Всі рубрики


Про перехід права на земельну ділянку при придбанні житлового будинку або споруди, що розташовані на ній

Юридична громадськість сподівалася, що з появою нової редакції ЗК України від 25 жовтня 2001 р. буде врегульоване суперечливе питання набуття права власності на земельну ділянку, на якій розташовані житловий будинок, будівля або споруда при переході права власності або користування. Довгий час серед юристів точилися жваві дискусії з приводу того, чи варто об’єднувати такі специфічні об’єкти правовідносин, як земельна ділянка й нерухоме майно, яке розміщене на цій ділянці. Нагадаємо, що до цього часу існували дві суперечливі норми, які по-різному відповідали на це питання. Йдеться про ст. 120 ЗК України, яка вказувала, що при відчуженні житлового будинку або споруди, які розташовані на земельній ділянці до майбутнього набувача може на підставі договірного врегулювання за цивільно-правовими угодами (наприклад, купівля-продаж земельної ділянки, дарування, міни, оренди) переходити право власності/користування на земельну ділянку або на її відповідну частину. Аналіз цієї норми свідчив, із одного боку, про наявність мовчазної згоди відчужувача (власника або користувача земельної ділянки) на автоматичне припинення своїх прав на згадану земельну ділянку при переході таких прав до набувача житлового будинку, будівлі або споруди, а з іншого – про обов’язковість цивільно-правової домовленості між відчужувачем і набувачем, яка полягала в додатковому укладанні окремих договорів з приводу переходу прав на земельну ділянку. Однак така позиція не узгоджувалася з нормою ст. 377 ЦК України. Законодавець вирішив звузити двоякість тлумачення цих правовідносин і вніс відповідні зміни до чинного ЗК України, прийнявши 27 квітня 2007 р. ЗУ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України», який набув чинності 20 червня 2007 р. Змінами було визначено, що при переході права на придбаний особою житловий будинок або споруду особа одночасно отримує право власності або користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором про відчуження житлового будинку або споруди. Якщо розмір земельної ділянки договором не визначався, до набувача переходило право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята житловим будинком, будівлею або спорудою, і на частину земельної ділянки, яка є необхідною для їх обслуговування. Відповідно до ч. 3 ст. 125 ЗК України приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, і державної реєстрації забороняється. Крім цього, поза увагою законодавця залишилося питання автоматичного переходу права власності на землю під житловим будинком, якщо власник земельної ділянки і відчужувач житлового будинку, будівлі або споруди не збігаються в одній особі, а набувач, у свою чергу, не знає про таке. У такому випадку може виникнути практична проблема, яка призведе до того, що набувач виявиться добросовісним і у відповідності зі ст. 330 ЦК України набуде право власності як на житловий будинок, будівлю або споруду, так і на визначену вище земельну ділянку або на її частину. А це, у свою чергу, призведе до порушення законних прав попереднього власника земельної ділянки або її частини. Таким чином, земельне законодавство йде шляхом традиційного принципу «земельна ділянка слідує за будівлею», але щоб на практиці це відбулося насправді, особі, яка виявила бажання отримати житловий будинок, будівлю або споруду разом із правом власності або користування на земельну ділянку, яка зайнята цим об’єктом, і на частину земельної ділянки, яка необхідна для його обслуговування, необхідно після оформлення відповідних документів на житловий будинок, будівлю або споруду додатково замовити й отримати Державний акт на право власності або землекористування й здійснити його державну реєстрацію. Лише після цього у набувача виникне відповідне право на таку земельну ділянку.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________