Всі рубрики


Виборчі спори – відповідно до закону

Голова Верховного Суду України Василь Онопенко направив листа Голові Вищого адміністративного суду України та головам апеляційних загальних й апеляційних адміністративних судів, в якому звернув увагу на необхідність вжиття передбачених законом заходів щодо забезпечення належної організації роботи судів з розгляду виборчих спорів, що виникатимуть під час виборчого процесу з виборів Президента України. Голова ВСУ наголосив на тому, що закон визначає особливості провадження у справах, пов’язаних із виборчим процесом з виборів Президента України (зокрема, в частині строків оскарження, строків розгляду скарг та вирішення цих справ, судових рішень за наслідками розгляду цих справ, обчислення строків у цих справах). Законом України “Про вибори Президента України” встановлено, що суди організовують свою роботу під час виборчого процесу, зокрема й у вихідні дні та в день голосування таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд скарг у строки та в спосіб, встановлені цим Законом. З урахуванням наведеного та з метою належного і своєчасного виконання покладених на органи судової влади функцій Голова Верховного Суду України просить голів апеляційних загальних та апеляційних адміністративних судів ужити в межах передбаченої законодавством компетенції заходів для забезпечення ефективної організації роботи відповідних судів з розгляду виборчих спорів відповідно до вимог чинного законодавства. У листі також йдеться про необхідність надання методичної допомоги судам нижчого рівня для забезпечення правильного застосування ними законодавства щодо розгляду справ, пов’язаних із виборчим процесом з виборів Президента України, а отже й забезпечення ефективного судового захисту прав суб’єктів виборчого процесу.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-12 | 30 червня
Тема тижня:
Трудове право
Тема тижня
  • Звільняти не можна залишити
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________