Всі рубрики


Незалежність суддів потрібна не лише суддям, але й суспільству

Проблемами судової влади в Україні переймаються не лише самі судді, але й громадські та благодійні організації, які багато років ідуть пліч-о-пліч із суддями нелегким шляхом становлення незалежної гілки влади. Приємно зазначати, що судді цінують цю дружню допомогу і підтримку. Однією з таких організацій є «Центр суддівських студій», який був заснований у 2000 р. Цей проект – результат домовленостей Міністерства юстиції Швейцарії та Міністерства юстиції України про створення незалежного навчального закладу, головна мета якого – покращення якості правосуддя шляхом підвищення кваліфікації суддів. Про те, що вдалося зробити за майже десятилітню історію існування Центру суддівських студій, «Правовий тижднь» розмовляв з його директором Наталією Верещінською. – Пані Наталіє, розкажіть, будь ласка, про основні напрями роботи Центру. Які завдання стоять перед вами сьогодні? – Діяльність Центру нерозривно пов’язана з процесами реформування української системи правосуддя. На початку своєї діяльності Центр позиціонував себе як навчальна інституція, що проводить семінари і тренінги для суддів, знайомить з європейським досвідом судочинства. Значним доробком Центру стало проведення спільно з Мін’юстом та Верховним Судом України за підтримки Ради Європи 100 семінарів для українських суддів, присвячених основним положенням Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Спільно з Центром міжнародного правового співробітництва (Нідерланди) у рамках проекту «Матра» для суддів, адвокатів, нотаріусів та українських громадян реалізовано широкомасштабний проект з вивчення нового Цивільного кодексу України. Центр ініціював суспільне обговорення таких важливих питань, як: впровадження міжнародних стандартів у діяльність суддів, формування та реалізація судової політики в державі, ефективність виконання судових рішень, гуманізація кримінального судочинства тощо. – Що зробив Центр для утвердження в Україні незалежності суддів? – Три роки тому ми розпочали проект, спрямований на зміцнення незалежності суддів в Україні. Незалежність суддів – один із фундаментальних принципів правової держави. Якщо проаналізувати економічні та юридичні гарантії незалежності суду й суддів в Україні, можна дійти висновку, що вони не забезпечують високого рівня самостійності цієї гілки влади. Тобто такого рівня, який відповідав би природі демократичної та правової держави. У суспільстві та передусім у владних структурах ще не визріло розуміння того, що незалежність потрібна не лише суддям, – вона є найважливішою передумовою верховенства права в державі, головною гарантією справедливого та неупередженого судочинства, фундаментальним принципом організації державної влади. Саме тому ми вирішили допомогти судовій владі у зміцненні незалежності суддів, ознайомленні з міжнародно-правовими документами з питань незалежності, які були прийняті ООН, Радою Європи, Міжнародною асоціацією суддів. Разом з Асоціацією суддів України було здійснено переклад цих документів та видано збірку «Міжнародні стандарти незалежності суддів». Крім цього, Центр підготував для суддів два практичні посібники, один з яких аналізує відповідність національного законодавства міжнародним стандартам незалежності суддів, а іншій дає радам та асоціаціям суддів практичні рекомендації щодо зміцнення суддівської незалежності. – На семінарах, організованих Центром, суддів вчать бути незалежними. Чи має це навчання практичний результат? – Ми постійно аналізуємо, чи відбуваються зміни у правосвідомості українських суддів, чи сприяє проект зміцненню незалежності суддів, чи стала активнішою діяльність органів суддівського самоврядування. Інформація, яку нам надсилають з регіонів, свідчить про використання суддями нових підходів до застосування законодавства, про вдосконалення діяльності рад суддів. Судді беруть участь в обговоренні законопроектів з питань судоустрою та статусу суддів, готують пропозиції до законопроектів, намагаються відстояти свою незалежність. Активнішою стала діяльність Ради суддів України. Позиція суддівського корпусу – це позиція судової влади, і зараз її висловлюють сміливіше. Частіше стали лунати заяви голови Верховного Суду України та голови Ради суддів України, звернення РСУ. Рішення Конституційного Суду України приймаються з урахуванням міжнародно-правових актів з питань незалежності суддів. Тому можна з впевненістю сказати, що в діяльності суддів спостерігаються позитивні тенденції. – Наскільки широко охоплено навчанням суддівську спільноту? – Протягом перших трьох років реалізації українсько-швейцарського проекту ми переважно проводили семінари-тренінги для групи суддів – голів судів, яких Міністерство юстиції спеціально відібрало для цієї програми. Пізніше була створена Академія суддів України, як учбовий заклад, що підвищує кваліфікацію суддів та працівників судів. Наразі ми проводимо семінари та конференції лише в рамках проектів, які реалізуємо. Сьогодні визначено чотири пілотні регіони (м. Київ, Донецька, Івано-Франківська та Запорізька області) для реалізації четвертого етапу проекту «Підтримка судової реформи в Україні» і два пілотні регіони (м. Київ та Київська область) для проекту «Підримка реформування пенітенціарної системи в Україні». Водночас ці проекти передбачають проведення і всеукраїнських заходів. – Яких знань не вистачає українському судді? – Сьогодні дуже гостро стоїть питання єдності судової практики: судді потребують роз’яснень, допомоги в опануванні нового законодавства, методичної літератури з різних галузей права, міжнародних конвенцій, що були підписані Україною. Водночас судді потребують вільного часу для оволодіння цими знаннями, адже завантаженість справами надзвичайно висока. Районні суди розглядають до 300 справ на місяць. Звісно, при такому навантаженні суддя не має вільного часу для вивчення нової фахової літератури, ознайомлення з рішеннями Європейського Суду з прав людини. Якби в Україні були створені умови для належної самоосвіти суддів і судді мали б на неї час, рішення, які вони приймають, були б обгрунтованішими та виваженішими. – Вам часто доводиться спілкуватися з міжнародними експертами, котрі приїздять до України, читають лекції українським суддям. Що їх найбільше вражає у вітчизняній системі правосуддя? – Усі міжнародні експерти, яких ми запрошували в Україну для участі у наших семінарах, зазначили високий професіоналізм наших суддів. Найбільше вражають їх навантаження на суддів і рівень неповаги до суду. Вони навіть не уявляють, що рішення суду можуть не виконуватись, адже рівень поваги до закону у їхніх країнах надзвичайно високий. У нас же політик, найвища посадова особа в державі, може закликати не виконувати рішення суду або своїми висловленнями у пресі принизити довіру до суду. У правовій державі такому політику довелось би йти у відставку. В Україні ж усе навпаки. – Як ви вважаєте, коли відбудуться зміни у правосвідомості українських суддів? Україна – молода держава. Її судова гілка влади також молода, тож для змін потрібен час. А наше завдання – допомогти їм відбутися. – Скільки часу потрібно, на ваш погляд? Чи зможуть нинішні судді змінити підходи або ж потрібне нове покоління суддів? – Багатьох суддів ми знаємо особисто, бо працюємо вже майже десять років. Є судді, які постійно поглиблюють свої знання, беруть участь у підготовці методичної літератури для своїх колег, звертаються до нас із проханням поділитися певними міжнародними документами, цікавляться новинками Центру. Це стосується суддів ВСУ, КСУ та багатьох інших представників як апеляційних, так і місцевих судів. Тож усе залежить від особистості судді: хтось змінить підхід, а хтось – ні. – На жаль, сьогодні в суспільстві панує зневага до професії судді, та й рівень довіри до суду вкрай низький. Як повернути віру українців у справедливе правосуддя? – Хоча лише 5% судових рішень оскаржуються в судах вищих інстанцій, украй низький рівень довіри до суду формується завдяки висловлюванням політиків, які в такий спосіб намагаються вплинути на суддів, використати суд у власних інтересах. Це підтверджують і результати моніторингу стану незалежності суддів, який ми проводили в Україні три роки поспіль. Незалежність суддів потрібна не лише суддям, але й суспільству. Вона є головною гарантією справедливого суду в державі. – За роки роботи в міжнародному проекті ви, мабуть, ознайомилися зі специфікою судів в інших країнах. Що особливо запам’яталось? – Повага судді до людини, яка є обвинуваченою у кримінальному процесі, неупередженість, спокійний розгляд справи – ось особливості, притаманні європейському суду. – Уявіть, що вам дозволили заглянути в майбутнє: якою б ви хотіли бачити судову владу України через десять років? – У першу чергу незалежною та здатною захистити громадянина.  Розмову вела Лариса БАРДАЧЕНКО
«Правовий тиждень»
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________