Всі рубрики


Отримав дохід – сплати податок

За своєю правовою природою договір довічного утримання є відчуженням нерухомого або рухомого майна, що передається у власність другій стороні. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі – Закон) не містить окремої норми (порядку) щодо оподаткування доходів, одержаних платниками податків унаслідок укладення договору довічного утримання. Водночас у п. 1.3 ст. 1 Закону встановлено, що дохід із джерелом його походження з України – це будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, у тому числі, але не виключно, у вигляді доходів від продажу нерухомого майна, розташованого на території України (пп. «є»); доходів від продажу рухомого майна (пп. «ж»); подарунків (пп. «и»); доходів у вигляді активів, що передаються у спадщину, якщо такі активи або джерело їх виплати знаходяться на території України (пп. «і»). Виходить, що при укладанні договору довічного утримання (догляду) набувач одержує дохід у вигляді вартості нерухомого майна (житлового будинку, квартири) або рухомого майна, а відчужувач одержує дохід у вигляді вартості матеріального забезпечення та послуг з догляду (опікування), визначених у договорі. При укладенні договору довічного утримання право власності на майно, яке є предметом договору, набувач отримує після належного оформлення договору, хоча й із обмеженням у розпорядженні. Саме тому дохід, одержаний набувачем від відчужувача за договором довічного утримання (догляду) у вигляді вартості майна, має бути включений до складу загального річного оподатковуваного доходу набувача й оподатковується за ставками, визначеними у ст. 7 Закону, на підставі річної податкової декларації. Зокрема, з 1 січня 2007 р. ставка податку становить 15 % від об’єкта оподаткування, але якщо відчужувачем за договором довічного утримання є нерезидент, то доходи, нараховані на його користь, оподатковуються за подвійною ставкою податку 26 % від об’єкта оподаткування.  Доходи, одержані відчужувачем від набувача – фізичної особи, яка не має статусу СПД, або нерезидента, за договором довічного утримання (догляду) у вигляді вартості утримання (догляду), включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу відчужувача й оподатковуються за ставкою, встановленою ст. 7 Закону, на підставі річної податкової декларації. Своєю чергою, якщо набувачем за договором довічного утримання є юридична особа або фізична особа – СПД, то вони виступають податковим агентом та, відповідно, нараховуючи на користь відчужувача дохід у вигляді вартості матеріального забезпечення та послуг з догляду (опікування), визначених у договорі, утримують від його суми та за його рахунок податок, використовуючи визначену у відповідних пунктах ст. 7 Закону ставку.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________