптимальну структуру корпоративної взаємодії головної компанії і її дочірніх підприємств, структуру розподілу майнових і немайнових прав на різні види власності всередині холдингової компанії, можна значно понизити загальну суму податкових платежів холдингу в цілому. Податкова економія буде в таких випадках значною. Розглянемо деякі типові помилки податкового планування міжнародних холдингів і компаній. Помилка №1: ухиляння від сплати податків (tax evasion) Одна з найпоширеніших помилок при здійсненні податкового планування – ці податки не платити. Ухиляння від сплати податків є, перш за все, порушенням законодавства в цій сфері. Механізмами tax evasion є, зокрема: підробка документів податкової звітності й обліку, приховування інформації про об’єкти оподаткування, незаконне використання податкових пільг та ін. Усі ці дії є адміністративно або кримінально караними. Ухилення від сплати законно встановлених податків може стати причиною штрафів, блокування рахунків компанії в банках, припинення діяльності компанії, інших заходи відповідальності – аж до позбавлення волі винних співробітників компанії. І хоча економічна вигода компанії за умови успішного використання схем ухиляння від сплати податків є максимальною, рівень ризику є дуже високим. Помилка №2: обхід законно встановлених податків (tax avoidance) Tax avoidance виражається у використанні різних способів зменшення законно встановлених ставок. Обхід податків може виражатися в таких формах: 1) отримання доходу свідомо тільки в тих сферах діяльності, у яких встановлені податкові пільги, 2) утримання від здійснення операцій, за якими необхідно платити податки, 3) здійснення уявних і удаваних операцій, 4) переміщення компанії-платника податків на територію іншої юрисдикції виключно для зміни податкового резидентства та ін. При здійсненні діяльності tax avoidance є ризик притягнення до встановленої законом як адміністративної, так і цивільно-правової відповідальності (передбаченої податковим законодавством). Помилка №3: нераціональна побудова корпоративної структури компанії При формуванні міжнародної бізнес-структури, зокрема при побудові структури холдингу, необхідно враховувати особливості податкового законодавства тих юрисдикцій, у рамках яких реєструватимуться компанії холдингу. Інакше податковий тягар може бути невиправдано високим. Податкове законодавство різних юрисдикцій відрізняється суттєво, причому не тільки податковими ставками, але й принципами стягування податків. Плануючи створювати з тією чи іншою метою, наприклад, міжнародну холдингову компанію, необхідно враховувати наявність або відсутність податку на приріст капіталу в юрисдикціях, ставки податків у джерела виплати на дивіденди, роялті, податкові пільги, вимоги до розміру сплаченого статутного капіталу та ін. Крім того, слід враховувати положення міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування й способи вирішення інших податкових питань. Проаналізувавши податкові вигоди різних юрисдикцій, необхідно  (залежно від функціонального призначення кожної компанії) зробити правильний вибір організаційно-правової форми компанії, країни реєстрації. Ефективна корпоративна структура припускає реєстрацію визначеної кількості компаній тільки певного виду, кожна з яких призначена для виконання конкретних функцій у найсприятливіших юрисдикціях. Крім того, для забезпечення ефективної роботи й захисту активів і фінансового планування необхідно чітко вибудовувати відносини управління і взаємодії між компаніями холдингу. Помилка №4: нераціональний розподіл прав на різні види активів (зокрема об’єкти ІВ) усередині холдингової компанії Структура володіння активами визначає податкові особливості діяльності холдингу. Від того, які саме компанії в холдингу володіють активами, залежатимуть остаточні суми податків, які сплачуються холдингом. Від цього залежать також безпека активів і своєчасний захист майна холдингу. Часто розподіл активів між компаніями холдингу здійснюється без урахування особливостей податкової системи юрисдикцій, де такі компанії інкорпоровані або ведуть діяльність. Це призводить до невиправданого збільшення податкового навантаження компанії (холдингу в цілому). Податкової економії можна досягти тільки шляхом ретельного аналізу податкового й супутнього законодавства юрисдикцій і найвигіднішим розподілом активів. Слід враховувати й податкові угоди між країнами, де зареєстровані компанії холдингу. Наприклад, дивіденди, які виплачуються російською компанією іноземному акціонерові, оподатковуються в джерелі виплати в повному об’ємі за ставкою 15% (п. 3 ст. 275 ПК РФ). Проте при виплаті дивідендів іноземної компанії, яка є резидентом держави, що уклала з РФ податкову угоду, податкове навантаження може бути значно нижчим. Угодою між Урядом РФ і Урядом Республіки Кіпр встановлено, що при виплаті російською компанією дивідендів компанії, яка зареєстрована на Кіпрі, максимальна податкова ставка складатиме 10% від загальної суми дивідендів, а мінімальна – 5%. Аналогічною є ситуація з розподілом прав на об’єкти ІВ, які доцільно  переміщати в рамках холдингу в ті юрисдикції, де отримання роялті за ліцензійними (субліцензією) угодами обкладається найменшими податковими ставками. Значну економію по податках можна отримати при переміщенні об’єктів інтелектуальної власності в низькоподаткові юрисдикції (з урахуванням положень міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування). Наприклад, при виплаті російською компанією роялті резидентній компанії Кіпру податкова ставка в джерелі складатиме 0 % згідно з положенням податкової угоди між РФ і  Республікою Кіпр. Помилка №5: нераціональна побудова фінансових потоків і договірних відносин у холдинговій компанії Побудова ефективних фінансових потоків у холдингових компаніях припускає визначення оптимальних видів формування статутних капіталів і перерозподіл прибутків. Це має визначатися з урахуванням ставок податку на прибуток компаній, на отримувані й виплачувані дивіденди, відсотки й роялті. Законодавство юрисдикцій передбачає різне оподаткування за різними видами операцій. Отже за операціями, які здійснюються чи всередині холдингу, чи із зовнішніми контрагентами, необхідно ретельно вибирати договірні форми. На жаль, такі помилки при побудові міжнародного бізнесу сьогодні не є винятком. Прагнучи якнайшвидше отримати найбільші прибутки при одночасному зменшенні витрат по сплаті податків, міжнародні корпоративні структури формуються деколи дуже поспішно, що неминуче спричиняє згадані помилки, які можуть перетворити податкові виплати й витрати на обслуговування холдингової компанії не на податкову економію, а до значну переплату. Крім того, дії, спрямовані на ухиляння від сплати податків із порушенням законодавства, можуть призвести й до небажаних санкцій державних органів. Але цих помилок можна уникнути, залучаючи до розробки оптимальної податкової схеми фахівців, які мають солідний досвід реалізації подібних проектів. Це дозволить значно скоротити час для втілення в життя податкової схеми й забезпечить упевненість в її ефективності.
 
 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-4 | 29 квітня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
  • Незворотність змін. Мін’юст та міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!
  • Проарбітражний підхід. Про підсумки застосування нового арбітражного законодавства.
  • ДП «СЕТАМ» перейшло від Мін’юсту до сфери управління АРМА.
Придбати PDF-версію
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________