Всі рубрики


«Суддя заздалегідь», або Особливості німецького нотаріату

У правовій системі Німеччини нотаріуси відіграють важливу роль. Компетенція нотаріуса доволі широка і відображена в низці законодавчих актів. Зокрема, відповідно до Німецького цивільного кодексу всі майнові угоди мають бути скріплені підписами й печатками в офісі нотаріуса. Натомість нотаріуси не лише засвідчують цивільно-правові відносини, але й надають незалежні та безсторонні консультації всім сторонам договору. Найбільшу частину роботи нотаріуса складають правове забезпечення операцій з нерухомістю, посвідчення шлюбних контрактів, попередніх договорів, у тому числі й договорів про створення акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, тощо. Нотаріусом може стати громадянин Німеччини, який задовольняє низці вимог: має академічну підготовку, університетський диплом та успішно закінчив підготовчі курси. Крім того, аби посісти посаду нотаріуса, необхідно, як правило, пройти трирічне стажування. Нотаріуси обов’язково мають страхувати свою відповідальність. В іншому разі вони не мають права займатися нотаріальною діяльністю. Залежно від федеральної землі німецькі нотаріуси виконують обов'язки або тільки нотаріуса (коли їхня єдина спеціальність – нотаріус), або адвоката й нотаріуса (адвокат може також бути нотаріусом). У більшості земель нотаріуси не працюють на державу. Єдиний виняток – земля Баден-Вюртемберг, де нотарі в основному є державними службовцями. Німецькі нотаріуси об’єднуються в нотаріальні палати, які є корпораціями публічного права. На федеральному рівні вони об’єднуються у Федеральну нотаріальну палату Німеччини. Внутрішня діяльність палати регламентує її статут, який приймають її члени. Нотаріальна палата є частиною системи державного управління, адже їй передані публічні повноваження, через що вона підлягає державному контролю. Аби забезпечити державний контроль, палата щороку звітує про свою діяльність перед органами юстиції, які, своєю чергою, мають право вимагати звіти з будь-яких питань, якщо це зумовлене необхідністю здійснення контрольних державних повноважень. Нотаріус і почесний президент DNotV д-р
Штефан ЦІММЕРМАНН (Кьольн): – Нотаріусів у Німеччині називають «суддями заздалегідь», тому що вони є організованою державною інституцією, яка в поєднанні з іншими організаційними формами правосуддя, зокрема з реєстровими судами з торговельних, корпоративних та кадастрових питань, забезпечують максимальну самореалізацію громадян у досудових суперечках. Слід підкреслити, що в Німеччині до цієї професії немає вільного доступу. Держава встановила чіткі правові вимоги до підготовки нотаріусів, а також забезпечила найкращий розподіл їх з погляду географії та кількості. У законодавстві Німеччини чітко встановлені функції та компетенція нотаріуса, завдяки чому він, як незалежний і неупереджений юрист, забезпечує правову безпеку обох сторін. Цивільно-правові відносини сторін оформляють відповідно до принципів свободи договору та захисту прав власності. Інструментом нотаріальної діяльності є процедура посвідчення. Суттєвий результат нотаріальної діяльності – офіційний документ, що має високий ступінь громадської довіри, а при розгляді спору в суді – особливу доказову силу і забезпечує об’єктивне договірне регулювання. Відповідно до німецького Закону «Про процедуру посвідчення» нотаріуси мають дбати про те, щоб недосвідчені або малообізнані учасники договірних відносин були захищені від юридичних недоліків. Цей аспект захисту прав споживачів збільшує значення нотаріальної діяльності й оберігає економіку від значних судових витрат. Зрештою нотаріуси, вимагаючи у процесі посвідчення виконання таких юридично обов’язкових норм, як особиста присутність та ідентифікація сторін, роблять значний внесок у внутрішню безпеку і запобігають вчиненню кримінально караних діянь. Крім того, повідомлення про правочини сприяє регулярному й ефективному збору податків.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________