Всі рубрики


У центрі уваги Пленуму ВСУ – банкрутство

18 грудня ц.р. відбулося засідання Пленуму Верховного Суду України, на якому прийняли дві постанови Пленуму ВСУ, ще дві обговорили в першому читанні і запропонували зміни та доповнення до двох існуючих постанов.Пленум ВСУ прийняв Постанову «Про судове рішення у цивільній справі», яка стосується такої частини заключної стадії судового розгляду, як ухвалення та проголошення судового рішення. Проект Постанови зберігає певну спадковість, містить роз’яснення або доповнює і змінює положення Постанови Пленуму про судове рішення, яка була прийнята ще 1976 р. Беручи до уваги процесуальне оновлення інституту судового рішення, Постанова пропонує детальні роз’яснення, що стосуються, зокрема, вимог, які пред’являють до рішення суду з погляду його законності, обґрунтованості та змісту, вимог щодо його мотивувальної частини при посиланні на закони та інші ратифіковані Україною міжнародні документи і щодо врахування при ухваленні рішення судових актів КСУ та постанов Пленуму ВСУ. Увагу судів звернено на те, що обґрунтування в рішенні суду кожного доводу сторін по суті позову є вимогою ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У Постанові роз’яснено, як уникати суперечностей між нормами права при ухваленні рішення суду. Важливими і корисними для судів є роз’яснення щодо умов, за яких суд має право вийти за межі заявлених позовних вимог, адже процесуальний та матеріальні кодекси містять різні положення стосовно цього питання. Автори роз’яснили, що суд має право вийти за межі позовних вимог у випадках, передбачених законом, дотримуючись засадничих положень і загальних принципів, передбачених ЦПКУ. Постанова Пленуму містить також роз’яснення щодо культури такого процесуального документа, як судове рішення. Пленум ВСУ прийняв також Постанову «Про судову практику у справах про банкрутство», у якій дав судам відповідні ґрунтовні роз’яснення, насамперед звернувши увагу на те, які законодавчі акти України регулюють провадження у справах цієї категорії та норми яких законів мають пріоритет в застосуванні. У залі Пленуму виникла дискусія щодо цієї Постанови, оскільки суддя Судової палати з адміністративних справ Микола Гусак пропонував зауваження мало не до кожного пункту документа, над яким тривалий час працювали колеги з палати у господарських справах. У зв’язку з цим навіть прозвучала пропозиція відправити Постанову на доопрацювання, проте її рішуче відхилив доповідач Володимир Гуль. Він зазначив, що прийняття цього документа повністю руйнує рейдерські схеми, за допомогою яких рейдерам вдавалось заволодіти майном, і як приклад навів ситуацію з київським готелем «Мир». Водночас Микола Гусак застеріг колег, що прийняття Постанови у запропонованому вигляді позбавить підприємства, які перебувають у процедурі банкрутства, можливості оздоровитись і відновити свою діяльність. У результаті Постанову все ж таки прийняли, але вже без участі судді Гусака, який залишив залу, зрозумівши, що колеги не налаштовані на обговорення його зауважень. Пленум ВСУ розглянув у першому читанні проект Постанови «Про практику застосування судами ст. 376 Цивільного кодексу України», яка має допомогти суддям у розгляді цивільних і господарських справ, пов’язаних із самочинним будівництвом. Учасники засідання розглянули також Постанову «Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи». У першому читанні розглянуто і проект Постанови «Про внесення змін та доповнень до Постанови Пленуму ВСУ від 16.04.2004 р. № 7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ», який враховує останні зміни, внесені до законодавства України.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________