Всі рубрики

  

 

Оскарження рішень третейських судів

Розгляд постійно діючими та спеціально утвореними третейськими судами суперечностей між учасниками господарських правовідносин є невід’ємною складовою правової системи України. Завдання третейського судочинства – захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до законодавства, а також забезпечення оперативного прийняття рішень незалежними третейськими суддями за вибором сторін. З часів прийняття Закону України «Про третейські суди» до нього внесли певні зміни, однак залишаються неврегульованими деякі відносини, пов’язані з оскарженням рішення третейського суду в суді загальної юрисдикції та видачею виконавчого листа за рішенням третейського суду. Така ситуація іноді робить марним звернення до третейського суду за вирішенням спору між учасниками господарських правовідносин. Щоб заповнити прогалини у правовому регулюванні третейського судочинства в частині оскарження рішення третейського суду в господарському суді та видачі виконавчого листа за рішенням третейського суду, народний депутат Дмитро Притика у своєму законопроекті № 5322 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа)» пропонує доповнити ГПК розділом XVI «Провадження у справах про скасування рішення третейського суду і про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду». Новели визначать підсудність справ про оскарження рішення третейського суду, форму і зміст скарги на таке рішення, заяви про видачу виконавчого листа на виконання такого рішення та порядок їх розгляду. Нові норми регулюватимуть також порядок оскарження рішення третейського суду в місцевих господарських судах і видачі такими судами виконавчого листа за рішенням третейського суду. Наприклад, проект передбачає чітку підсудність справ, пов’язаних з оскарженням рішень третейського суду. Сторона у спорі, який вирішив або вирішує третейський суд, має звертатись із заявою про скасування рішення до місцевого господарського суду за місцезнаходженням третейського суду, який ухвалив це рішення. Заяву зможуть подати й особи, яких третейський суд не залучав до розгляду спору, якщо третейське рішення стосується їхніх прав та обов’язків. Заява про скасування третейського рішення подається протягом трьох місяців з дня його прийняття. Але суд зможе відмовити у прийнятті заяви. Законопроект передбачив виключний перелік таки випадків:
  1. заява містить вимогу про скасування третейського рішення зі спору, не передбаченого Кодексом;
  2. законодавство України про статус і компетенцію третейського суду не передбачає підстави для скасування третейського рішення, щодо якого подано заяву;
  3. у провадженні господарського суду є справа про скасування того ж третейського рішення з тих самих підстав.
Якщо заяву прийнято, суд відкриває провадження у справі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження заяви. Якщо її подано з додержанням усіх вимог, господарський суд має розглянути її протягом місяця з дня її отримання. Якщо встановлено невідповідність третейського рішення умовам третейської угоди сторін спору про компетенцію третейського суду щодо розгляду цього спору або підстав для скасування третейського рішення, визначених законодавством і зазначених у заяві, господарський суд скасовує третейське рішення.          Прийняття цього Закону забезпечить правове регулювання правовідносин з оскарження рішення третейського суду в господарському суді та видачі господарським судом виконавчого листа за рішенням третейського суду. Це має підвищити якість та ефективність третейського судочинства, а також запобігти зловживанням у цій сфері.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________