Всі рубрики


Права й обов’язки сторін у виконавчому провадженні

Поняття сторін виконавчого провадження визначає ст. 11 Закону  «Про виконавче провадження», а саме сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувач і боржник – фізичні або юридичні особи, стосовно яких згідно з виконавчим документом має бути відповідно здійснено захист (поновлення) порушеного законного права чи інтересу та забезпечено виконання покладених рішенням уповноваженого органу обов’язків (вчинення певних дій або утримання від їх вчинення). Кожна із сторін має матеріально-правову чи іншу заінтересованість у виконанні певного рішення та бере участь у процесі від свого імені. На боржника поширюється матеріально-правова дія виконавчого документа щодо сплати виконавчого збору та компенсації витрат на здійснення виконавчих дій. Передбачено можливість участі у виконавчому провадженні кількох стягувачів або боржників. Як відомо, усі законодавчі акти повинні основуватись на принципах, закріплених в Основному Законі – Конституції. На виконання цього принципу законодавець за допомогою ст. 7 Закону «Про виконавче провадження» визначає гарантії прав громадян і юридичних осіб у виконавчому провадженні, які перш за все виражаються у тому, що державний виконавець зобов’язаний використовувати надані йому права в точній відповідності із законом і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб. Сторони виконавчого провадження мають право:
  • брати участь у виконавчому провадженні самостійно або доручити участь у виконавчому провадженні одному із співучасників;
  • реалізовувати свої права й обов'язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь громадянина у виконавчому провадженні не позбавляє його права мати представника, за винятком випадку, коли боржник зобов'язаний згідно з рішенням вчинити певні дії особисто;
  • знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів і міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими цим Законом;
  • укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, яка затверджується судом, оспорювати належність майна та його оцінку, подавати письмові заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувачами;
  • оцінити обов’язковість відкритого виконавчого провадження;
  • у разі зміни обставин шляхом подання нового позову до суду вимагати винесення нового рішення.
  • фізична особа має повідомляти про зміну місця роботи.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-4 | 29 квітня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
  • Незворотність змін. Мін’юст та міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!
  • Проарбітражний підхід. Про підсумки застосування нового арбітражного законодавства.
  • ДП «СЕТАМ» перейшло від Мін’юсту до сфери управління АРМА.
Придбати PDF-версію
 
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________