Всі рубрики


Фінансовий ринок крізь призму кризи

11 грудня 2009 р. Українське агентство фінансового розвитку провело Сьомий щорічний фінансовий форум «Державне регулювання на фінансовому ринку України 2009». Учасники ринку та їх професійні об’єднання у тандемі із представниками регуляторних органів – Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Національного банку, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України– розглянули новації державного регулювання вітчизняного фінансового сектору у контексті світової економічної кризи. Як констатував директор Українського агентства фінансового розвитку Володимир Фещенко (на фото), система регулювання й нагляду на фінансовому ринку України сьогодні, на жаль, є розпорошеною, неефективною та не відповідає потребам подолання кризових явищ у вітчизняному фінансовому секторі. «Низька ефективність державного регулювання багато в чому зумовлена відсутністю обґрунтованої стратегії розвитку фінансового ринку, слабкою координацією дій держорганів та недостатньою їх співпрацею з професійними об’єднаннями», – підкреслив він. Щоб змінити такий стан справ, учасники Форуму рекомендували органам державної влади удосконалити правову базу у цій сфері та забезпечити, зокрема, транспарентність регуляторних органів. Важливо сьогодні, аби подолати кризові наслідки, відновити довіру до фінансових установ та забезпечити захист прав споживачів фінансових послуг. Для цього, на думку представників фінансового ринку, слід встановити жорсткий контроль за недобросовісною рекламою надавачів фінансових послуг та кримінальну відповідальність за свідому оману споживачів послуг, зокрема, щодо невиконання договірних умов надання таких послуг з боку посадових осіб фінансових установ та посередників (агентів, маклерів, брокерів тощо). Іще одним кроком у цьому напрямі має стати впровадження правових механізмів досудового урегулювання конфліктів між надавачами та споживачами фінансових послуг, зокрема шляхом створення та функціонування третейських судів при організаціях професійних учасників фінансового ринку та громадських об'єднань споживачів фінансових послуг. Натомість, щоб запобігти та протидіяти переміщенню українських капіталів і фінансових операцій в офшорні зони та міжнародні ринки, учасники Форуму запропонували запровадити заохочувальну реєстраційну та податкову політику для емітентів цінних паперів і фінансових послуг, інвесторів і професійних учасників ринку. Загалом же подальшій розбудові вітчизняного фінансового ринку сприятиме діалог між громадськими об'єднаннями та асоціаціями професійних учасників фінансового ринку і регуляторними державними органами щодо законодавчого нормотворення, правовстановлення та правозастосування. Тому, на думку учасників Форуму, змінами до Цивільного кодексу України слід, зокрема, уточнити статус саморегулівних організацій професійних учасників ринку та ініціативних об'єднань споживачів фінансових послуг.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________