Всі рубрики


Професійні об’єднання

Як свідчить зарубіжна практика, ефективним способом вирішення більшості проблем, з якими стикаються арбітражні керуючі, може стати інститут взаємодії органів державної влади та професійних учасників процедури банкрутства. Як правило, він потребує створення відповідних професійних неприбуткових організацій. Впровадження зазначеного інституту відбувається шляхом об’єднання арбітражних керуючих та делегування їм державою окремих повноважень у галузі регуляторної політики. Зокрема, цю модель використала Російська Федерація, яка створила СРО. Імплементація подібного інституту в Україні покращить якість виконання арбітражними керуючими своїх функцій, посилить контроль за їхньою діяльністю, підвищить рівень їхньої відповідальності, захистить ринок від недобросовісних та некваліфікованих арбітражних керуючих, а права та інтереси самих арбітражних керуючих – від дій інших учасників процедури неплатоспроможності. Щоб досягти цієї мети, законодавець повинен чітко визначити завдання, права та обов’язки СРО, передбачити механізми захисту прав та інтересів СРО та її членів. Очевидно, що умови членства арбітражних керуючих у СРО мають бути жорстко регламентовані як на законодавчому рівні, так і на рівні самої організації. Умовами отримання статусу арбітражного керуючого та членства в СРО мають стати обов’язкове страхування відповідальності арбітражних керуючих, спрямоване на створення ефективного механізму індивідуальної матеріальної відповідальності членів СРО перед третіми особами, а також сплата арбітражними керуючими обов’язкових членських внесків для формування своєрідного страхового фонду СРО. Він дозволить останній гарантувати дотримання принципу колективної відповідальності в разі завдання арбітражними керуючими шкоди сторонам у справі про банкрутство та (або) третім особам під час виконання професійних обов’язків. Вважаємо, що створення СРО, яка об'єднає арбітражних керуючих, є надзвичайно прогресивною ідеєю та має стати одним із першочергових кроків на шляху реформування законодавства про неплатоспроможність.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________