Всі рубрики


Опублікування відомостей про створення АТ

Як відомо, ст. 6 Закону  «Про акціонерні товариства» передбачає, що акціонерне товариство (далі – АТ) може бути створене однією особою чи складатися з однієї особи в разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації й опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР). На реалізацію названих положень ДКЦПФР своїм рішенням від 20.10.2009 р. № 1207 установила порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення АТ однією особою або про придбання однією особою всіх акцій товариства. Зазначений документ набрав чинності 25 січня ц.р.  Так, у разі створення АТ однією особою або придбання однією особою всіх акцій товариства емітент цінних паперів зобов’язаний опублікувати відомості про це в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР. Комісія називає чіткий строк оприлюднення таких відомостей – 15 днів: з дати отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій (при створенні АТ однією особою); з дати внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або з дати зарахування акцій товариства на рахунок у цінних паперах цієї особи (при придбанні однією особою усіх акцій АТ). В акті також представлений перелік відомостей, які необхідно вказати в документах, які надають ДКЦПФР. Комісія застерегла, що емітент цінних паперів несе відповідальність за неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації. Відомості про створення АТ однією особою складаються з такої інформації::
 • найменування АТ;
 • ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ АТ;
 • дати отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
 • дати видачі засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції;
 • найменування засновника АТ (для засновників – юридичних осіб);
 • ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ засновника АТ (для засновників – юридичних осіб);
 • у азі створення АТ фізичною особою здійснюється напис: «Фізична особа».
Відомості про придбання однією особою усіх акцій товариства складаються з такої інформації:
 • найменування АТ;
 • ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ АТ;
 • дати придбання однією особою всіх акцій товариства (дати останнього придбання пакета акцій);
 • дати внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або дати зарахування акцій товариства на рахунок у цінних паперах цієї особи;
 • найменування юридичної особи, що придбала всі акції АТ;
 • ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ юридичної особи, що придбала всі акції АТ;
 • у разі придбання всіх акцій АТ фізичною особою здійснюється напис: «Фізична особа».
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
 • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________