Всі рубрики


Іноземна робоча сила: нові вимоги до роботодавців

Із прийняттям Україною курсу на євроінтеграцію одна з основних вимог, поставлена європейським співтовариством, полягає в необхідності приведення національного законодавства, у тому числі трудового, у відповідність до європейських стандартів. Залучення іноземної робочої сили через відкриті процедури працевлаштування є однією з неодмінних складових національного ринку праці розвинених європейських держав. Нещодавно законодавство України у сфері використання найманої праці іноземців зазнало низки змін. Звернімо увагу на деякі з них. Отримання дозволу Відповідно до нового Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого Постановою КМУ від 08 квітня 2009 р. (далі – Порядок), процедуру оформлення трудових відносин при працевлаштуванні іноземців в Україні й отримання необхідного дозволу було ускладнено порівняно з передбаченими до цього вимогами. Разом з тим окремі положення Порядку присвячено врегулюванню питань, які раніше не знаходили чіткого законодавчого закріплення, і у зв’язку з цим під час оформлення іноземцями своїх трудових відносин в Україні виникали деякі складнощі. Відтепер чітко встановлено, що дозвіл на використання праці іноземця й особи без громадянства (далі – іноземця) дає роботодавцю право тимчасово використовувати працю іноземця на конкретному робочому місці або певній посаді. Згідно з новим Порядком при центрі зайнятості формується спеціальна комісія для безпосереднього розгляду поданих роботодавцями документів, до складу якої включаються представники органів внутрішніх справ, служби безпеки, державної прикордонної та державної податкової служби, а також інших зацікавлених органів. Доповнено перелік документів, які роботодавець має подати до центру зайнятості, щоб отримати дозвіл на використання праці іноземця. Довідка з міліції Зокрема, порядок встановив, що дозвіл на використання праці іноземця видається роботодавцю, який не має заборгованості перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, і відповідна довідка, що підтверджує цей факт, має бути подана разом з іншими необхідними документами. Але найбільше запитань викликає законодавчо закріплена вимога щодо подання роботодавцями довідки органу внутрішніх справ про відсутність судимості в іноземця, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України, а також довідки уповноваженого органу країни походження про те, що іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України, не відбуває покарання за скоєння злочину та не перебуває під слідством. Аналізуючи це положення Порядку, можна дійти висновку, що роботодавець повинен подати один з вищезазначених документів, залежно від місця перебування іноземця на момент звернення роботодавця до відповідного центру зайнятості. Що стосується довідки органу внутрішніх справ про відсутність судимості в іноземця, то її оформлення не пов'язане з наявністю ускладнених процедур і тривалих часових затрат, на відміну від надання документа, виданого уповноваженим органом країни походження, про те, що іноземець не відбуває покарання за скоєння злочину та не перебуває під слідством. Оформлення такого документа в країні походження (перебування) іноземця може бути ускладненим, оскільки Порядок вимагає надання «довідки» уповноваженого органу іноземної країни, а законодавство іноземної країни може передбачати іншу форму підтвердження такого роду інформації, а також необхідність отримання документів від різних органів, уповноважених надавати інформацію, про те, що особа не відбуває покарання та не перебуває під слідством. Слід звернути увагу на положення Порядку, відповідно до якого дозвіл на використання праці іноземця видається роботодавцю в разі відсутності у країні (регіоні) працівників, спроможних виконувати відповідні роботи, або наявності достатніх обґрунтувань доцільності використання праці іноземця, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана ВРУ. Таким чином, безпосередньому поданню роботодавцем необхідних документів до центру зайнятості має передувати робота з пошуку працівників в Україні. Інші положення Окремі положення Порядку присвячені більш детальному врегулюванню питань, пов’язаних з подальшим оформленням іноземцями свого перебування в Україні. Зокрема, більш чітко визначено, що отримання дозволу на працевлаштування є підставою отримання візи відповідного типу, реєстрації місця проживання в Україні й оформлення посвідки на тимчасове проживання. Що стосується чіткого законодавчого врегулювання алгоритму вчинення вищезазначених дій та оформлення посвідки на проживання, то на сьогодні ці питання, на жаль, недостатньо врегульовані, що викликає на практиці низку запитань і неоднозначне розуміння наявних приписів законодавства. Як і раніше, на роботодавця покладено обов’язок забезпечити реєстрацію паспортного документа іноземця в органі внутрішніх справ, але новий Порядок встановив ще й обов’язок проінформувати про це центр зайнятості протягом п’яти робочих днів. З метою посилення відповідальності роботодавців за використання праці іноземців без дозволу та зменшення нелегального працевлаштування новий Порядок збільшив розмір штрафу за кожну особу, яка працює без дозволу, до двадцятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що на даний момент становить 12,5 тис. грн (раніше розмір штрафу становив 850 гривень). Водночас збільшено розмір плати, яка справляється з роботодавців за проведення роботи, пов’язаної з розглядом заяв про надання дозволів на використання праці іноземця та продовження строку його дії, і на сьогодні становить 2,5тис грн (раніше розмір такої плати становив лише 170 гривень). Новий Порядок окремо встановив вимоги для отримання дозволу на використання праці іноземців, які належать до категорії «внутрішньокорпоративних цесіонаріїв» або «осіб, що надають послуги без комерційної присутності в Україні». Зокрема, деталізовано перелік необхідних документів і строк, на який зазначений дозвіл може бути отримано та продовжено. Насамкінець Підсумовуючи викладене вище, слід зазначити, що будь-які значні зміни, що відбуваються на ринку праці України, потребують відповідного вдосконалення правового регулювання цієї сфери. Будемо сподіватися, що новий Порядок видачі дозволів на використання праці іноземців стане потужним правовим підґрунтям зменшення в Україні таких явищ, як нелегальне використання іноземної робочої сили, і водночас матиме позитивний економічний ефект.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________